Ekoškola: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m (added Category:Ekoškola using HotCat)
 
(Není zobrazeno 24 mezilehlých verzí od 4 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
 +
__NOTOC__
 
Termín vznikl sloučením slov ekologie – což je odvozeno z řeckého "oikos"(významově domov) a škola – místo určené pro učení.
 
Termín vznikl sloučením slov ekologie – což je odvozeno z řeckého "oikos"(významově domov) a škola – místo určené pro učení.
 
   
 
   
Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program enviromentální výchovy pro žáky základních a středních škol.  
+
Ekoškola (Eco-School) je mezinárodní program enviromentální výchovy pro žáky základních a středních škol.  
  
Cílem projektu je učinění několika konkrétních a praktických kroků, které vedou k ekologickému chování osob se školou spjatých (žáci, učitelé, ostatní zaměstnanci školy, rodiče, komunita). Ekoškola vede aktéry ke vzájemné spolupráci a tak k dosažení cíle.  
+
Cílem projektu je učinění několika konkrétních a praktických kroků, které vedou k ekologickému chování osob se školou spjatých (žáci, učitelé, ostatní zaměstnanci školy, rodiče, komunita). Program Ekoškola vede aktéry ke vzájemné spolupráci a tak k dosažení cíle - dovést každodenní chod školy k tomu, aby byl co nejšetrnější k životnímu prostředí.
  
 
V rámci tohoto projektu žáci se učí o enviromentálních tématech a usilují o vytvoření školy, která bude šetrná vůči životnímu prostředí. Všichni aktéři školního kolektivu usilují o minimalizaci produkce odpadů, o jejich třídění, o minimalizace spotřeby energií a vody. Cílem programu je také zlepšování životního prostředí v okolí škola a v místní oblasti.  
 
V rámci tohoto projektu žáci se učí o enviromentálních tématech a usilují o vytvoření školy, která bude šetrná vůči životnímu prostředí. Všichni aktéři školního kolektivu usilují o minimalizaci produkce odpadů, o jejich třídění, o minimalizace spotřeby energií a vody. Cílem programu je také zlepšování životního prostředí v okolí škola a v místní oblasti.  
Řádek 11: Řádek 12:
  
 
== Metodika ==
 
== Metodika ==
 +
Převzato z: Sdružení TEREZA. Dostupný z WWW <http://www.terezanet.cz>.
  
Součástí tohoto projektu je metodika, která je podstatou projektové činnosti. Tato metodika je společná pro všechny země a školy, které se programu Ekoškola účastní. Má celkem 7 kroků:
+
Účast v projektu vyžaduje dodržení metodického postupu, který vede k zisku mezinárodního titulu EKOŠKOLA. Tato metodika je společná pro všechny země a školy, které se programu Ekoškola účastní. Má celkem 7 kroků:
  
====1. krok - založení pracovního týmu Ekoškoly====
+
====[http://www.enviwiki.cz/wiki/Metodika_Eko%C5%A1koly:_kriteri%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BArove%C5%88_jednotliv%C3%BDch_krok%C5%AF#Krok_1| krok 1] - založení pracovního týmu Ekoškoly====
 
Založení pracovního týmu je praktickým vyjádřením společného rozhodnutí, že škola bude usilovat o titul Ekoškola a bude se snažit o pozitivní změny ve svém fungování. Členové týmu program Ekoškola koordinují a podílejí se na plnění všech další kroků.
 
Založení pracovního týmu je praktickým vyjádřením společného rozhodnutí, že škola bude usilovat o titul Ekoškola a bude se snažit o pozitivní změny ve svém fungování. Členové týmu program Ekoškola koordinují a podílejí se na plnění všech další kroků.
  
====2. krok - analýza ekologického stavu školy ====
+
====[http://www.enviwiki.cz/wiki/Metodika_Eko%C5%A1koly:_kriteri%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BArove%C5%88_jednotliv%C3%BDch_krok%C5%AF#Krok_2| krok 2] - analýza ekologického stavu školy ====
 +
[[KROK 2: Analýza ekologického stavu školy|Analýza ekologického stavu školy]] je jedním z hlavních kroků, které škola musí uskutečnit, aby mohla být nastartována změna k lepšímu - tedy šetrnějšímu provozu. Žáci mají za úkol zjistit, zaznamenat a zhodnotit současný stav školy v oblastech: odpady, energie, voda a prostředí školy. Důležité je, aby se na analýze co největší měrou podíleli sami žáci za pomoci pracovních listů programu, které si mohou spolu s učiteli upravit pro potřeby konkrétní školy.
  
(podrobně viz. příloha 1)
+
====[http://www.enviwiki.cz/wiki/Metodika_Eko%C5%A1koly:_kriteri%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BArove%C5%88_jednotliv%C3%BDch_krok%C5%AF#Krok_3| krok 3] - plán činností====
 
 
Analýza ekologického stavu školy je jedním z hlavních kroků, které škola musí uskutečnit, aby mohla být nastartována změna k lepšímu - tedy šetrnějšímu provozu. Žáci mají za úkol zjistit, zaznamenat a zhodnotit současný stav školy v oblastech: odpady, energie, voda a prostředí školy. Důležité je, aby se na analýze co největší měrou podíleli sami žáci za pomoci pracovních listů programu, které si mohou spolu s učiteli upravit pro potřeby konkrétní školy.
 
 
 
====3. krok - plán činností====
 
 
Plán činností je jádrem programu Ekoškola. Jednotlivé úkoly, které jsou do plánu zahrnuty, mají přímo vycházet z výsledků analýzy ekologického stavu školy. Hlavním cílem při sestavování plánu je ekologizace školy a zlepšení jejího prostředí a okolí. Úkoly by měly být navrženy tak, aby za ně mohli zodpovídat především žáci.
 
Plán činností je jádrem programu Ekoškola. Jednotlivé úkoly, které jsou do plánu zahrnuty, mají přímo vycházet z výsledků analýzy ekologického stavu školy. Hlavním cílem při sestavování plánu je ekologizace školy a zlepšení jejího prostředí a okolí. Úkoly by měly být navrženy tak, aby za ně mohli zodpovídat především žáci.
  
====4. krok - monitorování a vyhodnocování====
+
====[http://www.enviwiki.cz/wiki/Metodika_Eko%C5%A1koly:_kriteri%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BArove%C5%88_jednotliv%C3%BDch_krok%C5%AF#Krok_4| krok 4] - monitorování a vyhodnocování====
 
Proces monitorování a vyhodnocování výsledků dává programu Ekoškola důvěryhodnost. Klade důraz na průběžnou kontrolu, zda škola v programu postupuje směrem k vytčeným cílům a zda se plány naplňují. Myslete na vyhodnocování výsledků již při plánování aktivit.
 
Proces monitorování a vyhodnocování výsledků dává programu Ekoškola důvěryhodnost. Klade důraz na průběžnou kontrolu, zda škola v programu postupuje směrem k vytčeným cílům a zda se plány naplňují. Myslete na vyhodnocování výsledků již při plánování aktivit.
  
====5. krok - environmentální výchova ve výuce====
+
====[http://www.enviwiki.cz/wiki/Metodika_Eko%C5%A1koly:_kriteri%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BArove%C5%88_jednotliv%C3%BDch_krok%C5%AF#Krok_5| krok 5] - environmentální výchova ve výuce====
 
Program Ekoškola je založen na tomto principu: témata EV, kterým se žáci věnují  
 
Program Ekoškola je založen na tomto principu: témata EV, kterým se žáci věnují  
 
ve výuce, by měla ovlivňovat celkové fungování školy. Díky této návaznosti konkrétních činností na teoretické studium přestává být environmentální výchova něčím, o čem se žáci ve škole sice učí, ale brzy to zase zapomenou.
 
ve výuce, by měla ovlivňovat celkové fungování školy. Díky této návaznosti konkrétních činností na teoretické studium přestává být environmentální výchova něčím, o čem se žáci ve škole sice učí, ale brzy to zase zapomenou.
  
====6. krok - informování a spolupráce====
+
====[http://www.enviwiki.cz/wiki/Metodika_Eko%C5%A1koly:_kriteri%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BArove%C5%88_jednotliv%C3%BDch_krok%C5%AF#Krok_6| krok 6] - informování a spolupráce====
 
Pracovní tým Ekoškoly by se měl neustále snažit informovat o programu a svých záměrech uvnitř školy i navenek. K tomuto účelu se dají využít nástěnky, školní časopis nebo webové stránky školy. Nejlépe se zviditelníte uspořádáte-li výstavu, celoškolní Den činů nebo napíšete do místního či regionálního tisku. Všechny tyto aktivity škole mohou pomoci při navazování spolupráce s rodiči  
 
Pracovní tým Ekoškoly by se měl neustále snažit informovat o programu a svých záměrech uvnitř školy i navenek. K tomuto účelu se dají využít nástěnky, školní časopis nebo webové stránky školy. Nejlépe se zviditelníte uspořádáte-li výstavu, celoškolní Den činů nebo napíšete do místního či regionálního tisku. Všechny tyto aktivity škole mohou pomoci při navazování spolupráce s rodiči  
 
či jinými možnými podporovateli.
 
či jinými možnými podporovateli.
  
==== 7. krok - ekokodex====
+
==== [http://www.enviwiki.cz/wiki/Metodika_Eko%C5%A1koly:_kriteri%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BArove%C5%88_jednotliv%C3%BDch_krok%C5%AF#Krok_7| krok 7] - ekokodex====
 
Ekokodex je společným vyznáním hodnot a návodem k ohleduplnému chování  
 
Ekokodex je společným vyznáním hodnot a návodem k ohleduplnému chování  
 
k životnímu prostředí pro každého, kdo školu navštěvuje. Ekokodex by měl být výsledkem vyjednávání co možná nejvíce žáků a zaměstnanců školy. Může jít  
 
k životnímu prostředí pro každého, kdo školu navštěvuje. Ekokodex by měl být výsledkem vyjednávání co možná nejvíce žáků a zaměstnanců školy. Může jít  
 
o souhrn konkrétních jednání, činností a zásad, na kterých se všichni dohodli.
 
o souhrn konkrétních jednání, činností a zásad, na kterých se všichni dohodli.
  
2. Síť škol v České republice
+
==Další informace==
 
+
Pokud škola dosáhne standardu těchto kritérií, nic ji nebrání k tomu, aby získala mezinárodní titul. Tento titul získá škola pouze na omezené období dvou let. Po dvou letech si musí o titul škola zažádat znovu. Ověřuje se, zda škola stále naplňuje určená kritéria.  
    K celé síti projektu EKOŠKOLA je k roku 2007 zapojeno zhruba 20.000 škol. V České republice je to kolem 215 škol. Program probíhá pod záštitou MŠMT a MŽP.
 
Zkušenosti z našich škol ukazují na dvě hlaví přednosti při zapojení se do projektu.
 
A to:
 
 
 
1) Škola díky uskutečněným opatřením šetří své finanční prostředky na provoz (úspora 
 
  ve výdeji energií)
 
 
 
2) Celý projekt podporuje a doplňuje současnou reformu školství. Školy naplňují 
 
  průřezové téma Environmentální výchova, rozvíjí u žáků klíčové kompetence,
 
  zlepšují vzájemnou spolupráci a komunikace mezi žáky, učiteli, rodiči.
 
 
 
  Projekt přináší spoustu další „vedlejších“ efektů. Žáky motivuje k učení a k zájmům, podporuje vztah žáků k přírodě a životnímu prostředí, jednání má vliv na širší komunitu v oblasti, kde škola sídlí (obec, městská část), škola s mezinárodním titulem EKOŠKOLA získává prestiž, rozvíjí spolupráci s ostatními školami zapojenými do projektu (a to i v mezinárodním měřítku).
 
 
 
Školy se do projektu zapojují podáním přihlášky Sdružení TEREZA. Po obdržení pracovních a metodických materiálů začnou školy postupovat podle 7 metodických kroků. Školy mohou o titul zažádat až po splnění určených kritérií, které jsou v návaznosti na 7 metodických kroků. Jsou to tyto:
 
 
 
Krok 1
 
• tým se schází v kompletním složení minimálně jednou za dva měsíce
 
• v týmu jsou zastoupeny alespoň tři zájmové skupiny (zástupci žáků, učitelů a jedna
 
  další skupina)
 
• tým pořizuje zápisy ze schůzek
 
• tým plní své úkoly – zajišťuje realizaci dalších 6 kroků, funguje dobrá spolupráce
 
• žáci se přímo podílejí na realizaci některých kroků a rozhodování, přebírají
 
  odpovědnost za dílčí úkoly
 
 
 
Krok 2
 
- analýza pokrývá všechny 4 povinné oblasti – odpady, energie, voda, prostředí školy
 
- analýzu prováděli především žáci
 
- analýza je zaznamenána do podoby jasného a srozumitelného výstupu
 
  seznamujícího s výchozím stavem školy
 
- na zpracování výsledků analýzy se podíleli žáci – minimálně z Ekotýmu
 
- analýza je zpracována ve všech oblastech alespoň v takovém rozsahu, jako
 
  v Pracovních listech Ekoškola
 
 
 
Krok 3
 
- celý Ekotým spolupracoval při sestavování plánu (alespoň učitelé a žáci)
 
- plán úzce navazuje na výsledky analýzy
 
- plán je logicky a srozumitelně uspořádán (úkoly na sebe navazují, směřují k realizaci
 
  náročnějších a dlouhodobějších cílů)
 
- je jasné, kdo je za dané úkoly zodpovědný, v jakém termínu se budou úkoly plnit
 
- plán obsahuje úkoly, které mohou realizovat žáci
 
- v plánu se zabýváte minimálně dvěma základními tématy
 
- jsou zrealizovány alespoň 2/3 úkolů z plánu činností (pro dané období)
 
 
 
Krok 4
 
- je jasné, zda a jak byly stanovené úkoly splněny, případně proč byly nesplněny nebo
 
  změněny (byly monitorovány a vyhodnocovány)
 
- na monitorování a vyhodnocování se podílejí žáci – minimálně z Ekotýmu
 
- monitorování a vyhodnocování je zaznamenáváno (do plánu činností nebo jiný
 
  systém)
 
- během realizace programu je vedena přehledná dokumentace
 
 
 
Krok 5
 
- škola se zabývá environmentálními tématy ve výuce
 
- do plánu EVVO jsou zapracována minimálně dvě témata Ekoškoly (ta témata, se
 
  kterými škola pracuje ve svém plánu činností) - žáci jsou s tématy seznámeni, orientují se v      jejich problematice
 
- výuka je propojená s praktickou realizací programu
 
 
 
Krok 6
 
- tým seznámil ostatní žáky i učitele s programem Ekoškola (vědí o programu)
 
- ve škole je viditelně umístěná nástěnka k programu
 
- všichni ve škole byli seznámeni s výsledky analýzy, plánem činností, průběhem
 
  monitorování a vyhodnocování, ekokodexem (minimálně umístěným na nástěnku
 
  k Ekoškole)
 
- tým se snaží po celou dobu o programu průběžně informovat i navenek (články,
 
  www stránky, obecní nástěnka atd.)
 
- na realizaci programu se určitou měrou podílejí i další učitelé a žáci
 
- tým navázal spolupráci s nějakou vnější složkou (s rodiči, místním zastupitelstvem,
 
  různými podniky, dalšími školami, místními organizacemi)
 
- škola uspořádala Den činu nebo školní konferenci
 
 
 
Krok 7
 
- na procesu formulace a tvorby ekokodexu se podíleli především žáci
 
- ekokodex je zveřejněn v rámci školy
 
- všichni ve škole mají o ekokodexu povědomí
 
 
 
Témata Ekoškoly
 
.
 
Odpady
 
• je zavedeno fungující třídění odpadů, minimálně na úrovni papíru a plastů. Je
 
zajištěn zpětný odběr vybitých baterií, zářivek, elektrospotřebičů (popř.
 
nebezpečného odpadu), které vyprodukuje škola.
 
• koše jsou dostatečně rozmístěny a jsou jasně označené
 
• žáci, učitelé a další zaměstnanci odpad třídí
 
• je vyřešeno dotřiďování odpadů a odvoz příslušnými firmami
 
• žáci a zaměstnanci školy jsou informováni o předcházení, minimalizaci a využití
 
  odpadu
 
• škola upřednostňuje výrobky z recyklovaného papíru (sešity, obálky, kancelářský
 
  papír)
 
• ve škole se používá papír z obou stran a oboustranný tiskEnergie
 
• je sledována spotřeba energie
 
• žáci i zaměstnanci jsou informováni o opatřeních vedoucích k úsporám energie
 
• žáci se podílejí na monitorování spotřeby energie školy
 
• jsou udržovány vhodné teploty v jednotlivých místnostech
 
• ve škole jsou dodržovány zásady správného a efektivního větrání
 
• je umožněna volná cirkulace vzduchu z radiátorů
 
• zdroje světla jsou systematicky nahrazovány úspornějšími (tam, kde je to rozumné)
 
• žáci a zaměstnanci jsou motivováni k zhasínání
 
• škola preferuje spotřebiče energetické třídy A– B
 
  
Voda
+
Program EKOŠKOLA je svým zaměřením v České republice jedinečný. Síť ekologických středisek České republiky Pavučina nabízí školám v oblasti průřezového tématu environmentální výchovy metodickou podporu a pomoc. Součástí této podpory jsou pracovní listy, aktivity, náměty pro činnosti s dětmi v přírodě, atd. Pavučina však projekt EKOŠKOLA nekoordinuje.  
• je sledována spotřeba vody ve škole
 
• ve škole nedochází ke zbytečným únikům vody
 
• žáci a zaměstnanci jsou motivováni k úsporám vody
 
• škola se snaží o postupnou instalaci šetrných systémů splachování na WC a
 
  úsporných vodovodních baterií
 
• žáci jsou informováni o zdrojích pitné vody pro školu, příčinách znečišťování, úpravě
 
  pitné vody, čištění odpadních vod
 
• dle možností jsou využívány ekologicky šetrné výrobky na úklid, případně v kuchyni
 
 
 
Prostředí
 
• v prostorách školy je dostatek zeleně
 
• o zeleň se alespoň částečně starají sami žáci
 
• školní pozemek a zeleň ve škole jsou využity k ekopedagogickým účelům
 
• ve škole jsou vhodné prostory pro trávení volného času uvnitř i vně
 
• žáci mají možnost ovlivňovat výzdobu školy
 
• žáci se podílejí na péči o vnitřní prostředí a okolí školy
 
• škola pečuje o školní dvůr, zahradu, venkovní učebnu, skleník, hřiště, odpočinkový
 
prostor, „koutek divočiny“ atd.
 
 
 
    Pokud škola dosáhne standardu těchto kritérií, nic ji neprání k tomu, aby získala mezinárodní titul. Tento titul získá škola pouze na omezené období 2 let. Po dvou letech si musí o titul škola zažádat znovu. Ověřuje se, zda škola stále naplňuje určená kritéria.
 
 
 
    Program pro školy stejného či podobného rozsahu v České republice neexistuje. Síť ekologických středisek Pavučina nabízí školám v oblasti environmentální výchovy metodickou podporu a pomoc. Jednotlivá střediska je možno se žáky navštěvovat o účastnit se jejich různě zaměřených programů, které vedou lektoři středisek. Je možné také absolvovat celou sérii na sebe navazujících ekologických a environmentálních programů.
 
Střediska vzdělávají také učitele – především koordinátory environmentální výchovy ve školách. Tyto kurzy jsou akreditovány.
 
  
 +
Jednotlivá ekologická střediska je možno se žáky navštěvovat o účastnit se jejich různě zaměřených programů, které vedou lektoři středisek. Je možné také absolvovat celou sérii na sebe navazujících ekologických a environmentálních programů. Střediska vzdělávají také učitele – především koordinátory environmentální výchovy ve školách. Tyto kurzy jsou akreditovány.
  
 +
==Témata==
 +
*[[Síť škol v České republice|Síť Ekoškol v ČR]]
 +
*[[Témata Ekoškoly]]
 +
*[[Metodika Ekoškoly: kriteriální úroveň jednotlivých kroků|Metodika - kritéria]]
 +
*[[KROK 2: Analýza ekologického stavu školy]]
 +
*[[Praktické ukázky z auditu školy]]
  
 
== Zdroje ==
 
== Zdroje ==
http://www.eco-schools.org
+
*Eco-Schools - an international programme for environmental education for sustainability [online]. [cit. 2008 - 1 - 24]. Dostupný z WWW: http://www.eco-schools.org
 
+
*Program Ekoškola. Eco-Schools, English version [online]. [cit. 2008 - 1 - 24]. Dostupný z WWW: http://www.ekoskola.cz/
http://www.ekoskola.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=75
+
*Václavík, M. Rozšíření environmentální výchovy na Základní a mateřské škole Janovice. Unie Comenius: 2007. Operační program rozvoje lidských zdrojů reg. č. p. CZ 04.1.03/3.2.15.2/0201
 
+
*Sdružení TEREZA, Po stopách pražských ekoškol. Sdružení TEREZA: 2008
Václavík, M. Rozšíření environmentlání výchovy na Základní a mateřské škole Janovice.
+
*MAREK,L. Ekoškola ZŠ Nad Přehradou. 2006 
Unie Comenius: 2007. Operační program rozvoje lidských zdrojů reg. č. p. CZ 04.1.03/3.2.15.2/0201
+
*Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP v Praze, 2005.
 
 
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP v Praze, 2005.
 
  
 
== Odkazy ==
 
== Odkazy ==
  
 
=== Externí odkazy ===
 
=== Externí odkazy ===
http://www.terezanet.cz
+
*Sdružení TEREZA. [online]. [cit. 2008 - 1 - 24]. Dostupný z WWW: http://www.terezanet.cz
 +
*Ekoškola – tak trochu lepší škola. GVP Intranet, Lokální síť gymnázia na Vítězné pláni. [online]. [cit. 2008 - 1 - 24]. Dostupný z WWW: http://www.gvp.cz/intranet/art/?art=ekoskola-tak-trochu-lepsi-skola.
 +
=== Literatura ===
 +
Kohák, E. Zelená svatozář. Praha, SLON, 2000. ISBN: 80-85850-86-9.
  
=== Literatura ===
+
[[Kategorie:Ekoškola]]
Kohák, E. Zelená svatozář. SLON: 2000. ISBN: 80-85850-86-9.
 

Aktuální verze z 3. 5. 2016, 08:19

Termín vznikl sloučením slov ekologie – což je odvozeno z řeckého "oikos"(významově domov) a škola – místo určené pro učení.

Ekoškola (Eco-School) je mezinárodní program enviromentální výchovy pro žáky základních a středních škol.

Cílem projektu je učinění několika konkrétních a praktických kroků, které vedou k ekologickému chování osob se školou spjatých (žáci, učitelé, ostatní zaměstnanci školy, rodiče, komunita). Program Ekoškola vede aktéry ke vzájemné spolupráci a tak k dosažení cíle - dovést každodenní chod školy k tomu, aby byl co nejšetrnější k životnímu prostředí.

V rámci tohoto projektu žáci se učí o enviromentálních tématech a usilují o vytvoření školy, která bude šetrná vůči životnímu prostředí. Všichni aktéři školního kolektivu usilují o minimalizaci produkce odpadů, o jejich třídění, o minimalizace spotřeby energií a vody. Cílem programu je také zlepšování životního prostředí v okolí škola a v místní oblasti. Po dosažení určených limitů je škole udělen mezinárodní titul EKOŠKOLA, tím škola získá vlastní logo a vlajku.

V České republice koordinuje tento projekt Sdružení TEREZA.

Metodika[editovat | editovat zdroj]

Převzato z: Sdružení TEREZA. Dostupný z WWW <http://www.terezanet.cz>.

Účast v projektu vyžaduje dodržení metodického postupu, který vede k zisku mezinárodního titulu EKOŠKOLA. Tato metodika je společná pro všechny země a školy, které se programu Ekoškola účastní. Má celkem 7 kroků:

krok 1 - založení pracovního týmu Ekoškoly[editovat | editovat zdroj]

Založení pracovního týmu je praktickým vyjádřením společného rozhodnutí, že škola bude usilovat o titul Ekoškola a bude se snažit o pozitivní změny ve svém fungování. Členové týmu program Ekoškola koordinují a podílejí se na plnění všech další kroků.

krok 2 - analýza ekologického stavu školy[editovat | editovat zdroj]

Analýza ekologického stavu školy je jedním z hlavních kroků, které škola musí uskutečnit, aby mohla být nastartována změna k lepšímu - tedy šetrnějšímu provozu. Žáci mají za úkol zjistit, zaznamenat a zhodnotit současný stav školy v oblastech: odpady, energie, voda a prostředí školy. Důležité je, aby se na analýze co největší měrou podíleli sami žáci za pomoci pracovních listů programu, které si mohou spolu s učiteli upravit pro potřeby konkrétní školy.

krok 3 - plán činností[editovat | editovat zdroj]

Plán činností je jádrem programu Ekoškola. Jednotlivé úkoly, které jsou do plánu zahrnuty, mají přímo vycházet z výsledků analýzy ekologického stavu školy. Hlavním cílem při sestavování plánu je ekologizace školy a zlepšení jejího prostředí a okolí. Úkoly by měly být navrženy tak, aby za ně mohli zodpovídat především žáci.

krok 4 - monitorování a vyhodnocování[editovat | editovat zdroj]

Proces monitorování a vyhodnocování výsledků dává programu Ekoškola důvěryhodnost. Klade důraz na průběžnou kontrolu, zda škola v programu postupuje směrem k vytčeným cílům a zda se plány naplňují. Myslete na vyhodnocování výsledků již při plánování aktivit.

krok 5 - environmentální výchova ve výuce[editovat | editovat zdroj]

Program Ekoškola je založen na tomto principu: témata EV, kterým se žáci věnují ve výuce, by měla ovlivňovat celkové fungování školy. Díky této návaznosti konkrétních činností na teoretické studium přestává být environmentální výchova něčím, o čem se žáci ve škole sice učí, ale brzy to zase zapomenou.

krok 6 - informování a spolupráce[editovat | editovat zdroj]

Pracovní tým Ekoškoly by se měl neustále snažit informovat o programu a svých záměrech uvnitř školy i navenek. K tomuto účelu se dají využít nástěnky, školní časopis nebo webové stránky školy. Nejlépe se zviditelníte uspořádáte-li výstavu, celoškolní Den činů nebo napíšete do místního či regionálního tisku. Všechny tyto aktivity škole mohou pomoci při navazování spolupráce s rodiči či jinými možnými podporovateli.

krok 7 - ekokodex[editovat | editovat zdroj]

Ekokodex je společným vyznáním hodnot a návodem k ohleduplnému chování k životnímu prostředí pro každého, kdo školu navštěvuje. Ekokodex by měl být výsledkem vyjednávání co možná nejvíce žáků a zaměstnanců školy. Může jít o souhrn konkrétních jednání, činností a zásad, na kterých se všichni dohodli.

Další informace[editovat | editovat zdroj]

Pokud škola dosáhne standardu těchto kritérií, nic ji nebrání k tomu, aby získala mezinárodní titul. Tento titul získá škola pouze na omezené období dvou let. Po dvou letech si musí o titul škola zažádat znovu. Ověřuje se, zda škola stále naplňuje určená kritéria.

Program EKOŠKOLA je svým zaměřením v České republice jedinečný. Síť ekologických středisek České republiky Pavučina nabízí školám v oblasti průřezového tématu environmentální výchovy metodickou podporu a pomoc. Součástí této podpory jsou pracovní listy, aktivity, náměty pro činnosti s dětmi v přírodě, atd. Pavučina však projekt EKOŠKOLA nekoordinuje.

Jednotlivá ekologická střediska je možno se žáky navštěvovat o účastnit se jejich různě zaměřených programů, které vedou lektoři středisek. Je možné také absolvovat celou sérii na sebe navazujících ekologických a environmentálních programů. Střediska vzdělávají také učitele – především koordinátory environmentální výchovy ve školách. Tyto kurzy jsou akreditovány.

Témata[editovat | editovat zdroj]

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

  • Eco-Schools - an international programme for environmental education for sustainability [online]. [cit. 2008 - 1 - 24]. Dostupný z WWW: http://www.eco-schools.org
  • Program Ekoškola. Eco-Schools, English version [online]. [cit. 2008 - 1 - 24]. Dostupný z WWW: http://www.ekoskola.cz/
  • Václavík, M. Rozšíření environmentální výchovy na Základní a mateřské škole Janovice. Unie Comenius: 2007. Operační program rozvoje lidských zdrojů reg. č. p. CZ 04.1.03/3.2.15.2/0201
  • Sdružení TEREZA, Po stopách pražských ekoškol. Sdružení TEREZA: 2008
  • MAREK,L. Ekoškola ZŠ Nad Přehradou. 2006
  • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP v Praze, 2005.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Kohák, E. Zelená svatozář. Praha, SLON, 2000. ISBN: 80-85850-86-9.