Metodika Ekoškoly: kriteriální úroveň jednotlivých kroků

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Krok 1[editovat | editovat zdroj]

Převzato z: Sdružení TEREZA. Dostupný z WWW http://ekoskola.wgz.cz/ekoskola/kriteria.html, http://www.terezanet.cz.

 • tým se schází v kompletním složení minimálně jednou za dva měsíce
 • v týmu jsou zastoupeny alespoň tři zájmové skupiny (zástupci žáků, učitelů a jedna další skupina)
 • tým pořizuje zápisy ze schůzek
 • tým plní své úkoly – zajišťuje realizaci dalších 6 kroků, funguje dobrá spolupráce
 • žáci se přímo podílejí na realizaci některých kroků a rozhodování, přebírají odpovědnost za dílčí úkoly

Krok 2[editovat | editovat zdroj]

 • analýza pokrývá všechny 4 povinné oblasti – odpady, energie, voda, prostředí školy
 • analýzu prováděli především žáci
 • analýza je zaznamenána do podoby jasného a srozumitelného výstupu seznamujícího s výchozím stavem školy
 • na zpracování výsledků analýzy se podíleli žáci – minimálně z Ekotýmu
 • analýza je zpracována ve všech oblastech alespoň v takovém rozsahu, jako v Pracovních listech Ekoškola

Krok 3[editovat | editovat zdroj]

 • celý Ekotým spolupracoval při sestavování plánu (alespoň učitelé a žáci)
 • plán úzce navazuje na výsledky analýzy
 • plán je logicky a srozumitelně uspořádán (úkoly na sebe navazují, směřují k realizaci náročnějších a dlouhodobějších cílů)
 • je jasné, kdo je za dané úkoly zodpovědný, v jakém termínu se budou úkoly plnit
 • plán obsahuje úkoly, které mohou realizovat žáci
 • v plánu se zabýváte minimálně dvěma základními tématy
 • jsou zrealizovány alespoň 2/3 úkolů z plánu činností (pro dané období)

Krok 4[editovat | editovat zdroj]

 • je jasné, zda a jak byly stanovené úkoly splněny, případně proč byly nesplněny nebo změněny (byly monitorovány a vyhodnocovány)
 • na monitorování a vyhodnocování se podílejí žáci – minimálně z Ekotýmu
 • monitorování a vyhodnocování je zaznamenáváno (do plánu činností nebo jiný systém)
 • během realizace programu je vedena přehledná dokumentace

Krok 5[editovat | editovat zdroj]

 • škola se zabývá environmentálními tématy ve výuce
 • do plánu EVVO jsou zapracována minimálně dvě témata Ekoškoly (ta témata, se kterými škola pracuje ve svém plánu činností) * žáci jsou s tématy seznámeni, orientují se v jejich problematice
 • výuka je propojená s praktickou realizací programu

Krok 6[editovat | editovat zdroj]

 • tým seznámil ostatní žáky i učitele s programem Ekoškola (vědí o programu)
 • ve škole je viditelně umístěná nástěnka k programu
 • všichni ve škole byli seznámeni s výsledky analýzy, plánem činností, průběhem monitorování a vyhodnocování, ekokodexem (minimálně umístěným na nástěnku k Ekoškole)
 • tým se snaží po celou dobu o programu průběžně informovat i navenek (články, www stránky, obecní nástěnka atd.)
 • na realizaci programu se určitou měrou podílejí i další učitelé a žáci
 • tým navázal spolupráci s nějakou vnější složkou (s rodiči, místním zastupitelstvem, různými podniky, dalšími školami, místními organizacemi)
 • škola uspořádala Den činu nebo školní konferenci

Krok 7[editovat | editovat zdroj]

 • na procesu formulace a tvorby ekokodexu se podíleli především žáci
 • ekokodex je zveřejněn v rámci školy
 • všichni ve škole mají o ekokodexu povědomí