Síť škol v České republice

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

K celé síti projektu EKOŠKOLA je k roku 2007 zapojeno zhruba 20.000 škol. V České republice je to kolem 215 škol. Program probíhá pod záštitou MŠMT a MŽP.

Zkušenosti z našich škol ukazují na dvě hlavní přednosti při zapojení se do projektu, a to:

  1. Škola díky uskutečněným opatřením šetří své finanční prostředky na provoz (úspora ve výdeji energií)
  1. Celý projekt podporuje a doplňuje současnou reformu školství. Školy naplňují průřezové téma Environmentální výchova, rozvíjí u žáků klíčové kompetence, zlepšují vzájemnou spolupráci a komunikace mezi žáky, učiteli, rodiči.

Projekt přináší spoustu další „vedlejších“ efektů. Žáky motivuje k učení a k zájmům, podporuje vztah žáků k přírodě a životnímu prostředí, jednání má vliv na širší komunitu v oblasti, kde škola sídlí (obec, městská část), škola s mezinárodním titulem EKOŠKOLA získává prestiž, rozvíjí spolupráci s ostatními školami zapojenými do projektu (a to i v mezinárodním měřítku).

Školy se do projektu zapojují podáním přihlášky Sdružení TEREZA. Po obdržení pracovních a metodických materiálů začnou školy postupovat podle 7 metodických kroků. Školy mohou o titul zažádat až po splnění určených kritérií, které jsou v návaznosti na 7 metodických kroků. Jsou to tyto: