Témata Ekoškoly

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Odpady[editovat | editovat zdroj]

 • je zavedeno fungující třídění odpadů, minimálně na úrovni papíru a plastů. Je zajištěn zpětný odběr vybitých baterií, zářivek, elektrospotřebičů (popř. nebezpečného odpadu), které vyprodukuje škola.
 • koše jsou dostatečně rozmístěny a jsou jasně označené
 • žáci, učitelé a další zaměstnanci odpad třídí
 • je vyřešeno dotřiďování odpadů a odvoz příslušnými firmami
 • žáci a zaměstnanci školy jsou informováni o předcházení, minimalizaci a využití odpadu
 • škola upřednostňuje výrobky z recyklovaného papíru (sešity, obálky, kancelářský papír)
 • ve škole se používá papír z obou stran a oboustranný tiskEnergie

Energie[editovat | editovat zdroj]

 • je sledována spotřeba energie
 • žáci i zaměstnanci jsou informováni o opatřeních vedoucích k úsporám energie
 • žáci se podílejí na monitorování spotřeby energie školy
 • jsou udržovány vhodné teploty v jednotlivých místnostech
 • ve škole jsou dodržovány zásady správného a efektivního větrání
 • je umožněna volná cirkulace vzduchu z radiátorů
 • zdroje světla jsou systematicky nahrazovány úspornějšími (tam, kde je to rozumné)
 • žáci a zaměstnanci jsou motivováni k zhasínání
 • škola preferuje spotřebiče energetické třídy A– B

Voda[editovat | editovat zdroj]

 • je sledována spotřeba vody ve škole
 • ve škole nedochází ke zbytečným únikům vody
 • žáci a zaměstnanci jsou motivováni k úsporám vody
 • škola se snaží o postupnou instalaci šetrných systémů splachování na WC a úsporných vodovodních baterií
 • žáci jsou informováni o zdrojích pitné vody pro školu, příčinách znečišťování, úpravě pitné vody, čištění odpadních vod
 • dle možností jsou využívány ekologicky šetrné výrobky na úklid, případně v kuchyni

Prostředí[editovat | editovat zdroj]

 • v prostorách školy je dostatek zeleně
 • o zeleň se alespoň částečně starají sami žáci
 • školní pozemek a zeleň ve škole jsou využity k ekopedagogickým účelům
 • ve škole jsou vhodné prostory pro trávení volného času uvnitř i vně
 • žáci mají možnost ovlivňovat výzdobu školy
 • žáci se podílejí na péči o vnitřní prostředí a okolí školy
 • škola pečuje o školní dvůr, zahradu, venkovní učebnu, skleník, hřiště, odpočinkový prostor, „koutek divočiny“ atd.