Praktické ukázky z auditu školy

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Praktická ukázky auditu školy[editovat | editovat zdroj]

Zdroj: Zpracoval tým ekoškoly ze ZŠ Janovice


Analýza prostředí

Vnitřní prostředí:

 • Pokojové květiny se vyskytují ve třídách na oknech nebo na chodbách. Na chodbách se o květiny starají hlavně uklizečky, žáci ve třídách. Přesazování rostlin zajišťují uklizečky.
 • Ve škole jsou lavice k relaxaci o přestávkách. Na dolní chodbě jsou 2, které žáci 1.stupně využívají k povídání, relaxaci. Horní chodba měla dřevěné lavičky jen jediný den. Z důvodu nevhodného chování žáků 2.stupně a hrozby vlastního ublížení byly lavičky odstraněny.
 • V letošním školním roce budou natřeny rámy u dveří a provede se vlastní nátěr dveří.
 • Nevhodné prostředí na záchodech ( pomalované stěny, znečišťování prostor záchodů,nutná oprava toalet ).
 • Na dolní chodbě je 1 pingpongový stůl.
 • Šatny jsou hodně staré, nachází se zde kovová pletivová konstrukce, které se zavírají kladkou na řetízku. V rohu šaten jsou bedny s nepotřebnými věcmi našich dětí.

Venkovní prostředí:

 • Za školou máme postavenou pergolu,houpačku a věž. Houpačka a věž je využívána hlavně dětmi 1. stupně. Pergola byla dokončena až v podzimních dnech.
 • Projekt „Arboretum“ obsahoval vysazení stromků a měl být garantován péčí jednotlivých tříd o svůj vlastní stromek. V současné době stromky uschly nebo byly přesazeny na nevhodné místo. Projekt neplní svůj účel. O zbytek stromků se postaraly uklizečky.
 • Škola nemá žádný školní pozemek ani skleník.
 • Není záhon okrasných květin a je nedostatek okrasných keřů.
 • Venkovní prostředí dává možnosti velkého využití, které nebudou vyžadovat velké finanční náklady : truhlíky na okně,
 • obnovení trávníku,
 • lavičky na přestávku ( letní měsíce),
 • další pergola
 • využít prostoru před školou a místa, kde jsou čerpadla

Analýza - Odpady Kam putuje školní odpad:

 • Kontejnery na tříděný odpad (papír, umělá hmota a sklo) se nachází před hlavní bránou školy.
 • Škola vlastní 5 popelnic na odpad netříděný (svoz 1x za 14 dní).


Odpady ze tříd a kabinetů:

 • Denně se na škole vyprodukují 3 plné igelitové tašky papíru, 2 tašky plastů (které jsou odneseny do kontejnerů na tříděný odpad) a 1,5 tašky netříděného odpadu, který se dává do popelnic.

Odpady ze školní kuchyně:

 • Na naší škole je kuchyň, kde se denně připravuje průměrně 125 jídel pro žáky, 27 pro dospělé a 30 pro mateřskou školu.Také zde se odpad třídí.
 • Organický odpad jde prasátkům ( organického odpadu není hodně, protože se tady dobře vaří).
 • Školní kuchyň vyprodukuje asi 1 pytel plastu 3xtýdně.
 • Kupují se velká balení potravin, potraviny jsou ve vratných obalech (bedny od mléka).

Netříděný odpad, odpad v popelnicích:

 • Netříděného odpadu celkem vyprodukuje škola v průměru 5 popelnic za 14 dní (průměrně 100kg)

Jak to bylo s odpady v číslech (do jara 2006):

 • Do jara roku 2006 byl u školy kontejner, netřídilo se: 7 kubíků netříděného odpadu za 2 měsíce + žádný tříděný odpad

Jak to je s odpady v číslech (od jara 2006 do současnosti):

 • Třídíme: vyprodukujeme 5 kubíků netříděného odpadu + tříděný odpad

Poznámky:

 • Třídění pomáhají barevné kontejnery umístěné na horní a dolní chodbě (vždy 1 na papír a 1 na umělou hmotu), které zakoupila Žákovská rada.
 • Na I. stupni bývají kontejnery plné, na II. stupni ne.
 • V loňském roce proběhla přednáška EKOKOMU pro děti, kde měli žáci dobrou teoretickou znalost, jak třídit

Zamyšlení nakonec: Co je třeba udělat pro to, aby se třídění odpadu stalo obecným pravidlem či normou??

Analýza - energie

Obecné údaje

 • Spotřeba energie – největší finanční zátěž provozu školy.
 • Škola je v provozu – dny pracovní a dny víkendové ( jen občas ).
 • V prázdninových dnech nastává pokles teploty ( v létě se netopí vůbec, je zajištěn jen ohřev teplé vody pro úklid ).

Vytápění

 • Hlavní zdroj tepla – 6 tepelných čerpadel.
 • Z ekonomických důvodů vyžadují čerpadla stálý dohled.
 • Vypnutí čerpadel je pouze v době hlavních prázdnin.
 • Spotřeba jednoho čerpadla je podle údajů pana Hrubého asi 8,8 kW/1 hod.

Ohřev vody Zajištěn opět tepelnými čerpadly.

 • V budově je umístěn také jeden akumulátor.
 • Regulace teplé vody se zajišťuje termostatem.
 • Teplota vody je asi 50°C.

Okna a dveře

 • Okna vzhledem k celkové ploše měřeného objektu , tvoří největší podíl z celkového objemu tepelných ztrát. Nedovírají dobře a mezi rámem oken a zdí je jen částečné utěsnění.
 • Na radiátorech nejsou umístěny termostatické ventily.
 • Škola větrá pomocí oken , ale dovírání je velmi špatné, mezi rámem a zdí je jen nepatrné těsnění.
 • Z důvodu bezpečnosti jsou před radiátory umístěny kryty.
 • Průměrná teplota vzduchu v topné sezóně je ve třídách 20 – 21°C v šatnách je teplota o něco nižší asi 18 – 20°C.

V rámci úsporného opatření uvažuje zřizovatel objektu o instalaci teplo- vzdušného topení v tělocvičně, čímž by došlo k výrazným úsporám elektrické energie.Čerpadla totiž pracují nepřetržitě 24 hodin denně a provoz v tělocvičně je omezen na určitou dobu.Topení by bylo zapnuto jen po dobu nezbytně nutnou.Vše je však v jednání, záleží na finanční situaci a celkové úpravě objektu školy.
Tato stránka vznikla, či byla výrazně rozšířena v rámci projektu "Odpovědná spotřeba – podklady pro vzdělávání k udržitelnému životnímu stylu“, podpořeného v letech 2018–2021 Technologickou agenturou České republiky. Podrobnosti o projektu.