KROK 2: Analýza ekologického stavu školy

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je jeden z nejdůležitějších kroků. Aby se mohly nalézt faktory kde a jak „zezelenit“ školu, je potřeba důkladně analyzovat současný stav. V této fázi se především měří a pátrá. Je to práce badatelská, do které se velice rádi žáci zapojí. Hlavní podstatou je, nalézt místa největších ztrát energií a nejslabší místa ekologického chování školy.

Je dobré si předem stanovit, co a jak budeme měřit a pozorovat. Pomůže nám tabulka, do které se budou zapisovat výsledky – kolik škola produkuje tříděného odpadu, kolik produkuje odpadu směsného, jaký druh odpadu nejvíce produkuje a proč, jaké množství vody škola denně spotřebuje, kolik teplé vody, kolik studené, jak získává vodu teplou, jak je škola vytápěna, kolik protopí, kde nejvíce teplo uniká (je možné si nechat zpracovat tepelnou analýzu od specializované firmy, která měří tepelné ztráty), kolik škola spotřebuje elektrické energie, jaké přístroje mají největší spotřebu, kolik se nachází ve škole zeleně, kolik na školní zahradě, jaké materiály a výrobky se ve škole používají? Při této analýze je potřeba se také zamýšlet nad tím, kde by škola mohla snížit spotřebu, produkci energií, odpadů, surovin, materiálů, atd. či jak by se mohla škola více „ozelenit“.

Vše žáci sami nezmůžou. Do tohoto procesu je dobré a mnohdy i nutné zapojit vyučující i správní zaměstnance (školník, uklízečky, ekonomku, apod.). Tímto se vytváří školní harmonický kolektiv a rozvíjí se pozitivní vztahy ve škole. Musíme počítat s tím, že se analýza neobejde bez překážek.