Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 189 bajtů ,  14. 11. 2018, 12:54
bez shrnutí editace
Etymologicky je termín vymezen pojmy ,,společná" a ,,znalost". Znalost můžeme chápat jako praktické osvojení a pochopení nějaké informace v určitém myšlenkovém kontextu.<ref>https://en.oxforddictionaries.com/definition/knowledge</ref> Zatímco vymezení "společná" závisí vždy na otázce: ,,Komu (je tato znalost společná)?". Může být společná jak téměř celému lidstvu, např. že na obloze je velký žlutý kotouč, z kterého pochází teplo a světlo (i když ani tato znalost není společná nevidomým, pokud neuvěří někomu, kdo jim ji řekne) či znalost společnou jen úzkému okruhu jednotlivců, např. vědců zabývající se určitým odvětvím kvantové fyziky nebo jednoduše v rámci rodiny, v níž má každý člen s ostatními společnou znalost o chodu domácnosti, např. kdo má kdy vynést koš.
Pro společnou znalost se v angličtině používá jak pojem common knowledge tak . Setkáme se i s pojmy conventional wisdom či general knowledge, přičemž definice jsou různé. Cambridge Dictionary definuje common knowledge jak jako: ,,něco, co je známo mnoha lidem, ale často se oficiálně neoznámilo”, tak v jiném hesle: ,,fakt, který každý ví.”, ke druhé možnosti se kloní i definice na Wikipedii: ,,Společná znalost je znalost, která je známa všem nebo téměř všem, obvykle s odkazem na komunitu, ve které je termín používán” a jako taková je v angličtině většinou chápaná. Její podstatu ale vyjadřuje již řecký pojem axióm, který označuje to, co se považuje za obecně platné a není třeba to dokazovat. S tímto pojmem se pracuje ve filozofii a v logice, např.: a + b = b + a. Společnou znalost můžeme chápat jak jako znalost konkrétního axiómu, tak množinu obecně známých axiómů.[[File:Blind men and elephant2.jpg|thumb|[https://en.wikipedia.org/wiki/Blind_men_and_an_elephant Podobenství o nevidomých a slonovi] ukazuje tendenci předkládat omezené znalosti jako celou pravdu.]]Axióm je základní kámen pro jakékoliv uvažování. Pokud se ukáže, že výchozí axióm neplatí, vše na něm postavené se zhroutí. Vyvrácení axiómů může mít závažné společenské důsledky. Například za tvrzení, že země obíhá kolem slunce dříve hrozila smrt, protože se církevní autority obávaly důsledků, které by dekonstrukce axiómu mohla přinést. Společenské rozpaky vzbuzovalo i přijetí Darwinovy koncepce evoluce. Dějiny lidského rodu se dají chápat do určité míry jako dějiny víry v různé axiómy. Společenské změny často souvisí s opuštěním starých axiómů a nalezení nových – ať již v náboženství, politice či ve vědě. Prosazení nového myšlení ale nebývá lehké. Podle vědce Maxe Plancka: Nová vědecká pravda nevítězí díky tomu, že přesvědčí své oponenty a přiměje je vidět světlo, ale spíše proto, že její oponenti zemřou a vyroste nová generace, které je už blízká.<ref>https://en.wikiquote.org/wiki/Max_Planck</ref> Etablování nových axiómů trvá často dlouho. Ještě Masaryk vzpomíná v Hovorech s T. G. M. jak si na něj matky stěžovaly, když učil jejich děti, že Země obíhá kolem Slunce.<ref>https://search.mlp.cz/cz/titul/hovory-s-t-g-masarykem/3347588/</ref>
== Problematika společné znalosti ==
* ve vzdělávání (učitel neví, co jeho žáci ví a co ne, ve třídách roste diverzita znalostí a internet může posílit [https://cs.wikipedia.org/wiki/Matou%C5%A1%C5%AFv_efekt Matoušův efekt], tedy, že nejnadanější žáci vědí díky samostudiu mnohem více a ve třídě se nudí, zatímco ti, co neumí využívat nové informační technologie mohou ztrácet přehled o současném světě);
* v politice (politik neví o jaké témata mají jeho voliči zájem, co je jejich problém a jakým jazykem k nim mluvit, každý mluví ke svému okruhu, přičemž nemusí vůbec tušit jaké problémy trápí jiné).
* v každodenní komunikaci s lidmi z odlišných sociálních sféry, kdy mladí lidé pracující na internetu nejsou třeba již vůbec schopni vysvětlit prarodičům, co že to vlastně dělají, protože s nimi postrádají společnou znalost nejen sociálních sítí ale často také internetu a vůbec počítačů. A naopak vůbec nemusí rozumět myšlenkovým světům, v nichž starší generace žijí.https://www.google.cz/search?rlz=1CAACAO_enCZ797CZ797&ei=6kHhW9-8C6rmsAfI9peQAg&q=decline+of+common+knowledge&oq=decline+of+common+knowledge&gs_l=psy-ab.3..33i22i29i30k1l3.15156.20043.0.20185.27.27.0.0.0.0.133.2166.24j3.27.0....0...1.1.64.psy-ab..0.27.2160...0j35i39k1j0i131k1j0i67k1j0i131i67k1j0i203k1j0i22i30k1.0.aDsOF_ulviQO rozpadu společné znalosti se píše
https://www.depts.ttu.edu/education/our-people/Faculty/additional_pages/duemer/epsy_5310_class_materials/disengaged-students-and-the-decline-of-academic-standards.pdfCommon knowledge se u studentů mění
httphttps://blogslink.discovermagazinespringer.com/neuroskepticarticle/2013/07/06/how10.3758%2Fs13428-usa012-general-knowledge-has-changed-1980-2012/#.W0307-FCIGhKhD89
https://www.timeshighereducation.com/opinion/decline-general-knowledge-failure-educatorsJe těžké odhadnout co ostatní ví
https://www.forbesresearchgate.comnet/profile/Raymond_Nickerson/publication/280906162_How_we_know_-_And_sometimes_misjudge_-_What_others_know_Imputing_one%27s_own_knowledge_to_others/links/564b3aaa08ae4ae893b7a647/How-we-know-And-sometimes-misjudge-What-others-know-Imputing-ones-own-knowledge-to-others.pdf Knowledge Does Not Protect Against Illusory Truth<ref>https://sitesapa.org/jamesmarshallcrottypubs/2013journals/09features/10xge-0000098.pdf</ref> Výzkumy společné znalosti konkrétních skupin, např. studentů jsou proto zajímavým námětem na výzkum.<ref>https://link.springer.com/article/10.3758%2Fs13428-012-0307-questions9</ref><ref>https://eurozpravy.cz/domaci/politika/216694-thatstudenti-mostnevi-collegeco-studentsje-cantvitezny-answerunor-butjejich-youodpovedi-probablyvas-canzaskoci/</#98109e1dba3dref>
''Více v článku''
Anonymní uživatel

Navigační menu