Výuka a učení pro udržitelnou budoucnost

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Terminologické záležitosti[editovat | editovat zdroj]

Pojem „vzdělání pro udržitelnou budoucnost“ zdůrazňuje perspektivu budoucnosti ve výuce. „Vzdělání pro udržitelnou budoucnost“, „vzdělání pro udržitelnost“, „vzdělání pro udržitelný rozvoj“ atd. jsou vzájemně zaměnitelné pojmy, které bývají definovány různým způsobem.

To, že neexistuje stálý termín, je znamením, že důraz na tuto oblast je v pedagogickém myšlení nový. Různost pojmů je v tomto případě pozitivním jevem, jelikož každá škola, vzdělávací systém, učitelé, skutečně každý má volnost, aby si vytvořil své vlastní definice, aby uspokojil místní potřeby a priority.

Komu je takové vzdělání určeno.

Definice mj. naznačují, že vzdělání pro udržitelnou budoucnost není pouze záležitostí škol nebo formálních vzdělávacích institucí. Je důležité pro každého, včetně dospělých členů komunity, pracovníků v obchodě, podnikatelů a správních orgánů.

Výukové cíle[editovat | editovat zdroj]

  • ujasnění konceptů a témat, která se vztahují k udržitelnému rozvoji
  • pěstování schopnosti začlenit tato témata do celé řady školních předmětů a témat, a to napříč osnovami
  • podpora schopnosti užívat četné výukové materiály zaměřené na rozvoj žáka a uplatňovat výukové strategie rozvíjející znalosti, kritické myšlení, hodnoty a občanské kvality, což vše zahrnuje vzdělání pro udržitelný rozvoj
  • aplikace interdisciplinárního přístupu ve vzdělání tak, aby bylo umožněno lepší pochopení vzájemné vazby mezi životem a komplexními problémy planety
  • pojetí hodnotové povahy problémů udržitelného rozvoje způsobem, který bude cenný z vzdělávacího hlediska a bude zahrnovat profesionální etiku.

Proces učení[editovat | editovat zdroj]

Učení pro udržitelnou budoucnost není tak moc zaměřené na konkrétní cíle, jako spíše na proces učení, který povede ke zvažování rozhodnutí v dlouhodobé perspektivě ekonomických, ekologických a sociálních (majících na zřeteli rovnost všech společenství) souvislostí. Cílem je vybudovat tolerantní společnost. Výsledkem takového učení je tedy schopnost předvídat důsledky našich aktivit, předjímat udržitelnou budoucnost a navrhovat kroky k uskutečnění této vize. Jednotlivci i společenství se v budoucnu budou muset neustále rozhodovat. To, jak budou taková rozhodnutí vytvářena a jak budou přitom využívány informace a etické soudy, určí, zda naše vize budou uskutečnitelné.

Světová komise pro životní prostředí a rozvoj vyzvala lidi, vlády a podniky na celém světě, aby ve svém rozhodování, které se týká života, Země a vzájemných vztahů, zohledňovali právo budoucích generací na současné zdroje.

Témata[editovat | editovat zdroj]

Zdroje[editovat | editovat zdroj]