Informační a komunikační technologie (ICT) jako použitý prostředek výuky

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Praktické rady pro využití takových strategií výuky a učení s pomocí ICT, které by studentům pomohly osvojit si široký okruh znalostí, dovedností a hodnotových cílů vzdělávání pro udržitelný rozvoj viz [1].

Cíle vzdělání pro udržitelný rozvoj, které souvisí s ICT[editovat | editovat zdroj]

  • rozvíjení dovednosti práce s informačními a komunikačními technologiemi (ICT), využití potenciálu multimediálního vzdělání a možností Internetu jako bohatého zdroje informací a materiálů
  • rozvíjení počítačové gramotnosti jakožto vedlejšího produktu profesionálního rozvoje v jiných oblastech.

Nové komunikační technologie povedou ke změně způsobů učení a proměně vztahu mezi učitelem a studentem/žákem. Představení multimediální techniky ve třídě povede k řešení problémů na vyšší úrovni, jelikož počítač převezme rutinní úkoly, a navíc umožní přístup k širokému okruhu zdrojů, bude využívat rozmanité styly učení a změní úlohu učitele – ten již nebude zdrojem informací, ale facilitátorem učení.[2]

Zásady multimediální výuky a učení[editovat | editovat zdroj]

Význam multimediálního učení stále roste. Má jistě svá omezení a rozhodně ho nelze považovat za náhradu přímého vztahu učitele a studenta/žáka, ale má také četné přednosti např. ve vzdělávání učitelů. Množství informací, které je k dispozici na Internetu, je obrovské a fakta, která jsou k dispozici, se stále vyvíjejí. Jsou aktuální, levná a lze je snadno vyhledat. Jsou také „demokratická“, jelikož jsou vytvořena četnými autory vázanými na různé autority. Multimediální profesionální vzdělávání (např. učitelů) může také být velmi interaktivní a zajímavé, jelikož používá animace, audio a video nahrávky, hry a on-line diskuze. Takové pomůcky lze využít kdekoliv a v jakémkoliv čase, aniž by byl zapotřebí expert pro vedení práce.

Zkušenostní učení využívající ICT[editovat | editovat zdroj]

Pojetí procesu zkušenostního učení může zahrnovat využití ICT. Tyto technologie nabízejí nesčetné možnosti, aby učitelé:

  • analyzovali a interpretovali informace různými formami (např. texty, diagramy, počítačovými hrami a prostřednictvím různých www stránek)
  • zhodnotili nové poznatky ve světle dosavadního porozumění dané problematice
  • reflektovali a zobecňovali svou zkušenost
  • vytvořili si schopnost užívat rozmanité vzdělávací strategie
  • uměli přizpůsobit nové myšlenky a dovednosti praktickým vzdělávacím úkolům.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. UNESCO (2002): Teaching and Learning for a Sustainable Future. A Multimedia Teacher Education Programme. Překlad a úpravy: Dlouhá, J.
  2. Sui, D.Z. and Bednarz, R. S. (1999) The message is the medium: Geographic education in the age of the Internet, Journal of Geography, 98 (3), p. 96.