Holistický pohled

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Úvod[editovat | editovat zdroj]

Poznatky o povaze a smyslu pojmu trvale udržitelného rozvoje překračují rámec ochrany přírody – ekologické udržitelnosti – a začleňují kulturní, sociální, ekonomické a politická hlediska. Důležitá je syntéza poznatků do vize hodnot a principů, které jsou rámcem pro udržitelnou budoucnost.

„Prostředí“ integruje čtyři systémy. Holistický pohled na prostředí je odraz toho, co se nazývá „systémové myšlení“ – způsob myšlení, které vidí všechny aspekty světa vzájemně propojené vazbami nebo prostřednictvím vzájemně závislých systémů. Ty zahrnují přírodní, sociální, ekonomické a politické systémy, což znamená, že součástí holistické představy prostředí jsou:

  • Přírodní systémy poskytující zdroje – vzduch, vodu, půdu, potravu atd. – které umožňují veškerý život – lidí i ostatních organismů;
  • Sociální a kulturní systémy, které poskytují rodinné, společenské a širší zázemí lidem a umožňují, aby lidé žili společně kulturně přijatelnými způsoby;
  • Ekonomické systémy, které poskytují lidem prostředky k životu (práci a příjem);
  • Politické systémy, které vykonávají sociální moc a vytváří tak politiku a rozhodnutí o tom, jak sociální a ekonomické systémy využívají zdroje v přírodním prostředí.

Holistický pohled na prostředí je občas nazýván „kompasem udržitelnosti“. Bohužel, jak ukazují globální skutečnosti, „kompas udržitelnosti“ není vždy dobře používán – a tak mnohé rozvojové procesy k udržitelnosti neukazují.

Udržitelná budoucnost bude vyžadovat zásadní změny v lidských hodnotách a ve způsobu, jakým společnost funguje (UNESCO):

"Některé skupiny odborníků zdůrazňují pouze tři principy – ekologii, rovnost a ekonomii; zatímco jiní takový přístup zpochybňují a uvádějí šest či dokonce osm principů. Není důležitý přesný počet principů, protože cíle udržitelného rozvoje nejsou stejné ve všech částech světa. Naopak jsou v různých společenstvích pravděpodobné rozdíly v představách o tom, co by udržitelná budoucnost mohla být, a liší se i její cíle. Zásadou je, že ať už bude jakákoli, musí o ní rozhodnout lidé v souladu se svými místními tradicemi a hodnotami".

Výukové cíle[editovat | editovat zdroj]

Ve vzdělání k udržitelné budoucnosti jde o ilustraci různých strategií, kterými je možné ve školním prostředí začlenit zaměření výuky do širšího vztahu k udržitelnosti. Taková reorientace vzdělání znamená:

  • Zkoumat holistickou povahu konceptu „prostředí“, a následně i přístupů zahrnujících „udržitelný rozvoj“ a „vzdělání pro udržitelný rozvoj“
  • Ujasnit si vznikající koncept vzdělání pro udržitelný rozvoj, a to především v perspektivě interdisciplinárního pojetí výuky
  • Ocenit rozsah znalostních, hodnotových a dovednostních cílů ve vzdělání pro udržitelný rozvoj
  • Porozumět širokému rozsahu aktivit potřebných k reorientaci vzdělání pro udržitelný rozvoj.

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]