Vzdělání jako prostředek změny

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Úvod[editovat | editovat zdroj]

„Panuje široký souhlas, že vzdělání je nejefektivnějším prostředkem, který společnost má a může použít k předjímání budoucnosti. Skutečně, vzdělání bude formovat budoucnost. Pokrok bude ve zvýšené míře záviset na produktech vzdělání: na výzkumu, vynálezech, inovacích a adaptacích. Vzdělané mozky samozřejmě nejsou zapotřebí pouze v laboratořích a výzkumných ústavech, ale právě v každodenním běhu života. Přístup ke vzdělání je skutečně sina qua non efektivní účasti v životě moderního světa na všech úrovních. Abychom byli přesní, vzdělání není celou odpovědí na každý problém. Ale vzdělání ve svém nejširším smyslu musí být součástí každé snahy o to, abychom navrhli a uskutečnili nové vztahy mezi lidmi a zvýšili úctu k problémům životního prostředí.“ (UNESCO, 1997, paragraf 38).

Vzdělání může zajistit, že všichni občané, mladí i staří, mají povědomí o nutných změnách, jsou schopni si představit alternativní mody budoucnosti, jsou přesvědčeni o demokratických cestách jejich dosažení, a mají potřebné dovednosti a motivaci, aby aktivně pomáhali změnám. To všechno obnáší vzdělání pro udržitelnou budoucnost.

Samostatná práce[editovat | editovat zdroj]

Uvažte, jak jsou vaše představy v souladu s poselstvím filozofa výchovy Karstena Schnacka určeným učitelům: „Není a nemůže být úkolem školy řešit politické problémy současnosti. Není také cílem zlepšovat svět pomocí žákovských aktivit. Užití takových aktivit ve vzdělání naopak musí být založeno na základě jejich formativní hodnoty a tedy v závislosti na vzdělávacích kritériích. Pokud má škola zůstat školou, nestává se „ekologickou“ tím, že bude šetřit energii, sbírat staré baterie a třídit odpad. Zásadní je to, co se žáci z takových aktivit naučí.“ (Schnack, K., 1996)

Role učitelů[editovat | editovat zdroj]

Je samozřejmé, že učitelé jsou důležitými činiteli v tomto procesu a je jim tedy věnována zvláštní pozornost. Vzdělávání učitelů je prioritou nejen pro UNESCO, ale pro celé mezinárodní společenství. Komise pro udržitelný rozvoj OSN v rámci svého speciálního programu zaměřeného na vzdělání vyzvala UNESCO, aby se ve výuce budoucích učitelů zaměřilo na pochopení důležitých konceptů udržitelného rozvoje, ale také na uchopení interdisciplinárních, hodnotově založených témat v platných osnovách. Interdisciplinární přístup pomáhá rozvinout neotřelé proniknutí do učiva a pochopení podstaty problémů.

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

UNESCO (2002): Teaching and Learning for a Sustainable Future. A Multimedia Teacher Education Programme. Překlad a úpravy: Dlouhá, J.

Schnack, K. (1996) Internationalisation, democracy and environmental education. In: S. Breiting and K. Nielsen (eds): Environmental Education Research in the Nordic Countries, The Royal Danish School of Educational Studies, Copenhagen, p. 11.

UNESCO (1997) Educating for a Sustainable Future, paragraf 38.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]