Wiki - metodika/Co je to wiki?

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Nejjednodušší definice wiki je "webová stránka, kterou může kdokoliv editovat".

Původní definice wiki[editovat | editovat zdroj]

Původní (anarchická) definice wiki zahrnuje následující pravidla:

  • Není povoleno individuální autorství: Wiki je vlastněna komunitou, což znamená, že kdokoliv, kdo přispěje, dává svůj text k dispozici a musí počítat s tím, že ostatní ho upraví, změní a třeba i okamžitě odstraní. Toto demokratické pravidlo je považováno za základ spolupráce.
  • Zjednodušený značkovací jazyk:: Značkovací jazyk používaný ve wiki je jednodušší, než HTML, mnoho je automatizováno - např. automaticky jsou vytvářeny vnější odkazy, nové stránky jsou tvořeny pouhým zadáním jména stránky.
  • Zaměření na obsah, nikoliv na formát: Většina wiki stránky používají minimální formátování, grafiku apod.
  • Sledování verzí: Každá, i minimální změna každé wiki stránky je zaznamenávána a tato informace je přístupná komukoliv. Znamená to, že v kterémkoliv momentě je možné vrátit obsah stránky ke kterékoliv předchozí podobě.
  • Struktura je definovaná komunitou: Není třeba mít definovanou pevnou struktur či mít vedoucí osobnost. Pokud je to nutné, jsou pravidla stanovená konsensem komunity.
  • Komunita je hlídací pes: Pokud má komunita skutečný zájem o obsah, lze velmi efektivně, především díky "Sledování verzí" odstraňovat obsahové chyby i "vandalismus". Z tohoto důvodu není třeba vytvářet jakékoliv bezpečnostní procedury, či registraci členů komunity.

Dodnes mnoho wiki úspěšně pracuje pouze na základě výše zmíněných anarchických pravidel. S rozšířením využití wiki začalo mnoho lidí uvažovat o využití wiki i v dalších oblastech, zvláště v podnikatelském světě, kde jsou požadovány odpovědnost, respektování autorského práva a soukromí.

Volnější definice wiki[editovat | editovat zdroj]

Kromě wiki, která dodržuje striktní pravidla, zmíněná v předchozí sekci existuje celá škála možností, jak využívat wiki. Jestli tyto "hybridy" dále uživatel nazývá wiki, záleží jen na něm. Následující tabulka, ukazuje většinu možností, jak může být wiki přizpůsobena potřebám různých uživatelů.

Čistá wiki Hybridní wiki
Anonymní <-> Uživatelé jsou zaznamenáváni
Obsah je "veřejná doména" <-> Obsah podléhá copyrightu nebo je soukromý
Obsahuje pouze text <-> Vložené obrázky, videa, aplikace
Nestrukturovaná <-> Šablony/řízení workflow
Konsensus komunity <-> Moderováno experty
Otevřený přístup <-> Omezený přístup
Kdokoliv může číst a editovat kteroukoliv stránku <-> Různá přístupová práva pro různé stránky a různé autory
Kolektivní pracovní prostory <-> Soukromé pracovní prostory
Samostatná aplikace <-> Integrace s dalšími systémy
Nikdy neukončená <-> Pevně stanovené lhůty
Obsah "tak jak je" <-> Obsah je editován či podléhá recenznímu řízení


Konkrétní vlastnosti wiki se mohou pohybovat kdekoliv mezi výše naznačenými hraničními možnostmi. Některé wiki systémy nemusí poskytovat možnost realizovat všechny vlastnosti, záleží na uživatelích, na jakých konkrétních vlastnostech se dohodnou.

Pedagogické definice a aspekty využití[editovat | editovat zdroj]


.