Komise pro udržitelný rozvoj OSN

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Anglicky United Nations Commission on Sustainable Development - CSD

Komise OSN pro udržitelný rozvoj (CSD) vznikla za účelem zajištění efektivního plnění závěrů přijatých na Konferenci o životním prostředí a rozvoji (UNCED), která se konala v Rio de Janeiru v červnu 1992. Posláním Komise je zejména posuzovat pokrok na mezinárodní, regionální a národní úrovni v implementaci doporučení a závazků obsažených v dokumentech vzešlých z UNCED (Agenda 21, Deklarace z Ria a Zásady udržitelného rozvoje lesů), rozpracovat politické směrnice pro další aktivity k pokračování UNCED a dosáhnout udržitelného rozvoje a prosazovat dialog a budovat partnerství pro udržitelný rozvoj s vládami, mezinárodním společenstvím a hlavními zájmovými skupinami zmiňovanými v Agendě 21 jako klíčovými představiteli, kteří hrají hlavní úlohu v přechodu k udržitelnému rozvoji.

Na svém 11. zasedání rozhodla CSD o tom, že její víceletý program práce počínaje rokem 2004 bude organizován v sedmi dvouletých cyklech, přičemž každý cyklus bude věnován vybraným tématům. Tato témata lze nalézt na: http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd11/CSD_mulityear_prog_work.htm

První rok každého cyklu je vždy věnován analýze a hodnocení pro vybraná témata. Druhý rok je věnován politickému procesu pro stejná témata a projednávání příslušných rozhodnutí na zasedání CSD. Každý cyklus CSD se navíc zabývá průřezovými tématy (tj. změna vzorců neudržitelné spotřeby a výroby, boj proti chudobě, ochrana přírodních zdrojů, rovnost pohlaví, vzdělání k udržitelnému rozvoji atd.).

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

CSD na stránkách MŽP

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související stránky[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]