Kategorie:Zemědělství a lesnictví

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
  • Zemědělská produkce (rostlinná, živočišná), struktura zemědělského půdního fondu
  • Hnojiva a přípravky na ochranu rostlin
  • Geneticky modifikované organismy
  • Ekologické zemědělství a integrované systémy pěstování (ekologicky obhospodařovaná půda, ekofarmy, biopotraviny, pěstování plodin v rámci systémů integrované produkce)
  • Vliv zemědělství na životní prostředí (spotřeba energie, odběry vod, emise NH3, …)
  • Stav lesního fondu z hlediska lesnického (ne z hlediska kvality – kategorizace lesů …); Výměra lesní půdy (zalesňování zemědělské půdy)
  • Těžba dřeva (plánovaná, nahodilá)