Globalizace

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


Globalizace je spontánním, převážně hospodářským, procesem; je současně civilizační výzvou.

Jednou z jejích hlavních hybných sil je ekonomika; rychlost globalizačních procesů podporuje pokrok informačních, komunikačních a počítačových technologií. Svět se stává vzájemně propojeným celkem, země se „zmenšuje“. Vzdálené skutečnosti ovlivňují člověka ve větší míře a příměji než v minulosti; také dopady do oblasti environmentální, kulturní nebo sociální jsou větší. Globalizační procesy nelze považovat jednoznačně za pozitivní nebo negativní – hovoříme-li o globalizaci, musíme mít na mysli jak její příležitosti, tak i rizika, která s sebou přináší.

Propojení současného světa má viditelné důsledky – ekonomiky států, kterým se podaří zapojit do světového hospodářství, rostou rychleji; naopak země stojících mimo proces globalizace ekonomicky zaostávají. Mezi přínosy globalizace neoddiskutovatelně patří rychlejší růst, vyšší životní úroveň a vznik nových příležitostí pro ty, kteří ji dokáží využít. Kritici globální ekonomické integrace naopak tvrdí, že globalizace pomáhá především bohatým; zatížení chudých obyvatel rozvojových zemí se zvyšuje, což podporuje jejich nestabilitu a zranitelnost, ničí jejich místní kulturu a poškozuje životní prostředí. To jsou kladné i záporné efekty globalizace na úrovni ekonomické; tento proces však zasahuje také do individuálního života.[1]

Technologický rozvoj a s ním související změny v mezinárodním obchodu, bankovnictví a migraci obyvatelstva mají takový dopad, že se hovoří o kvalitativně nové fázi ekonomického rozvoje – co se týče objemu, roste exponenciálně. Tato nová struktura průmyslu a finančnictví, a rozvoj technologií patří mezi definiční znaky globalizace. K příčinám tohoto vývoje, který se odehrál po druhé světové válce a především v poslední době, patří šíření tržní ekonomiky, odstraňování bariér volnému pohybu zboží.[2] Protože procesy probíhající ve velkém měřítku s sebou často nesou také problémy "velkého formátu", je třeba globalizaci a jejím hybným silám rozumět a umět je předvídat i zvládat.

Cíle[editovat | editovat zdroj]

 • Porozumět vzájemné provázanosti jevů v globálním měřítku
 • Založit kritický přístup (zahrnuje diskurzivní pohled na problematiku a kritické hodnocení různorodých informačních zdrojů)
 • Pochopit mechanismus globalizačních procesů a jeho důsledky
 • Uvědomit si možné negativní dopady globalizace (sociální, na životní prostředí atd.)
 • Přivést k řešení problémů řešitelných pouze na globální úrovni

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související stránky[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Mezřický, V. Povaha globalizace, základní problémy, její pozitiva a negativa. In:Dlouhá, J., Dlouhý, J., Mezřický, V. (eds.) (2006) Globalizace a globální problémy. Sborník textů k celouniverzitnímu kurzu 2005–2007. pp 11–24. Univerzita Karlova v Praze, COŽP. ISBN 80-87076-01-X. Dostupné z www <http://www.czp.cuni.cz/knihovna/globalizace.pdf>
 2. Levin Institute, Globalization101.org page [online] [cit 2010-11-12] available from http://www.globalization101.org/what-is-globalization/ (American perspective)

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Seznam dělSouborném katalogu ČR, jejichž tématem je Globalizace

 • Central Intelligence Agency (2004) Report of the National Inteligence Council´s 2020 Project Based on Consultations with Nongovernmental Experts Around the World. National Intelligence Council, Pittsburgh. URL http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/dni/global_trends_mapping_the_global_future_2020.pdf
 • Hammond, A. (2000): Which World, Scenarions for the 21st Century, A Shearwater book, Washington.
 • Held, D., Grew, A. (2000): The Global Transformation Reader. Cambridge, Polity Press.
 • Mezřický V. (ed.) (2003): Globalizace. Portál, Praha.
 • Mezřický, V. Globalizace (teze přednášky). In: Dlouhá, J. (ed.) (2000) Hledání odpovědí na výzvy současného světa, Sborník konference Fóra VŠ učitelů. Praha: COŽP UK / Společnost pro trvale udržitelný život.
 • Richard, J. F. (2002): High Noon. Basic Books.
 • Soubbotina, T. P. with Sheram, K. A. (2000) Beyond Economic Growth: Meeting the Challenges of Global Development, World Bank Development Education Progamme, Washington.
 • Wikipedia, anglická encyklopedie - viz téma Globalization. (2007, January 24). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 15:29, January 24, 2007, from http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Globalization&oldid=102869676.

Externí zdroje[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]