Geocaching a životní prostředí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Mezinárodně používaný symbol pro geocaching
Nalezená geocache

Geocaching je hra, která spojuje sport a turistiku za použití navigačního systému GPS při hledání pokladu v podobě skryté schránky, kterou nazýváme cache (česky keš nebo keška). Tato skrytá schránka může obsahovat psací potřebu a logbook na zapsání se, jako důkaz nalezení a další drobné předměty, které mohou mezi sebou lidé zabývající se geocachingem měnit. Tyto lidi souhrnně označujeme jako geocachery, česky též geokačeři či prostě jen kačeři. Po objevení cache, zapsání se do logbooku a případné výměně obsahu ji nálezce opět uschová a zamaskuje. Jednou ze základních myšlenek geocachingu je umisťování keší na místa, která jsou z kulturní či přírodní stránky zajímavá a mnohdy nepříliš turisticky frekventovaná.

Kešky jsou jinak umístěny prakticky všude – v lesích, podél cyklostezek, ve městech i na turistických trasách či právě několik pár metrů od vás. Při jejich hledání můžete chodit pěšky, jezdit na kole, na motorce či v autě. V některých případech si můžete i zaplavat nebo využít horolezeckou či potápěčskou výbavu.[1][2]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Geocaching je hra, která vznikla na začátku 21. století. Z noci 1. na 2. května 2000 byl zpřesněn signál GPS navigace na několik metrů (odstranění umělé odchylky). Bez zpřesnění GPS navigace, by nebyla tato hra možná. 3. května Dave Ulmer umístil první keš hry GPS Stash Hunt v USA. Instrukce zněly :”Něco si vezměte a něco dejte zpět…”. USA následovaly země Nový Zéland a Chile. Poprvé byl název geocaching použit 30. května 2000.[3] První cache v ČR byla umístěna 1. června 2001 v přírodní rezervaci u Štramberka. K datu 29. ledna 2020 bylo 3 178 540 aktivních keší po celém světě, z toho v České republice 60 092 aktivních keší.[4][5]

Jak již bylo výše zmíněno, k aktivnímu provádění této aktivity potřebujeme zařízení, které podporuje navigaci pomocí GPS souřadnic. Dříve k tomu bylo zapotřebí speciální navigační zařízení, v dnešní době nám ale k tomu stačí řadový chytrý telefon (možná i díky tomu si tato hra získala v široké veřejnosti větší oblibu), do něhož si stáhneme aplikaci, zaregistrujeme se, prohlédneme mapu a vyrazíme ven. Zařízení fungující na Android či IOS platformě nabízejí nespočet aplikací. Kůžel (2020) však doporučuje aplikaci “c:geo” pro Android a “Looking4Cache Lite” pro IOS, které jsou bezplatné.[1]

Jelikož se společnost a možnosti technologií neustále vyvíjí, tak se vyvíjí i samotný Geocashing, v rámci něhož zašel herní průmysl o něco dále. Nejedná se však už o Geocaching v pravém slova smyslu, přestože funguje na podobném principu. Společnost Niantic, Inc. v roce 2016 vypustila do světa hru s názvem “Pokémon GO” a v roce 2019 “Harry Potter: Wizard Unite”. Tyto mobilní hry spojily oblíbenou tématiku s principy Geocachingu a rozpoutaly tím celosvětový boom v oblasti pohybu a veřejného zdraví. Spousta lidí díky tomu začalo chodit do měst a přírody, aby si mohli chytit svého pokémona či porazili zlého čaroděje. Jelikož se ale vše odehrává ve virtuálním světě, je zde absence dohledávky, kterou musíme v případě Geocachingu absolvovat. Hráč je navíc ochuzen o doplňující informace, které může díky kešce a jejímu umístění získat.

Listing cache

Listing[editovat | editovat zdroj]

Všechny cache a geocacheři jsou registrování na webu geocaching.com. Každá cache má svůj listing. Listing (viz obrázek) je stránka s informacemi o cache:

 • název s typem cache viz dále
 • kdo cache založil
 • obtížnost viz dále
 • terén viz dále
 • velikost viz dále
 • GPS souřadnice a bližší informace
 • atributy
 • popis kešky – informace o daném místě, proč zrovna tohle místo, pověst,
 • hint – nápověda (není povinná), zde je zašifrovaná nápověda. Pokud kačer nemůže cache najít, dešifruje ji a měla by mu být nápomocná k dohledání cache.
 • komentáře – zde se připojí komentář registrovaného kačera, který cache našel nebo nenašel. Je to zpětná vazba pro kačera, který cache zakládal.

Typy nejčastěji používaných cashe[editovat | editovat zdroj]

Tradiční cache[editovat | editovat zdroj]

Je to nejjednodušší typ. Cache jsou na daných souřadnicích. Všechny cache budou mít logbook a větší mohou mít i další předměty na výměnu.

Mystery cache[editovat | editovat zdroj]

Většinou obsahuje různé rébusy, ze kterých dostaneme souřadnice finální cache.

Multi cache[editovat | editovat zdroj]

Obsahuje dvě a nebo více míst (zde najdete indicie k nalezení dalších) a následně je finální cache, která je jako krabička.

Earth cache[editovat | editovat zdroj]

Nachází se na speciálním geologické místě, které lidé navštěvují, aby se dozvěděli o unikátních znacích naší planety. Stránky Earth cache obsahují spolu se souřadnicemi i vysvětlující a vzdělávající informace. Návštěvníci Earth cache mohou například vidět, jak se postupnými geologickými procesy v průběhu času planeta měnila. Pro zapsání Earth cache obvykle budete muset odpovědět na otázky vztahující se k místu, které jste navštívili.

Mezi méně obvyklé druhy cache řadíme: Mega – Event Cache, Giga – Event Cache, Groundspeak Headquarters, Groundspeak Block Party, GPS Adventures Maze Exhibit, Lab Cache, Community Celebration Event.

Druhy cache, které již nelze založit: Virtuální Cache, Webcam Cache, Project A.P.E. Cache, Lost and Found Event Cache, Locationless Case, Groundspeak Lost and Found Celebration, NGS Benchmark.

Obtížnost[editovat | editovat zdroj]

Označené pomocí 5 hvězdiček (1 – nejjednodušší, 5 – nejtěžší)

Terén[editovat | editovat zdroj]

Označené pomocí 5 hvězdiček (1 – nejjednodušší, 5 – nejtěžší)

Velikost (seřazené od nejmenších po největší)[editovat | editovat zdroj]

Mikro[editovat | editovat zdroj]

Mikro je nejmenší velikost cache. Díky její nenápadnosti je hojně využívána ve městech. Pro představu velikosti můžeme jako příklad uvést krabičku od filmu.

Small (Malá)[editovat | editovat zdroj]

Small je druhá nejmenší velikost cache. Objem se pohybuje od 100 ml do 1 l.

Regular (Střední)[editovat | editovat zdroj]

Ideální velikost kešky. Objem se pohybuje od 1 l do 20 l .

Large (Velká)[editovat | editovat zdroj]

Objem této kešky je více jak 20 l. Díky svým rozměrům je náročné je ukrýt a tudíž se vyskytují jen zřídka.

Other (Jiná)[editovat | editovat zdroj]

Tento popisek se využívá, pokud chceme upozornit na neobvyklý tvar schránky.

Atributy[editovat | editovat zdroj]

Atributy pomohou přiblížit to, co můžeme na daném místě očekávat. Vlastník cache typicky tyto atributy přidává před jejím schválením. Atributy najdeme v podobě ikonek po pravé straně listingu.

 • oprávnění (např.: přístup pro psy, na motorce, na koni, aj.)
 • speciální výbava (např.: nutná horolezecký výbava, zpoplatněné vstupné nebo parkovné, nutná speciální výbava, aj.)
 • podmínková (např.: vhodné pro děti, přístupné kdykoliv, dlouhý výšlap, aj.)
 • nebezpečí (např.: trní, nebezpečná oblast, jedovaté rostliny/nebezpečná zvířata, aj.)
 • v civilizaci (např.: vhodné pro vozíčkáře, přístupné s kočárkem, blízké veřejné WC, aj.)
 • specialita (např.: partnerská keška, lost and found tour, geotour)[4]

Bezpečnost[editovat | editovat zdroj]

Obzvláště po nehodě, která se stala v roce 2018[6] se řeší otázka, zda –li nejsou geocaching či jeho obdoby příliš nebezpečné. Stále musíme mít na paměti, že geocaching je outdoorová hra a je třeba brát zřetel na prostředí, ve kterém se právě nacházíme. V případě nepozornosti či nedodržování určitých pravidel, hrozí každému kačerovi nebezpečí v podobě úrazu, který může být někdy i smrtelný.[7] Základy bezpečnosti Geocachingu jsou téměř totožné jako desatero zásad bezpečného chování při pohybu v horském terénu. Níže je toto desatero vypsané a okomentované v souvislosti s Geocachingem.

 1. Vždy pečlivě naplánovat trasu túry a vybavení na ni (nezapomenut na léky). Túru plánovat podle fyzické a psychické kondice nejslabšího ze skupiny. Stejně jako plánování túry je nutné si naplánovat i danou cache. Zkontrolovat obtížnost a terén. Podívat se na mapu, kde cache leží. Prohlédnout si atributy, zda je zapotřebí speciální vybavení.
 2. S předstihem získat co nejvíce informací o prognóze počasí, sněhové a lavinové situace, a to zejména tehdy, pohybujeme –li se ve vysokohorském (pro geocaching terén 4 a více) terénu, kde se počasí mění každou chvíli.
 3. Před odchodem na túru předat informace o trase a předpokládané době návratu. Tempo na túře zvolit podle nejslabšího ze skupiny. Pokud se jedná o náročnější cache, tak je dobré podat informace kamarádům či rodině.
 4. Správně používat mapu, znát druhy značení turistických cest specifické pro jednotlivá pohoří. V případě geocachingu je dobré naučit se s technikou (chytrý telefon, GPS navigace) a mít ji nabitou. V případě, že by nás zradila technika, je dobré s sebou mít i normální tištěnou mapu a znát značení turistických cest.
 5. Znát typy výstražných tabulí a jejich význam. Toto pravidlo je univerzální pro jakýkoliv pohyb venku.
 6. Nepohybovat se mimo značené cesty. V tomto případě se jedná o výjimku. Cache je většinou schovaná mimo značenou cestu, aby nebyla odhalena Mudly.
 7. Mít s sebou lékárničku a v případě potřeby umět poskytnout první pomoc. Toto pravidlo je univerzální pro jakýkoliv pohyb venku.
 8. Znát kontakty na Horskou službu (nejlépe na místní), nebo na Zdravotní záchrannou službu. Toto pravidlo je univerzální pro jakýkoliv pohyb venku.
 9. Znát zásady chování pro případ zabloudění, pádu laviny, nebo zřícení v exponovaném terénu. Toto pravidlo je univerzální pro jakýkoliv pohyb venku. Vyzdvihnout bychom měli hlavně jakékoliv nepříjemnosti, které se mohou naskytnout v přírodním/ městském prostředí.
 10. Nikdy nepodceňovat hory a nevystavovat nezodpovědným chováním do nebezpečí sebe ani ostatní. – Tohle pravidlo je univerzální pro jakýkoliv pohyb venku.

Geocaching a životní prostředí[editovat | editovat zdroj]

Plasty[editovat | editovat zdroj]

Většina krabiček na cache je vyrobena z plastů. V současné době jsou plasty velmi diskutovaným tématem, neboť postihuje hned několik oblastí, jako např.oblast životního prostředí, třídění odpadů, sociální (odraz konzumní společnosti), financování a výzkum technologií.

Budeme –li se snažit nějakým způsobem usouvztažnit Geocaching a životní prostředí, vyvstane nám na mysl hned několik otázek. Jedna z nich zní:

Co když necháme krabičku z plastu v přírodě?[editovat | editovat zdroj]

Krabička zůstává v nezměněném stavu i stovky let. Účinky na přírodu mohou být různé. Tvar některých obalů ze sebe dělá past pro živočichy, mnohé končí v jejich žaludcích nebo slouží jako stavební materiál při budování obydlí.[8]

I když naše republika nemá moře nebo oceán, je dobré se zamyslet i nad vodním prostředím. Největší pohromou jsou plastové obaly pro vodstvo celého světa. Díky neměnným proudům se tak shlukují v určitých částech moří a oceánů. Příkladem je tzv. Great Pacific Garbage Patch, tedy útvar nahromaděných zejména plastových odpadů v Tichém oceánu, které se za několik desítek let rozrostly v obří skvrnu. Plastový odpad je rozemílán na stále menší částečky a pohlcován vodními živočichy, na které mohou mít obsažené chemické látky nepředvídatelné účinky.[9]

Plasty jsou poměrně obtížně recyklovatelné a jejich likvidace také. Spalování je plastů nebezpečné, poněvadž zamořuje ovzduší a ničí ozonovou vrstvu. Odložíme –li jej na černé skládky, umožníme tím vznik místa pro potenciální množení bakterií a některých druhů hlodavců. V přírodě plasty ničí životní prostředí, znečišťují spodní vody, ovzduší i půdu, což může způsobit absenci některých přirozených složek v půdě pro růst určitých druhů rostlin. Plasty mohou dokonce i zabíjet faunu – např. mikroplasty vyskytující se ve vodě jsou součástí dýchacího cyklu ryb, které se je skrze žábry filtrují – někdy úspěšně a někdy bohužel neúspěšně.

Mikroplasty

Mikroplast je drobná část plastu o velikosti od 100 nanometrů do 5 milimetrů. Sekundární mikroplasty se uvolňují z větších kusů plastů působením různých faktorů. Mikroplasty jsou v současné době neodstranitelné. Objevují se v půdě, ve vodě i v ovzduší. Negativní vliv mikroplastů na lidský organismus ještě nebyl dostatečně prokázán, nicméně ale byla prokázána přítomnost mikroplastů v rostlinách a rostlinných plodinách. Zde už se pak stačí pouze zamyslet nad celým koloběhem potravy, kdy cílovým článkem je ve více jak 90 % člověk.[10]

Otázkami tedy zůstává:

● Umístíme – li plastovou krabičku do přírody, jaké budou následky jejího rozkladu/ rozpadu na mikroplasty?

● Můžeme zvolit jiný materiál, ze kterých bude krabička na cache? (materiál, který je odolný, ale zároveň není škodlivý pro okolní přírodu a pro člověka)

● Kontroluje někdo zrušené cache, aby jejich obal nezůstával na daných souřadnicích v přírodě?

Ochrana přírody[editovat | editovat zdroj]

Zamysleme se nad otázkami:

● Je vhodné umístit cache na louku, kde roste vzácná rostlina?

● Je vhodné umístit cache v národních parcích?

● Je vhodné umístit cache v chráněné krajinné oblasti?

● Jaké to může mít dopady na jednotlivé vzácné druhy?

● Jaký vliv má GPS signál na lidský organismus?

Závěr[editovat | editovat zdroj]

Geocaching je hra na pomezí sportu a turistiky, jejíž cílem je nalezení pokladu v podobě skryté schránky, kterou nazýváme cache za použití navigačního systému GPS. Cache jsou vyrobeny převážně z plastů a jsou umístěny prakticky všude – v lesích, podél cyklostezek, ve městech i na turistických trasách či právě několik pár metrů od vás. K dnešnímu dni registrujeme přes 3 milióny cache na území více než 190 států. Zvážíme –li množství plastu, které je potřeba na výrobu jedné cashe o průměrné velikosti a vynásobíme ho množstvím cache, zjistíme, že díky geocachingu se v přírodě nachází přes 700 tun plastu, což je pro představu hmotnost srovnatelná s lokomotivou o 32 vagonech. Při procesu rozkládání plastů, vznikají tzv. mikroplasty, které se následně vyskytují v půdě, ve vodě i v ovzduší.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. 1,0 1,1 KŮŽEL, Filip. Hra pro mozek, nohy a GPS slaví 20 let. Geocaching skvěle zabaví nejen v době koronavirové. MobilMania.cz [online]. [cit. 2020-05-29]. Dostupné online. (česky) 
 2. Geocaching - kesky.cz [online]. 2014-10-18 [cit. 2020-05-29]. Dostupné online. (česky) 
 3. LUTONSKÝ, Marek. Geocaching: hra pro mozek, nohy a vaši GPS. Navigovat.MobilMania.cz [online]. [cit. 2020-05-29]. Dostupné online. (česky) 
 4. 4,0 4,1 GeoWiki. wiki.geocaching.cz [online]. [cit. 2020-05-29]. Dostupné online. 
 5. GEOCACHING. Geocaching - The Official Global GPS Cache Hunt Site. Geocaching [online]. [cit. 2020-05-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 6. ECHO24. Prudce se zvedla voda a dva hledači kešek zahynuli. Tragédie ovlivnila geocaching v Česku - Echo24.cz. echo24.cz [online]. 2019-06-08 [cit. 2020-05-29]. Dostupné online. (česky) 
 7. Přehled obětí geocachingu. Většina lovců se zřítí z výšky, utonutí je výjimka | Aktuálně.cz. Aktuálně.cz - Víte, co se právě děje [online]. 2018-06-15 [cit. 2020-05-29]. Dostupné online. (česky) 
 8. KRAUS, Petr. Nakládání s obaly a obalovými odpady. Parametr "periodikum" je povinný! 2015. Dostupné online [cit. 2020-05-29]. (česky) 
 9. LEBRETON, L.; SLAT, B.; FERRARI, F.. Evidence that the Great Pacific Garbage Patch is rapidly accumulating plastic. Scientific Reports. 2018-12, roč. 8, čís. 1, s. 4666. Dostupné online [cit. 2020-05-29]. ISSN 2045-2322. DOI:10.1038/s41598-018-22939-w. PMID 29568057. (anglicky) 
 10. MIKROPLASTY | TŘÍDĚNÍODPADU.CZ. trideniodpadu [online]. [cit. 2020-05-29]. Dostupné online. (česky)