Šablona:Citace periodika

Z Enviwiki
Přejít na: navigace, hledání

Šablona pro generování citací článků v periodických publikacích dle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.

Použití[editovat zdroj]

Všechna pole musí být malými písmeny. Zkopírujte prázdnou verzi na místo použití:

Plná verze Obvyklé užití
{{Citace periodika
 | příjmení = 
 | jméno = 
 | autor = 
 | odkaz na autora = 
 | příjmení2 = 
 | jméno2 = 
 | autor2 = 
 | odkaz na autora2 = 
 | příjmení3 = 
 | jméno3 = 
 | autor3 = 
 | odkaz na autora3 = 
 | příjmení4 = 
 | jméno4 = 
 | autor4 = 
 | odkaz na autora4 = 
 | příjmení5 = 
 | jméno5 = 
 | autor5 = 
 | odkaz na autora5 = 
 | příjmení6 = 
 | jméno6 = 
 | autor6 = 
 | odkaz na autora6 = 
 | příjmení7 = 
 | jméno7 = 
 | autor7 = 
 | odkaz na autora7 = 
 | spoluautoři = 
 | titul = 
 | překladatelé = 
 | ilustrátoři = 
 | fotografové = 
 | další = 
 | periodikum = 
 | odkaz na periodikum = 
 | datum = 
 | rok = 
 | měsíc = 
 | den = 
 | ročník = 
 | typ ročníku = 
 | číslo = 
 | typ čísla = 
 | strany = 
 | poznámka = 
 | url = 
 | datum přístupu = 
 | rok přístupu = 
 | měsíc přístupu = 
 | den přístupu = 
 | formát = 
 | issn = 
 | isbn = 
 | doi = 
 | pmid = 
 | id = 
 | jazyk = 
}}
{{Citace periodika
 | příjmení = 
 | jméno = 
 | autor = 
 | odkaz na autora = 
 | spoluautoři = 
 | titul = 
 | periodikum = 
 | odkaz na periodikum = 
 | rok = 
 | měsíc = 
 | ročník = 
 | číslo = 
 | strany = 
 | url = 
 | issn = 
 | jazyk = 
}}

Parametry[editovat zdroj]

Primární odpovědnost[editovat zdroj]

Parametry určující hlavní odpovědnost za text, většinou jde o jméno autora nebo autorů. Jména se uvádějí bez titulů a vědeckých hodností.

Parametry pro prvního autora se vyplňují vždy, je-li uveden aspoň jeden autor.

 • příjmení – příjmení 1. autora
 • jméno – jméno 1. autora
 • autor – tento parametr je nedoporučený, nicméně použití parametrů jméno a příjmení může být problematické v případech autorů, u nichž je zvykem příjmení psát vždy jako první (jak je tomu například v čínštině). V takovém případě by čárka mezi jménem a příjmením působila nepatřičně. Někdy je také problém určit přesný rozsah příjmení. V tom případě je lepší parametry jméno a příjmení nepoužít a vyplnit raději pole autor pomocí notace „Hu Ke Jie“ podle toho, jak je třeba.
 • odkaz na autora – existuje-li na Wikipedii článek s životopisem, uvede se zde jeho jméno

Parametry pro druhého autora se vyplňují, pokud je uveden více než jeden autor. Jsou-li uvedeni nejvýše tři autoři, je nutno uvést všechna jména. Jsou-li uvedeni více než tři autoři, je doporučeno uvést všechna jména. Alternativou je uvést jmenovitě jen jednoho, dva nebo tři autory a vyplnit parametr spoluautoři (viz dále). Význam parametrů pro další autory je analogický parametrům pro 1. autora.

 • příjmení2
 • jméno2
 • autor2
 • odkaz na autora2

Respektive (N=3 až 7):

 • příjmeníN
 • jménoN
 • autorN
 • odkaz na autoraN

Šablona v současné době podporuje samostatné uvedení až 7 autorů.

Následující parametr se vyplňuje, jen je-li v dokumentu uvedeno více autorů než je nutné/možné uvést.

 • spoluautoři – do tohoto pole se vepíše „et al.“ nebo „aj.“ či „a kol.“ (tečka na konci je povinná)

Celá sekce primární odpovědnost se vynechává jen tehdy, pokud nejsou známí autoři.

Název článku[editovat zdroj]

 • titul – název článku. Pokud je složen z více částí, je třeba jej zformátovat podle normy podle následujících zásad:
  • Jde-li o název a podnázev, je třeba nejprve uvést název, pak podnázev, podle pořadí v úvodu nebo v obsahu. Musí být odděleny dvojtečkou.
  • U dokumentů mezinárodních organizací je možné se setkat s vícejazyčnými názvy. Zapisujeme v pořadí, jak jsou uvedeny, oddělujeme rovnítkem.

Sekundární odpovědnost[editovat zdroj]

Do každého z těchto parametrů je možno zapsat maximálně tři osoby oddělené čárkami ve tvaru „Jméno Příjmení“

 • překladatelé
 • ilustrátoři
 • fotografové
 • další – v tomto parametru je třeba uvést nejprve věc, kterou daný člověk přispěl, pak teprve jeho jméno, například „Přílohy Jan Novák“

Periodikum[editovat zdroj]

 • periodikum – název periodika (časopisu, novin)
 • odkaz na periodikum – název článku o periodiku ve Wikipedii

Vydání[editovat zdroj]

 • datum – datum vydání ve tvaru rrrr-m-d
  • rok – rok vydání
  • měsíc – měsíc vydání (slovem, např. „duben“). Není-li znám, neuvádí se.
  • den – den vydání (1–31) (bez tečky). Není-li znám, neuvádí se.

Část[editovat zdroj]

 • ročník – ročník ve stylu číslování periodika
  • typ ročníku – typ ročníku, možné hodnoty jsou „ročník“ nebo „roč.“ či „svazek“.
 • číslo – číslo periodika v daném ročníku
  • typ čísla – typ čísla, možné hodnoty jsou „číslo“ nebo „čís.“ případně jiné označení
 • strany – strany nebo rozsahy stran oddělené čárkami

Identifikace[editovat zdroj]

 • issnISSN číslo jednoznačně identifikující periodikum. Zapisuje se jen číslo (i se spojovníky), nikoliv písmena „ISSN“.
 • isbnISBN číslo jednoznačně identifikující monografii. Zapisuje se jen číslo (i se spojovníky), nikoliv písmena „ISBN“.
 • doiDOI číslo jednoznačně identifikující dokument.
 • pmid
 • id – jiný identifikátor

Další[editovat zdroj]

 • poznámky – nějaká další podstatná informace k dokumentu. Například „Obsahuje rejstříky k předchozím dílům“, „První vydání v češtině“, „Důvěrný materiál“
 • jazyk – užívá se jen u cizojazyčných děl, jde o seznam užitých jazyků oddělených čárkami, např. „anglicky, německy, řecky“, lze vložit i zkratku jako „en“, „de“, „fr“ apod.

Online dostupnost[editovat zdroj]

 • url – URL online verze článku
 • formát – je-li online dostupný v jiném formátu než HTML, např. PDF
 • datum přístupu – datum ve tvaru rrrr-m-d. Vyplňuje se jen, pokud bylo čerpáno z online verze a nikoliv tištěné verze
  • rok přístupu – rok přístupu k online verzi
  • měsíc přístupu – měsíc přístupu k online verzi (1-12)
  • den přístupu – den přístupu k online verzi (1-31)

Příklady[editovat zdroj]

 • {{Citace periodika | příjmení = Smith | jméno = Joseph III | titul = Last Testimony of Sister Emma | periodikum = The Saints' Herald | ročník = 26 | rok = 1879 | měsíc = říjen | strany = 289 }}

  SMITH, Joseph III. Last Testimony of Sister Emma. The Saints' Herald. říjen 1879, roč. 26, s. 289.  

 • {{Citace periodika | příjmení = Smith | jméno = Joseph III | titul = Last Testimony of Sister Emma | periodikum = The Saints' Herald | ročník = 26 | číslo = 19 | datum = 1879-10-01 | strany = 289 | url = http://www.lavazone2.com/dbroadhu/IL/sain1872.htm#100179 | datum přístupu = 2006-03-23 }}

  SMITH, Joseph III. Last Testimony of Sister Emma. The Saints' Herald. 1879-10-01, roč. 26, čís. 19, s. 289. Dostupné online [cit. 2006-03-23].  

 • {{Citace periodika | příjmení = Giles | jméno = Jim | titul = Preprint Server Seeks Way to Halt Plagiarists | url = http://www.nature.com/nature/journal/v426/n6962/full/426007a.html | periodikum = Nature | datum= 2003-11-06 | strany = 7 | doi = 10.1038/426007a }}

  GILES, Jim. Preprint Server Seeks Way to Halt Plagiarists. Nature. 2003-11-06, s. 7. Dostupné online. DOI:10.1038/426007a.  

 • {{Citace periodika | příjmení = Fowler | jméno = Martin | odkaz na autora = Martin Fowler | spoluautoři = et al. | titul = Last Testimony of Sister Emma | periodikum = The Saints' Herald | ročník = 26 | rok = 1879 | měsíc = říjen | strany = 289 }}

  FOWLER, Martin, et al. Last Testimony of Sister Emma. The Saints' Herald. říjen 1879, roč. 26, s. 289.  

 • {{Citace periodika | jméno = W. Hugh | příjmení = Woodin | titul = The Continuum Hypothesis, Part I | periodikum = Notices of the AMS | ročník = 48 | číslo = 6 | rok = 2001 | strany = 567–576 | url = http://www.ams.org/notices/200106/fea-woodin.pdf | formát = PDF }}

  WOODIN, W. Hugh. The Continuum Hypothesis, Part I. Notices of the AMS. 2001, roč. 48, čís. 6, s. 567–576. Dostupné online [PDF].  

 • {{Citace periodika | příjmení = Doležal | jméno = Jiří X. | rok = 2006 | měsíc = duben | den = 20 | titul = Problém: Praha potřebuje slum | periodikum = Reflex | ročník = XVII. | číslo = 16 | strany = 46-52 | issn = 0862-6634 }}

  DOLEŽAL, Jiří X.. Problém: Praha potřebuje slum. Reflex. 20. duben 2006, roč. XVII., čís. 16, s. 46-52. ISSN 0862-6634.  

Chyby, rozdíly oproti normě a možnosti zlepšení[editovat zdroj]

 1. V šabloně není ošetřeno, když některý údaj končí tečkou, otazníkem apod., např. pokud je jméno vyjádřeno zkratkou, třeba „A.“, a vznikají tak dvojité tečky (kde druhou tečku vkládá šablona). Toto bohužel není možné ošetřit v rámci současné verze MediaWiki.
 2. Norma neudává značení jazyka, ten je však vyjádřen zachováním cizích slov (čís., Num.). Naše šablona oproti tomu na konec citace uvádí, v jakém jazyce dokument (nebo citovaný text) je.

Tato šablona umí detekovat některé chyby vstupů a podle nich případně kategorizuje články do Kategorie:Údržba:Chybná volání citačních šablon nebo do Kategorie:Údržba:Chybný kód jazyka.

Data šablony[editovat zdroj]

Tato sekce obsahuje strukturovaný popis parametrů této šablony využívající rozšíření TemplateData, který umožňuje snadnější používání této šablony v prostředí VisualEditoru.

Citace periodika

Šablona umožňuje generování citací periodik dle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.

Parametry šablony

Tato šablona má nastavený styl formátování.

ParametrPopisTypStav
Příjmenípříjmení

Příjmení autora

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádkapovinný
Jménojméno

Křestní jméno autora

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádkapovinný
Autorautor

Parametr pro užití atypického jména autora.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádkanepovinný
Odkaz na autoraodkaz na autora

Název článku (stránky) na Wikipedii o daném autorovi

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Stránkanepovinný
Příjmení 2příjmení2

Příjmení druhého autora

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádkanepovinný
Jméno 2jméno2

Křestní jméno druhého autora

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádkanepovinný
Autor 2autor2

Parametr pro užití atypického jména druhého autora.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádkanepovinný
Odkaz na autoraodkaz na autora2

Název článku (stránky) na Wikipedii o druhém autorovi

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Stránkanepovinný
Příjmení 3příjmení3

Příjmení třetího autora

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádkanepovinný
Jméno 3jméno3

Křestní jméno třetího autora

Výchozí hodnota
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádkanepovinný
Autor 3autor3

Parametr pro užití atypického jména třetího autora.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádkanepovinný
Odkaz na autora 3odkaz na autora3

Název článku (stránky) na Wikipedii o třetím autorovi

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Stránkanepovinný
Spoluautořispoluautoři

Případ více než tří autorů. Např. „et al.“ nebo „aj.“ Tečka je povinná.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádkanepovinný
Názevtitul

Název článku (pokud název obsahuje i podtitul, doplňuje se za dvojtečku)

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádkapovinný
Překladatelépřekladatelé

Jména překladatelů, max. tři jména oddělená čárkami (Jméno Příjmení)

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádkanepovinný
Fotografovéfotografové

Jména fotografů, max. tři jména oddělená čárkami (Jméno Příjmení)

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádkanepovinný
Ilustrátořiilustrátoři

Jména ilustrátorů, max. tři jména oddělená čárkami (Jméno Příjmení)

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádkanepovinný
Dalšídalší

Nejprve věc, kterou daný člověk přispěl (například „Přílohy Jan Novák“). Max. tři jména oddělená čárkami (Jméno Příjmení).

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádkanepovinný
Periodikumperiodikum

Název periodika (časopisu, novin).

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádkapovinný
Odkaz na periodikumodkaz na periodikum

Název článku o periodiku ve Wikipedii.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Stránkanepovinný
Datumdatum

Datum vydání ve tvaru RRRR-MM-DD.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádkadoporučený
Rokrok

Rok vydání.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Číslonepovinný
Měsícměsíc

Měsíc vydání (slovem, např. „duben“). Není-li znám, neuvádí se.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádkanepovinný
Denden

Den vydání (1–31). Není-li znám, neuvádí se.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Číslonepovinný
Ročníkročník

Ročník ve stylu číslování periodika.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádkadoporučený
Typ ročníkutyp ročníku

Možné hodnoty jsou „ročník“ nebo „roč.“ či „svazek“.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádkanepovinný
Čísločíslo

Číslo periodika v daném ročníku.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Číslodoporučený
Typ číslatyp čísla

Možné hodnoty jsou „číslo“ nebo „čís.“ případně jiné označení.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádkanepovinný
Stranystrany

Strany nebo rozsahy stran oddělené čárkami

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádkadoporučený
ISSNissn

ISSN číslo jednoznačně identifikující periodikum. Zapisuje se jen číslo (i se spojovníky), nikoliv písmena „ISSN“.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádkanepovinný
PMIDpmid

PubMed identifikační číslo.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádkanepovinný
DOIdoi

Číslo jednoznačně identifikující dokument.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádkanepovinný
IDid

Jiné identifikační číslo včetně jeho označení.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádkanepovinný
Poznámkapoznámka

Nějaká další podstatná informace k dokumentu.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádkanepovinný
Jazykjazyk

Jen u cizojazyčných děl. Seznam užitých jazyků oddělených čárkami, např. „anglicky, německy, řecky“.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádkanepovinný
URLurl

URL online verze článku.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádkadoporučený
Formátformát

Je-li online dostupný v jiném formátu než HTML, např. PDF.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádkanepovinný
Datum přístupudatum přístupu

Formát RRRR-MM-DD. Jen pokud bylo čerpáno z online verze a nikoliv tištěné verze.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádkanepovinný
Rok přístupurok přístupu

Rok přístupu k online verzi.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Číslonepovinný
Měsíc přístupuměsíc přístupu

Měsíc přístupu k online verzi.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Číslonepovinný
Den přístupuDen přístupu

Den přístupu k online verzi.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Číslonepovinný

Související šablony[editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat zdroj]