Dekáda OSN vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Vznik[editovat | editovat zdroj]

V prosinci 2002 přijalo Valné shromáždění OSN (VS OSN) rezoluci 57/254, kterou iniciovalo Dekádu OSN vzdělávání pro udržitelný rozvoj (DESD) na léta 2005-2014, vedením Dekády bylo pověřeno UNESCO.

Zakladní myšlenkou vzdělávání pro udržitelný rozvoj je úcta: úcta k druhým a úcta k naší planetě, a k tomu, co nám poskytuje (zdroje, faunu a flóru). vzdělávání pro udržitelný rozvoj by mělo obyvatele dovést k novým vzorcům chování a praktik pro zajištění naší budoucnosti.

DESD se snaží změnit tradiční vzdělávací systém a podporovat:

 • Interdisciplinární a holistické učení spíše než předmětově orientované učení
 • Hodnotově orientované učení
 • Kritické myšlení spíše než memorování
 • Kombinaci různých přístupů: mluveného slova, umění, drama, diskusí atd.
 • Participativní rozhodování
 • Místně příslušné informace, spíše než národní

Cíle DESD[editovat | editovat zdroj]

DESD je zaměřena na změny v přístupu ke vzdělání tak, že integruje zásady, hodnoty a postupy udržitelného rozvoje. Jejím prvořadým cílem je: "motivovat vlády, aby zvážila možnost zahrnout [...] opatření k provádění Dekády ve svých vzdělávacích systémech [...] a národních rozvojových plánech." (rezoluce Valného shromáždění OSN č. 59/237)

Vlastní cíle Dekády lze rozdělit na čtyři hlavní cíle:

 • Snazší navazování kontaktů a spolupráce mezi zainteresovanými stranami ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj;
 • Posilování kvality výuky a vzdělávání environmentálních témat;
 • Podpora států k dosažení rozvojových cílů tisíciletí prostřednictvím ESD;
 • Poskytování nových příležitosti a nástrojů k reformě školství pro zainteresované země.

Implementace[editovat | editovat zdroj]

Na základě rozsáhlých konzultací vypracovalo UNESCO Mezinárodní schéma implementace (IIS) Dekády. IIS je referenčním bodem pro všechny aktéry působícími v DESD a zaměřuje se především na to, jak mají státy plnit své cíle v rámci Dekády.

Implementace DESD se zaměřuje na sedm základních bloků:

 • Obhajování a tvorba vizí;
 • Konzultace a vlastnictví;
 • Partnerství a sítě;
 • Budování kapacit a přípravy;
 • Výzkum a inovace;
 • Informační a komunikační technologie;
 • Sledování a hodnocení

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]