Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu

Z Enviwiki
(přesměrováno z UNESCO)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Vlajka UNESCO
Vlajka UNESCO

Anglicky United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO

Vznik[editovat | editovat zdroj]

Ústava podepsaná na ustavující diplomatické konferenci 4. listopadu 1945 v Londýně. Ratifikace Ústavy se zúčastnilo dvacet zakládajících států: Austrálie, Brazílie, Čína, Československo, Dánsko, Dominikánská republika, Egypt, Francie, Indie, Jižní Afrika, Kanada, Libanon, Mexiko, Norsko, Nový Zéland, Řecko, Saudská Arábie, Spojené království, Turecko a USA.

Cíle a činnost[editovat | editovat zdroj]

Hlavní úkolem Organizace spojených národů pro vědu, výchovu a kulturu („UNESCO“) je usilovat o udržení mezinárodního míru rozvíjením spolupráce mezi státy v oblasti výchovy, vědy a kultury, prosazováním úcty k lidským právům a právnímu řádu. UNESCO je v rámci systému OSN jedinou organizací zabývající se základními a společenskými vědami, je průkopníkem v oblasti ochrany životního prostředí (biosféra, hydrologie, oceánografie). Známé jsou aktivity v oblasti ochrany hmotného i nehmotného kulturního dědictví.

Ve vztahu k životnímu prostředí vyvíjí UNESCO činnost v těchto oblastech:

  • výchova a vzdělávání;
  • monitorování a výzkum složek životního prostředí (probíhá v biosférických rezervací);
  • shromažďování informací o životním prostředí a jejich šíření;
  • ochrana biologické rozmanitosti a ochrana vod;
  • udržitelný rozvoj cestovního ruchu;
  • spolupráce s mezinárodními úmluvami;
  • využití solární energie a alternativních zdrojů energie.

V oblasti přírodních věd se UNESCO soustřeďuje na vytvoření sítě vědeckých institucí a školících středisek v rámci rozvojového světa.

Člověk a biosféra[editovat | editovat zdroj]

Česká republika je členem mezivládního programu UNESCO "Člověk a biosféra" (Man and Biosphere - MAB), který je věnován teoretickým, praktickým a výchovným otázkám setrvalého rozvoje a ochrany životního prostředí. Reprezentantem ČR v této mezinárodní organizaci je "Český národní komitét programu MAB".

Komitét vyvíjí činnost ve spolupráci s Českou komisí pro UNESCO, Mezinárodní koordinační radou programu MAB UNESCO a sekretariátem programu MAB při Oddělení ekologických věd UNESCO v Paříži. Komitét též koordinuje své aktivity s jinými vládními i nevládními organizacemi, které se zabývají problematikou životního prostředí. Gestorem programu MAB v České republice, na základě doporučení ministerstva zahraničních věcí, je Akademie věd České republiky.

Mnohostranné mezinárodní smlouvy sjednané v rámci UNESCO v oblasti životního prostředí[editovat | editovat zdroj]

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

Informace o UNESCO na stránkách MŽP

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]