Globalizace

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.


Globalizace je spontánním, převážně hospodářským, procesem; je současně civilizační výzvou.

Jednou z jejích hlavních hybných sil je ekonomika; rychlost globalizačních procesů podporuje pokrok informačních, komunikačních a počítačových technologií. Svět se stává vzájemně propojeným celkem, země se „zmenšuje“. Vzdálené skutečnosti ovlivňují člověka ve větší míře a příměji než v minulosti; také dopady do oblasti environmentální, kulturní nebo sociální jsou větší. Globalizační procesy nelze považovat jednoznačně za pozitivní nebo negativní – hovoříme-li o globalizaci, musíme mít na mysli jak její příležitosti, tak i rizika, která s sebou přináší.

Propojení současného světa má viditelné důsledky – ekonomiky států, kterým se podaří zapojit do světového hospodářství, rostou rychleji; naopak země stojících mimo proces globalizace ekonomicky zaostávají. Mezi přínosy globalizace neoddiskutovatelně patří rychlejší růst, vyšší životní úroveň a vznik nových příležitostí pro ty, kteří ji dokáží využít. Kritici globální ekonomické integrace naopak tvrdí, že globalizace pomáhá především bohatým; zatížení chudých obyvatel rozvojových zemí se zvyšuje, což podporuje jejich nestabilitu a zranitelnost, ničí jejich místní kulturu a poškozuje životní prostředí. To jsou kladné i záporné efekty globalizace na úrovni ekonomické; tento proces však zasahuje také do individuálního života.[1]

Technologický rozvoj a s ním související změny v mezinárodním obchodu, bankovnictví a migraci obyvatelstva mají takový dopad, že se hovoří o kvalitativně nové fázi ekonomického rozvoje – co se týče objemu, roste exponenciálně. Tato nová struktura průmyslu a finančnictví, a rozvoj technologií patří mezi definiční znaky globalizace. K příčinám tohoto vývoje, který se odehrál po druhé světové válce a především v poslední době, patří šíření tržní ekonomiky, odstraňování bariér volnému pohybu zboží.[2] Protože procesy probíhající ve velkém měřítku s sebou často nesou také problémy "velkého formátu", je třeba globalizaci a jejím hybným silám rozumět a umět je předvídat i zvládat.

Cíle

 • Porozumět vzájemné provázanosti jevů v globálním měřítku
 • Založit kritický přístup (zahrnuje diskurzivní pohled na problematiku a kritické hodnocení různorodých informačních zdrojů)
 • Pochopit mechanismus globalizačních procesů a jeho důsledky
 • Uvědomit si možné negativní dopady globalizace (sociální, na životní prostředí atd.)
 • Přivést k řešení problémů řešitelných pouze na globální úrovni

Odkazy

Související stránky

Reference

 1. Mezřický, V. Povaha globalizace, základní problémy, její pozitiva a negativa. In:Dlouhá, J., Dlouhý, J., Mezřický, V. (eds.) (2006) Globalizace a globální problémy. Sborník textů k celouniverzitnímu kurzu 2005–2007. pp 11–24. Univerzita Karlova v Praze, COŽP. ISBN 80-87076-01-X. Dostupné z www <http://www.czp.cuni.cz/knihovna/globalizace.pdf>
 2. Levin Institute, Globalization101.org page [online] [cit 2010-11-12] available from http://www.globalization101.org/what-is-globalization/ (American perspective)

Literatura

Seznam dělSouborném katalogu ČR, jejichž tématem je Globalizace

 • Central Intelligence Agency (2004) Mapping the Global Future, Report of the National Inteligence Council´s 2020 Project Based on Consultations with Nongovernmental Experts Around the World. National Intelligence Council, Pittsburgh. URL http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/dni/global_trends_mapping_the_global_future_2020.pdf
 • Hammond, A. (2000): Which World, Scenarions for the 21st Century, A Shearwater book, Washington.
 • Held, D., Grew, A. (2000): The Global Transformation Reader. Cambridge, Polity Press.
 • Mezřický V. (ed.) (2003): Globalizace. Portál, Praha.
 • Mezřický, V. Globalizace (teze přednášky). In: Dlouhá, J. (ed.) (2000) Hledání odpovědí na výzvy současného světa, Sborník konference Fóra VŠ učitelů. Praha: COŽP UK / Společnost pro trvale udržitelný život.
 • Richard, J. F. (2002): High Noon. Basic Books.
 • Soubbotina, T. P. with Sheram, K. A. (2000) Beyond Economic Growth: Meeting the Challenges of Global Development, World Bank Development Education Progamme, Washington.
 • Wikipedia, anglická encyklopedie - viz téma Globalization. (2007, January 24). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 15:29, January 24, 2007, from http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Globalization&oldid=102869676.

Externí zdroje

Externí odkazy