Zpoplatnění kongescí v Stockholmu

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Poměrně notoricky známý je systém zpoplatnění ve Stockholmu. Citován bývá především díky participaci veřejnosti na rozhodování o budoucnosti zpoplatnění – referendu. V hlavním městě Švédska fungoval zkušební provoz systému zpoplatnění kongescí po sedm měsíců v roce 2006 a poté následovalo referendum v samotném Stockholmu a zhruba polovině sousedních municipalit. V referendu se měli obyvatelé vyjádřit k existenci a dalšímu fungování systému zpoplatnění.

Během sedmi testovacích měsíců (1. 1. až 31. 7. 2006) byly dále rozšířeny služby hromadné dopravy o několik linek autobusů (16 nových linek a 197 nových autobusů), dodatečnou kapacitu vlaků a metra a více vybavení P+R (mezi 31. 8. 2005 a 31. 12. 2006). Systém pokrýval centrum Stockholmu na ploše zhruba 30 km2. Jednotlivé oblasti byly zpoplatněny v různé výši (viz obrázek 4). Na vstupech a výstupech do zpoplatněné zóny bylo umístěno 18 kontrolních bodů. Vozidla byla registrována automaticky kamerami, které fotografují poznávací značky. Ta vozidla, která byla vybavena palubními jednotkami (on-board unit, transponder), mohla platit bezhotovostními platbami. Bezhotovostně proběhlo více než 60 % plateb, zbytek byl placen jiným způsobem, obvykle zpětně po projetí zóny.

Výše poplatku byla 10, 15 nebo 20 SEK v závislosti na času (viz obrázek). Maximální částka, která byla placena jedním vozidlem za den, byla 60 SEK. Poplatek se neplatil o víkendech, svátcích a den před státním svátkem. Další výjimky byly pro vozidla taxi, autobusy, vozy na alternativní paliva a dopravu mezi ostrovem Lidingö a zbytkem země. Okolo 30 % cest tak bylo od platby osvobozeno.

Obrázek : Zpoplatněná oblast s kontrolními body a výší poplatku (Stockholm)[1]


Výsledkem zavedení zpoplatnění ve Stockholmu byl pokles dopravy o 22 % (který se udržel stabilní po celou dobu pokusu). Po zrušení zpoplatnění se objem dopravy zvýšil na původní výši. K největšímu poklesu došlo v odpolední špičce a dále během večerních hodin. Objemy dopravy poklesly i daleko od zpoplatněné zóny. Doprava uvnitř zpoplatněné zóny poklesla, ale ne o tolik, jako doprava přes zpoplatněné území (což je logické, protože stále probíhala doprava obyvatel žijících uvnitř zpoplatněné zóny, kteří tuto zónu neopustili). Srovnání počtu cest během zpoplatnění a po zrušení zpoplatnění nabízí následující tabulka.

Tabulka 1: Cesty do a z centra města, jaro 2005 a 2006 (v tis. cest)[1]

2005 2006 Změna (v tis. cest) Změna (v %)
Doprava za celý den 529 441 -88 -16,6
Ve zpoplatněné časy 410 329 -82 -19,9
Mimo zpoplatněné časy 118 112 -6 -5,3
Změny vyvolané zpoplatněním
Data za celý den 529 432 -87 -16,4
Ve zpoplatněné časy 410 320 -60 -14,6
Mimo zpoplatněné časy 118 112 -6 -5,3

Celkové emise CO2 poklesly v důsledku poplatků za vjezd o cca 2-3 %, emise jen uvnitř zpoplatněné zóny pak o 10-14 %. Dopravní nehody klesly uvnitř zóny o 5-10 %. Výkon veřejné dopravy se zvýšil zhruba o 6 % (odhaduje se, že zpoplatnění samotné způsobilo nárůst o 4,5 %, zatímco zbývající podíl náleží vyšším cenám benzínu a dalším vnějším efektům). Celkově jen méně než polovina řidičů, kteří zrušili cestu autem, ji nahradila veřejnou dopravou.

Tabulka 2: Dopady zpoplatnění na množství emisí z dopravy (Stockholm, srovnání polovina a konec roku 2006)[2]

Centrum Stockholm - město Stockholm - aglomerace
tuny % tuny % tuny %
NOx 73 -13 76 -4,4 90 -2,0
CO 670 -14 710 -5,1 760 -2,8
PM10 21 -13 24 -3,5 30 -1,5
VOC 110 -14 119 -5.3 127 -2,8
Z toho benzen (C6H6) 0,9 -14 1,0 -5,6 1,1 -2,8
CO2 37000 -12 39000 -5,5 43000 -2,7

Náklady na tento pokus platila národní vláda. Rozpočet byl 3,8 mld. SEK (okolo 420 mil. EUR).

Na počátku pokusu považovalo 55 % obyvatel Stockholmu zpoplatnění za špatné rozhodnutí. V referendu, které se uskutečnilo v září 2006, však 53 % obyvatel odpovědělo na otázku „mělo by být zpoplatnění kongescí ve Stockholmu používáno?“ ano, 47 % ne. Ve 14 z 25 municipalit na periférii Stockholmu však hlasování dopadlo jinak. Na otázku „Mělo by být zpoplatnění kongescí ve Stockholmu natrvalo?“ odpovědělo ano pouze 40 % a ne 60 %.

Po zvážení, jak interpretovat výsledky referenda, se rozhodla nová švédská vláda znovu zavést – tentokrát již trvalé – zpoplatnění od srpna 2007 s tím, že výnosy ze zpoplatnění budou vázány na investice do silniční dopravy. Zavedení zpoplatnění a termín schválil švédský parlament 20. 6. 2007. Stávající poplatky jsou následující (viz tabulka 3).

Tabulka 3: Současná výše sazeb poplatku za vjezd ve Stockholmu[3]

Čas během dne Poplatek Výše poplatku v jiných měnách
00:00 – 06:29 0 SEK
06:30 – 06:59 10 SEK 1,09 EUR, 1,48 USD
07:00 – 07:29 15 SEK 1,63 EUR, 2,23 USD
07:30 – 08:29 20 SEK 2,17 EUR, 2,97 USD
08:30 – 08:59 15 SEK
09:00 – 15:29 10 SEK
15:30 – 15:59 15 SEK
16:00 – 17:29 20 SEK
17:30 – 17:59 15 SEK
18:00 – 18:29 10 SEK
18:30 – 23:59 0 SEK

Zdroje a poznámky[editovat | editovat zdroj]

  1. 1,0 1,1 Prud´homme, R., Kopp, P. (2006): The Stockholm toll: an economic evaluation. Dostupné na: http://siteresources.worldbank.org/INTTRANSPORT/Resources/3362911153409213417/StckhlmCngstPrudhommepaper.pdf
  2. Soderholm (2007): The Stockholm Trial: Congestion charging and improved public transport aimed at reducing traffic jams and creating a better environment. Článek prezentovaný na WCTR, Berkeley, červen 2007
  3. http://www.vv.se/templates/page3____21430.aspx, ze dne 10. 1. 2008