Výkonové zpoplatnění / poplatky za dopravní infrastrukturu

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Pohyb každého vozidla na dopravní komunikaci tuto komunikaci poškozuje. Výše poškození závisí předevím na hmotnosti vozidla. Aby byl naplněn princip uživatel platí, stále více zemí financuje svoji dopravní infrastrukturu z výběru poplatků za její použití. Poplatky za použití dopravní infrastruktury mohou být dvojí – buď jednorázový poplatek za určité časové období (dálniční nálepky / vignette) nebo zpoplatnění v závislosti na počtu ujetých kilometrů (výkonové zpoplatnění, tzv. mýtné).

Cílem je internalizovat především náklady použití dopravní infrastruktury, v některých případech také náklady kongescí. Vybírá se především v určitých exponovaných úsecích dopravních komunikací (např. tunely) nebo na dálnicích či rychlostních komunikacích. Sazby mýtného se mohou lišit nejen podle výše škody, kterou vozidlo způsobuje, ale i podle dalších parametrů. Například v USA je sazba mýtného flexibilně snížena při vyšším obsazení vozidla.

Zpoplatnění použití dopravní infrastruktury má obecně následující dopady:

  • ovlivňuje dělbu přepravní práce;
  • ovlivňuje volbu trasy a cestovní čas;
  • ovlivňuje celkovou úroveň dopravy pomocí výše zpoplatnění;
  • přispívá k tomu, že jsou internalizovány externí náklady;
  • produkuje výnosy veřejných rozpočtů.

Řada evropských států začala zavádět různé systémy zpoplatnění silniční dopravy od 80. let. 20. století. Zpoplatněna je buď pouze nákladní doprava nebo všechna motorová vozidla.

Ke zpoplatnění meziměstské / dálkové dopravy se přistupuje většinou z následujících důvodů:

  1. potřeba výstavby nové infrastruktury a omezené veřejné zdroje. Se zpoplatněním se může do financování infrastruktury zapojit i soukromý sektor;
  2. zajištění rovného a efektivního financování dopravy:
  • rovná konkurence mezi jednotlivými druhy dopravy z důvodu započtení všech – i externích – nákladů,
  • každý uživatel dopravy nese skutečné náklady, tj. externí náklady jsou internalizované, navíc zpoplatnění umožňuje řízení dopravních toků.

U železniční dopravy se platí obdoba mýtného – poplatek za železniční dopravní cestu. U letecké dopravy se platí za použití letového koridoru.

Témata[editovat | editovat zdroj]

Výkonové zpoplatnění / poplatky za dopravní infrastrukturu - dopady