Východiska a součásti environmentálního vzdělání

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Vzdělání, které je běžně označováno jako environmentální, je třeba vymezit v jeho svébytnosti, odlišnosti od vzdělání obecného. Je to takové vzdělání, které se vztahuje k prostředí. Má tři součásti, jež jsou jeho třemi východisky (Palmer, J., Neal, P., 1994):

  • vzdělání V nebo SKRZE prostředí – obecné vzdělání lze obohatit tím, že prostředí se stane zdrojem přímé zkušenosti, materiálem pro zkoumání a objevy, základem pro vytváření poznatků. Vzdělávací cíle – zkušenost je jedním z předpokladů vzniku poznatků a porozumění; v ní je zakotveno umění se učit; vede k vytváření dovedností zkoumat a interpretovat zkoumané. Je základní podmínkou pro pěstování znalostí o prostředí.
  • vzdělání O prostředí – jde o základní znalosti a porozumění prostředí; cíle jsou kognitivní povahy, mají vést k hromadění informací
  • vzdělání PRO prostředí – zdůrazňuje rozvíjení informovaného zájmu o prostředí. Vzdělávací cíle překračují oblast kognitivní a rozvíjení dovedností, směřují k vytváření hodnot, schopnosti realizovat praktické akce (Palmer, J.A., 1998).

Obr. Tři východiska a součásti EV

Tři východiska a součásti EV