Udržitelná spotřeba

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Udržitelná spotřeba může být definována jako „používání služeb a výrobků, které uspokojují základní potřeby společnosti a zlepšují kvalitu života, zároveň však snižují spotřebu přírodních zdrojů, používání toxických látek, produkci odpadů a škodlivin v průběhu celého životního cyklu služby nebo výrobků tak, aby nebylo ohroženo uspokojování potřeb budoucích generací“.[1]

Udržitelná spotřeba má řadu společných rysů a je úzce spojena s podmínkami trvale udržitelné výroby a udržitelného rozvoje. Udržitelná spotřeba v rámci udržitelného rozvoje je předpokladem celosvětového úsilí řešení problémů udržitelnosti, jako je změna klimatu, vyčerpání zdrojů, hladomory nebo znečištění životního prostředí. Jednou z hlavních vlastností konzumní společnosti jsou stále narůstající materiální požadavky lidí k dosažení spokojenost a s tím rostoucí spotřeba. Pokud by byl stejný přístup standardem i v dnešních rozvojových zemích, dá se předpokládat, že by došlo k velmi rychlému vyčerpání zdrojů v celosvětovém měřítku.

Udržitelný rozvoj a udržitelná spotřeba závisí na určitých aktivitách, jako jsou:

  • Efektivní využití zdrojů a minimalizace odpadu a znečištění.
  • Využití obnovitelných zdrojů v rámci jejich kapacity k obnově
  • Úplnější životní cykly produktu
  • Mezigenerační a intragenerační spravedlnost

Případové studie[editovat | editovat zdroj]

V jakém objemu je výroba ekologicky příznivých výrobků ekonomicky rentabilní? Vezměme si příklad recyklovaného papíru. Zatímco objem sběrného papíru nepřestává již deset let stoupat, trh s recyklovaným papírem téměř stagnoval. Přitom se zlepšila kvalita a uspokojující řešení existují pro všechna důležitá použití. Hlavní příčinou tohoto stavu jsou náklady na průmyslovou výrobu. Nepravidelný charakter objednávek recyklovaného papíru nutí výrobce, aby jednorázově přizpůsoboval výrobní linku, která obvykle vyrábí klasický bílý papír. Čas potřebný k nastavení strojů a tedy neuskutečněná výroba běžného papíru je započtena do nákladů na výrobu recyklovaného papíru. Stačilo by, aby se velcí spotřebitelé, velké společnosti, banky, pojišťovny, velké správní úřady, rozhodli odebírat recyklovaný papír stále, aby byl prahový efekt překonán.

Také mnohá odvětví obnovitelné energie dosáhla prahu rentability. Technologicky se pokrok neustále zrychluje, problém tržního prostředí v oblasti inovací je však jednoduchý: slabost vnitřní poptávky penalizuje výrobce z důvodu vysokých nákladů na výzkum a vývoj, které rozpočítány na malý prodaný objem mají významný dopad na jednotkovou cenu výrobních zařízení.

Příklady pro výuku[editovat | editovat zdroj]

Čtení z časopisu Bedrník, téma Co je udržitelná spotřeba

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Z české wikipedie:

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Udržitelná spotřeba a výroba | Vítejte na Zemi. www.vitejtenazemi.cz [online]. [cit. 2018-04-09]. Dostupné online. (česky)