Uživatel:Mokřady

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Nezisková organizace "Mokřady-ochrana a management" sdružuje lidi se zájmem o ochranu mokřadních biotopů. Zabýváme se zejména praktickou péčí, zvláště pak o dlouhodobě neobhospodařované a zarůstající podmáčená území. Po dohodě s majiteli a nájemci se na těchto lokalitách snažíme zajistit vhodnou dlouhodobou péči nebo zde realizovat opatření, která zachovají nebo zvýší biologickou hodnotu lokality, nebo přímo podpoří konkrétní cílové ohrožené druhy.

Zaměření[editovat | editovat zdroj]

Ve své činnosti se zaměřuje zejména na problematiku ochrany obojživelníků, kteří jsou v současné krajině velmi ohroženi úbytkem vhodných biotopů pro rozmnožování. V rámci obojživelníků se snaží prováděnými opatřeními podporovat zejména nejvíce ohrožené druhy, kterými jsou např. na Vysočině kuňka obecná a čolek velký. Středem zájmu organizace jsou nechráněná území, zejména podmáčené a vlhké lokality. Právě tyto biotopy v dnešní intenzivně využívané krajině chybí a ty stávající zanikají nebo degradují nedostatečnou péčí. Dnešní tvář kulturní krajiny a jejího přírodní bohatství je výsledkem přírodních procesů a dlouhodobé činnosti člověka. Aby toto bohatství bylo zachováno musí být o krajinu vhodným způsobem pečováno. Součástí organizace je také osvětová činnost.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí zdroje[editovat | editovat zdroj]