Tramping a ochrana přírody

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

„Tramping znamená tulačení“ (Bob Hurikán)[1]

Totem trampské osady Colorado
Trampská osada Ztracenka

Tramping je specifické hnutí existující od počátku 20. století. Jedná se o formu pobytu v přírodě, tedy zájmové činnosti, která vychází především z myšlenek a zásad Setonova woodcraftu. Randák (2016) tvrdí, že se tramping vyvinul ze skautingu.[2] Důvodem bylo rozhodnutí divokých skautů, vymanit se z pravidel a disciplíny skautských oddílů a jejich organizovanosti.

Pojem tramp je odvozen z angličtiny a používal se jako označení pro tuláka. Trampové chápou přírodu jako místo útěku a odpočinku, nacházejí zde volnost a svobodu. Trampové odcházejí do lesů, údolí nebo k řekám obnovit síly, trávit čas s přáteli mimo města. Často jsou tyto „úniky“ spojeny se sportovními aktivitami.[2]

Za charakteristické prvky trampingu se považuje trampská móda, rituály, slang, vybavení, vztah k většinové společnosti nebo třeba písně.[3] Právě trampské písně jsou asi nejrozšířenějším prvkem jejich kultury. Zpívání písní u ohně se zachovalo dodnes a není člověka, který by alespoň pár z nich neznal. Z původně založených tábořišť se postupně začaly zakládat trampské chatové osady, které jsou znakem „pokročilejšího“ trampingu.

Osadní zákon[editovat | editovat zdroj]

U příležitosti vzniku osad si trampové vytvářejí i vlastní trampskou bibli, ve které je sepsán i osadní zákon.[4]

 1. Budu poslouchat pokynů svého sheriffa.
 2. Když s něčím nebudu souhlasit, řeknu to otevřeně.
 3. Vždy budu hájit čest své osady a vlajky.
 4. Budu jezdit na vandr alespoň 1x měsíčně.
 5. Když nebudu moci přijet, řádně se omluvím.
 6. Budu-li chtít vystoupit z osady, musí všichni slyšet důvod.
 7. Budu se chovat tak, abych neposkvrnil dobré jméno své osady a trampingu.
 8. Když si přivedu děvče, musím za něho ručit a s ním zase odejít.
 9. Když se stane, že nebudu mít potraviny ani peníze, kamarádi mi pomůžou, ale nesmím toho zneužívat.
 10. Jakmile se proviním vůči tomuto zákonu, můžu být na osadní poradě vyloučen.

Tramping a ochrana přírody[editovat | editovat zdroj]

Příroda neodmyslitelně patří k trampingu, celé hnutí je založeno na myšlence úniku z měst do přírodního prostředí. Proto je důležité, aby se právě trampové o přírodu starali a dbali o její ochranu. Brandejská (2019) uvádí, že z ostatních organizací (skauting, woodcraft) si právě trampové přisvojili lásku k přírodě a s tím spojenou i její ochranu. Tu se snažili naplňovat pomocí určitých norem a zvyků.[5]

Šibíčková (2009) ve své práci uvádí osadní řád z osady Večerní hvězda, ve kterém je shrnuta ochrana životního prostředí. Pro trampy to znamená, že jsou povinni udržovat v osadě i okolí čistotu a pořádek. Všechen odpad musí být průběžně likvidován a řádně vytříděn. Dále je přísný zákaz znečišťovat vodní toky a zdroje pitné vody. Majitelé psů jsou zodpovědní za úklid psích výkalů.[6]

Trampové mají kladný vztah k přírodě a obecně lze říci, že se snaží o ekologický způsob likvidace komunálního odpadu, o čištění lesa a vodních toků a snaží se o minimalizaci znehodnocování okolního prostředí.

Dle Bulíčka (1985) se velká část trampů pravidelně účastní brigád na pomoc přírodě.[7] Dále tvrdí, že „ačkoli byli trampové skeptičtí k možnosti ochrany přírody u nás, zapojovali se do ní velmi aktivně, ať už v rámci organizací, v rámci vlastní party nebo jen individuálně.“

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související stránky[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. HURIKÁN, BOB. Dějiny trampingu. 2. upravené vyd. vyd. Praha: Novinář 253 pages, 8 unnumbered leaves of plates s. Dostupné online. ISBN 80-7077-432-0, ISBN 978-80-7077-432-8. OCLC 24810230 
 2. 2,0 2,1 RANDÁK, Jan. Počátky Československého trampingu: fenomén jako vůle a představa? [online]. Praha: 2016 [cit. 2020-05-29]. Dostupné online. 
 3. URBÁNEK, Vojtěch. K některým otázkám trampingu v perspektivě sociologie (Diplomová práce). is.cuni.cz [online]. [cit. 2020-05-29]. Dostupné online. 
 4. Trampská bible. stopar.cs-info.cz [online]. [cit. 2020-05-29]. Dostupné online. 
 5. BRANDEJSKÁ, Tereza. Specifický vývoj druhého bydlení v chráněném území na příkladu trampských osad v Českém ráji (Diplomová práce). is.cuni.cz [online]. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019 [cit. 2020-05-29]. Dostupné online. 
 6. ŠIBÍČKOVÁ, Dana. Tramping a ekologie [online]. Brno: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2009 [cit. 2020-05-29]. Dostupné online. 
 7. BULÍČEK, J. Tramping jako volnočasová aktivita současné mládeže. Brno: Univerzita J.E.Purkyně. Filozofická fakulta, 1985. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • ČUPROVÁ, Jolana. Současný tramping a jeho environmentální aspekty (bakalářská práce). docplayer.cz [online]. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií [cit. 2020-05-29]. Dostupné online.