Tezaurus:Mezinárodní dohody, úmluvy, konference a dokumenty z konferencí -- International Agreement, International Convention, Conference and documents

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Dohody, úmluvy -- International Agreement, International Convention

  • Karpatská úmluva -- The Convention on the protection and sustainable development of the Carpathians
  • Úmluva o spolupráci na ochranu a udržitelné využívání Dunaje -- Convention on the Cooperation for the Protection and Sustainable Use of the Danube River
  • Rámcová úmluva o změnách klimatu -- The United Nations Framework Convention on Climate Changes (UNFCCC)
  • Mezinárodní úmluva OSN o mořském právu -- United Nations Conference of the Law of the Sea (UNCLOS)


  • Ramsarská dohoda -- Ramsar Convention on Wetlands

Konference a dokumenty z konferencí -- Conference and documents

Konference a dokumenty z konferencí -- Conference and documents

  • Stockholmská konference Spojených národů o lidském životním prostředí -- United Nations Konference on the Human Environment