Superorganismus

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Superorganismus (anglicky: superorganism) je organismus, jenž se skládá z množství dalších organismů, které v něm přestávají zčásti nebo úplně fungovat jako samostatné entity a vytváří jednotný svébytný celek. Koncepce superorganismu úzce souvisí se systémovou teorií.

První použití pojmu se připisuje skotskému geologovi Jamesu Huttonovi, který jej použil v roce 1789, kdy vyjádřil svoji tezi, že planeta Země je jednotný organismus a označil jej proto jako superorganismus. Americký ekolog Frederic Clements následně přichází s názorem, že metabolické procesy odehrávající se uvnitř jednotlivých zvířat a rostlin jsou nedílnou součástí celkového systému, který také označuje pojmem superorganismus. Britský sociolog Herbert Spencer patří mezi první, kdo aplikovali koncepci superorganismu na fungování lidské společnosti. Nejznámějším zastáncem geofyziologie a teorie planety jako superorganismu se stal známý britský ekolog a environmentalista, sir James Lovelock, který etabloval Teorii Gaia. Pojem dále proslavil britský evoluční biolog Edward Osborne Wilson, který demonstruje fungování superorganismu na kooperaci uvnitř společenstva mravenců.

S globálními ekologickými problémy a katastrofami nabývá ekologie superorganismu na aktuálnosti. V antropocénu se ukazuje, že jsme propojeni více než dříve a i nepatrné vychýlení jednoho organismu (či spíše části superorganismu) může mít značné následky na další procesy. Britská novinářka a popularizátorka vědy Gaia Vince přichází ve své nejnovější knize (Adventures in the Anthropocene: A Journey to the Heart of the Planet we Made) s tezí, že v minulých letech došlo ke zlomové evoluční události, která zapříčinila, že se jednotlivé lidské organismy spojují do superorganismu; ten pak chápe jako vyšší vývojové stadium, přičemž pro něj vymyslela výstižný název Homo omnis, nebo zkráceně Homni. [1]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Informace o tomto tématu lze nalézt také v článku Superorganism na anglické Wikipedii.

Reference[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • HÖLLDOBLER, Bert a WILSON, Edward O. The superorganism: the beauty, elegance, and strangeness of insect societies. 1st ed. New York: W.W. Norton, 2009. xxi, 522 s. ISBN 978-0-393-06704-0.
  • TAUTZ, Jürgen. The buzz about bees: biology of a superorganism [online]. Berlin: Springer, ©2008 [cit. 2014-07-11]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10284768.

Další zdroje[editovat | editovat zdroj]