Studenti:Studenti/Studenti VŠE/09-10/5ZP400 - VŠE 2009-10

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Pokyny pro studenty kurzu[editovat | editovat zdroj]

Vaším úkolem v tomto kurzu je pracovat v prostředí vznikající elektronické encyklopedie Enviwiki, a to tak, že zvolíte jednu z těchto možností:

A) rozpracujete chybějící pojem a vytvoříte nové heslo v Enviwiki. Jde o žánr krátkého odborného textu;
B) již zpracovaný pojem dále využijete ve vlastní analytické studii (jde o žánr delšího odborného textu);
C) vypracujete případovou studii navazující na již zpracovaný pojem či heslo.

Podrobnosti[editovat | editovat zdroj]

A) Krátký odborný text - vyberete si chybějící pojem nebo pojem v Enviwiki existující, ale nedostatečně zpracovaný. Další kroky:

 • nastudujete zdroje, kde je pojem definován a jsou vysvětleny souvislosti jeho používání;
 • sepíšete různá pojetí či chápání pojmu - formou rešerše, která zahrnuje:
  • vymezíte tento pojem;
  • určíte jeho vliv na efektivnost (pokud dává smysl);
  • zasadíte jej do širšího kontextu environmentální politiky;
 • napíšete, jaké výzkumné otázky (problémy se v dané oblasti řeší (v ČR, ve světě).

B) Analytická studie - najdete si svůj "výzkumný" problém a pracujete na něm:

 • vyberte některé již zpracované heslo a vymezíte navazující problematiku, o kterou se zajímáte;
  • vybrané heslo může být jen ve formě krátké definice; neexistuje-li vůbec, můžete si pro svou potřebu heslo založit a stručně jej popsat;
 • začínáte položením výzkumné otázky;
 • následuje opět podrobná rešerše dostupných zdrojů
 • předložíte závěry, ke kterým jste dospěli, a které vaše argumentace podpořila.

C) Zvolíte případovou studii - tedy popíšete, jak určitý koncept nebo nástroj funguje v praxi:

 • začnete jako v bodě B)
 • nekladete "výzkumnou" otázku, ale ptáte se po praktickém uplatnění vybraného pojmu;
 • provedete rešerši příkladů takového praktického využití nebo budete analyzovat konkrétní případ;
 • závěrem jsou konkrétní doporučení pro praxi.

Výběr hesla[editovat | editovat zdroj]

 • Budete pracovat na svých vlastních stránkách přímo v Enviwiki - vytvářet zde hesla, analytické texty nebo popis případových studií.
 • Heslo či téma si vyberte ze seznamu chybějících hesel nebo tento seznam doplňte - navrhněte heslo vlastní.

Postup práce a technické instrukce[editovat | editovat zdroj]

Použijte podrobný návod, jak postupovat při zpracování všech kategorií textů.

Speciální informace a odlišnosti jednotlivých fází procesu psaní naleznete u příslušného žánru (krátký odborný text, delší odborný text, případová studie).

Enviwiki - návody pro přispěvatele[editovat | editovat zdroj]

Pro tvorbu studijních materiálů v EnviWiki používáme Wiki software - je uživatelsky jednoduchý, nabízí možnost spolupráce na tématech či jednotlivých heslech, práce v tomto prostředí je stejná jako ve Wikipedii.

Při častějším používání Wiki postupně budete muset zabrousit do úplného návodu, jak založit stránku anebo podrobněji o možnostech editace, kde najdete i některé další informace. Nevadí, že zpočátku různým pojmům neporozumíte.

Požadavky kurzu[editovat | editovat zdroj]

 • Požadovaný rozsah vaší práce je 1 - 2 normostrany, nutností je ale dodržet všechny obsahové i formální náležitosti odborného textu (včetně citačních norem).
 • Hodnocena bude především kvalita a množství zpracovaných zdrojů literatury (online zdrojů), struktura a logika vaší argumentace a "síla" i preciznost závěrů.
 • Samozřejmostí je dodržování etických principů akademické práce.
 • Na závěr kurzu budete svou práci prezentovat - můžete přímo ze stránek Enviwiki, nebo si připravíte vhodnou prezentaci v PowerPointu. Požadavky na délku prezentace se nemění.

Otázky a připomínky[editovat | editovat zdroj]

 • Problémy týkající se obsahu kurzu řešte klasickou formou se svým vyučujícím (Doc. Ing. Petr Šauer, CSc.)
 • Ostatní otázky a náměty prosíme pište nejlépe v diskusi k této stránce (volba z menu nahoře). Můžete nás kontaktovat též přímo:
  • Proces odborného psaní: RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D. - jana.dlouha(et)czp.cuni.cz
  • Technické problémy s Wiki softwarem. Ing. Jiří Dlouhý - jiri.dlouhy(et)czp.cuni.cz

Realizace[editovat | editovat zdroj]


.