Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
bez shrnutí editace
Řádek 9: Řádek 9:  
*'''Dle významu investice pro naplnění dlouhodobých strategických cílů'''<<ref name="Dobeš"/>
 
*'''Dle významu investice pro naplnění dlouhodobých strategických cílů'''<<ref name="Dobeš"/>
 
**Projekty na rozšiřování trhu
 
**Projekty na rozšiřování trhu
 +
Z hlediska hierarchie podnikových projektů jsou právě tyto projekty uváděny na prvním místě, protože podporují přímo růst firmy a spojeny s relativně vysokým rizikem a vyšší kapitálovou náročností. Jejich realizace je vyústěním svobodného rozhodnutí podniku.
 +
 
**Projekty na zvýšení zisku
 
**Projekty na zvýšení zisku
 +
Tyto projekty (a projekty na snížení nákladů) zvyšují konkurenceschopnost firmy prostřednictvím zvýšení kvality, účinnosti a jiných faktorů.  Jejich efekt na růst firmy není zásadní, nicméně vedou k upevnění pozice na trhu a dalším výhodám. Rozhodnutí o jejich realizaci je taktéž zcela v kompetenci firmy, nicméně často bývají iniciovány vnějšími okolnostmi jako je růst konkurence.
 +
 
**Projekty na udržení zisku
 
**Projekty na udržení zisku
 +
Jedná se o vynucené projekty. Jejich realizace bývá často podmínkou existence firmy, jsou vyžadovány legislativou či jinými vnějšími okolnostmi, nikoli vlastní potřebou podniku. Je na ně často pohlíženo jako na nutné zlo, odčerpávají finanční prostředky, které by firma jinak mohla použít efektivněji.
    
*'''Dle účelu, který má být jejich prostřednictvím dosažen''' (Marek a kol., 2006)
 
*'''Dle účelu, který má být jejich prostřednictvím dosažen''' (Marek a kol., 2006)
82

editací

Navigační menu