Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Odebráno 502 bajtů ,  11. 1. 2009, 20:51
bez shrnutí editace
Řádek 13: Řádek 13:     
Komunální [http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpadn%C3%AD_voda]odpadní vody(dále jen KOV) se svádí kanalizací do [http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cist%C3%ADrna_odpadn%C3%ADch_vod]čistírny odpadních vod, kde probíhá čištění nebo-li odstraňování nečistot. V čistírně projde voda několika stupni (fázemi) čištění, pro které jsou typické určité metody a postupy. Dochází k odstraňování mechanických nečistot i nečistot organického původu, přítomných ve vodě v různých formách(rozpuštěné, suspendované, nerozpuštěné atd.). Vyčištěná voda odchází po kontrole jejích vlastnotí do [http://cs.wikipedia.org/wiki/Recipient]recipientu(obvykle do řeky).
 
Komunální [http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpadn%C3%AD_voda]odpadní vody(dále jen KOV) se svádí kanalizací do [http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cist%C3%ADrna_odpadn%C3%ADch_vod]čistírny odpadních vod, kde probíhá čištění nebo-li odstraňování nečistot. V čistírně projde voda několika stupni (fázemi) čištění, pro které jsou typické určité metody a postupy. Dochází k odstraňování mechanických nečistot i nečistot organického původu, přítomných ve vodě v různých formách(rozpuštěné, suspendované, nerozpuštěné atd.). Vyčištěná voda odchází po kontrole jejích vlastnotí do [http://cs.wikipedia.org/wiki/Recipient]recipientu(obvykle do řeky).
  −
== Anoxické čištění ==
  −
  −
Nastává v biologickém stupni čištění KOV. Tedy ve stupni, kdy byly odstraněny mechanické nečistoty a do vody se přidává aktivovaný kal(mikroorganismy), který urychluje biologické rokladné procesy. K anoxickému čistění je potřeba anaerobní prostředí (bez přístupu vzduchu) a anaerobní bakterie(součástí aktivovaného kalu), které rozkládají rozpuštěné organické látky, právě za nepřístupu kyslíku.První etapou je defosfatace, nebo-li odbourávání fosforu. Druhou etapu tvoří denitrifikace, tedy redukce dusičnanů (NO3) na oxid dusný(N2O) a dále až na molekulový dusík (N2).
        Řádek 23: Řádek 19:  
Znečištění je možno odstraňovat několika technologickými postupy: buď samostatnými, nebo častěji na sebe navazujícími. K čištění vod se nejčastěji používají tyto postupy([http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ci%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_odpadn%C3%ADch_vod]metody čištění):
 
Znečištění je možno odstraňovat několika technologickými postupy: buď samostatnými, nebo častěji na sebe navazujícími. K čištění vod se nejčastěji používají tyto postupy([http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ci%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_odpadn%C3%ADch_vod]metody čištění):
   −
'''Mechanické čištění'''(fyzikálně-chemické zahrnuje předčistění pomocí lapáků písku, česlí. Usazování v usazovacích nádržích, kdy dochází k sedimentaci a někdy i zároveň k odstranění tuků a olejovitých látek, které vypluly k hladině.Jak sedimentované nečistoty, tak nečistoty sebrané z hladiny se odvážejí na skládku. Předčištění a usazování předchází biologickému čištění. Mechanickým čištěním je ale i sedimentace po biologickém procesu v tzv. dosazovácích(poslední fází čištění, než voda odteče do recipientu).
+
'''Mechanické čištění''' (fyzikálně-chemické) zahrnuje předčistění pomocí lapáků písku, česlí. Dále sem patří sedimentace kalu v usazovacích nádržích, k odstranění tuků a olejovitých látek se používají lapáky olejů a tuků. V dosazovácích pak probíhá nejjemnější sedimentace (poslední fáze čištění, než voda odteče do recipientu).
   −
'''Biologické čištění''' využívá schopností mikroorganismů rozkládat organickou hmotu. Jedná se o urychlení samočistících pochodů, které probíhají v přírodních povrchových vodách, pomocí aktivního kalu a vytvoření vhodných podmínek pro jeho činnost. Biologické čištění probíhá v aktivační nádrži buď v aerobním nebo anaerobním prostředí. Aerobní pochody vyžadují stálý přísun kyslíku, který se do nádrží přivádí mechanicky.V aerobním prostředí probíhá nitrifikace. V anaerobním prostředí denitrifikace.
+
'''Biologické čištění''' využívá schopností mikroorganismů rozkládat organickou hmotu. Jedná se o urychlení samočistících pochodů, které probíhají v přírodních povrchových vodách, pomocí aktivního kalu a vytvoření vhodných podmínek pro jeho činnost.
    
'''Chemické čištění''' se u KOV uplatňuje méně. Jeho hlavní použití je při čištění průmyslových odpadních vod. Jde o procesy jako je např. srážení nebo neutralizace.
 
'''Chemické čištění''' se u KOV uplatňuje méně. Jeho hlavní použití je při čištění průmyslových odpadních vod. Jde o procesy jako je např. srážení nebo neutralizace.
 +
 +
== Anoxické čištění ==
 +
 +
Nastává v biologickém stupni čištění KOV. Tedy ve stupni, kdy byly odstraněny mechanické nečistoty a do vody se přidává aktivovaný kal(mikroorganismy), který urychluje biologické rokladné procesy. K anoxickému čistění je potřeba anaerobní prostředí (bez přístupu vzduchu) a anaerobní bakterie(součástí aktivovaného kalu), které rozkládají rozpuštěné organické látky, právě za nepřístupu kyslíku.První etapou je defosfatace, nebo-li odbourávání fosforu. Druhou etapu tvoří denitrifikace, tedy redukce dusičnanů (NO3) na oxid dusný(N2O) a dále až na molekulový dusík (N2).
    
== Literatura ==
 
== Literatura ==
156

editací

Navigační menu