Diskuse:Anoxické čištění odpadních vod

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Připomínky pedagogů[editovat zdroj]

Doporučuji stránku přepracovat, spousta pojmů a definic je chybných a nepřesných. např. Pojmy - některé pojmy jsou chybné - čistírna, nikoliv čistička OV, aktivovaný kal namísto aktivačního, skupina biogeních prvků je poněkud širší, v případě dusíku a fosforu se používá termín nutrienty, anaerobní a anoxické podmínky (prostředí) jsou dvě různá prostředí

doporučuji některé spolehlivé zdroje:

Připomínky skupiny C[editovat zdroj]

Členění odstavců není moc přehledné a nevypovídá o obsahu hesla. Úvodní odstavec sice uvádí, o jaký proces se jedná, ale mohla by být více rozepsána charakteristika. Odstavec s pojmy je jistě vhodný, ale je potřeba uvést tam odkazy na českou wikipedii na ČOV, kde je také podrobně popsáno mechanické, biologické a terciérní čištění a je tam správné vysvětlení pojmů. Za odstavcem čištění komunálních odpadních vod by bylo vhodné dát odstavec – obecné postupy čištění neboť s tímto úzce souvisí – je zde však velká podobnost s informacemi, které najdeme na české wikipedii je tedy otázkou jestli nejsou tyto informace nadbytečné. Za zmínku by stálo širší zhodnocení biologického čištění, jehož je heslo součástí. Samotná definice anoxického čištění by zasloužila více pozornosti – jaké organismy se na něm podílejí, proč se tento proces používá, jak často se používá, jestli je běžnou součástí či nikoliv atd. V textu chybí odkazy na literaturu, z které je čerpáno a vyskytují se zde drobné gramatické překlepy. Chybí témata, která s tím souvisí – znečištění vody apod.

Připomínky skupiny B[editovat zdroj]

Souhlasím s připomínkami pedagogů co se týká pojmů. Dále bych upozornila na překlep ve slově VLASTNOSTÍ v odstavci Čištění komunálních odpadních vod. K obsahu - možná bych uvítala příklady mikroorganismů, které se k tomuto procesu využívají. Co se týká typografických chyb - snad jen to, že před závorky patří mezery. Na konci věty v odstavci anoxické čištění - ..., právě za nepřístupu kyslíku. A v odstavci biologické čištění - ...,který se do nádrží přivádí mechanicky. - chybí mezery za tečkou.

připomínky učitelů[editovat zdroj]

 • většina obsahu heslal patří ve skutečnosti do hesla nadřazeného - (neexistujícího) Čištění odpadních vod
 • v tomto pojetí dochází k nepřípustné generalizaci ("pro které jsou typické určité metody a postupy")
 • o hesle samotném se nic podstatného a konkrétního nedozvíme
 • Citace ve správném formátu

Jana Dlouhá

pomocná ruka[editovat zdroj]

u této stránky máte několik možností, jak ji opravit, v každém případě však bude lepší heslo přejmenovat a dá vám to samozřejmě více práce, lze se ve skupině domluvit a přepracovat hesla ablace a sulfurikace (resp. koloběh síry), bylo by to jistě méně náročné. pokud budete chtít heslo přepracovat, potom doporučuji následovně:

 • přejmenovat heslo na "biologické čištění odpadních vod"
 • uvést stručnou definici
 • jaké OV se touto cestou mohou čistit, nejedná se jen o komunální OV, ale také některé druhy prům. OV
 • co vlastně z odpadní vody biol. procesy odstraníme
 • že je několik forem (aktivační systém - aktivovaný kal a biofilmy a např. kořenová čistírna, anaerobní reaktory...)
 • zóny aktivačního systému s různými podmínkami - aerobní, anaerobní a anoxické + velmi stručná definice,zde máte X možností ke tvorbě podnětů pro nová hesla do enviwiki
 • můžete uvést, že existuje mnoho různých technologických variant biologických jednotek a dát podnět ke tvorbě nového hesla

Pokud se rozhodnete k této práci, doporučuji literaturu:

 • Chudoba J., Dohányos M., Wanner J. (1991): Biologické čištění odpadních vod, SNTL Praha.


--PachmanovaL 16. 1. 2009, 09:47 (UTC)