Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 1 767 bajtů ,  27. 11. 2008, 15:53
bez shrnutí editace
Řádek 1: Řádek 1:  
__NOTOC__
 
__NOTOC__
   −
  '''Vlastní text stránky'''
+
'''Kontaminované pražce'''
Má být dělený do odstavců; lze využít [http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Jak_editovat_str%C3%A1nku#Tabulka_wiki_p.C5.99.C3.ADkaz.C5.AF nadpisů různých úrovní]
+
 
  Do textu musí být vloženy [http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Vzhled_a_styl#Reference odkazy] na citovanou literaturu a zdroje.
+
V okolí železničních tratí bylo chemickými rozbory zjištěno zvýšené množství těžkých kovů (Cu, Zn, Fe) a ropných látek (stanovovaných jako suma nepolárních extrahovatelných látek (NEL)), v menší míře byly z dostupných rozborů zjištěny obsahy PCB (polychlorovaných bifenylů) a PAU (polycyklických aromatických uhlovodíků). Jejich zřetelným zdrojem v okolí pražcového podloží je impregnační prostředek dřevěných pražců a v menší míře zřejmě též meziprodukty a produkty degradace ropných látek popřípadě ropné látky samy.
 +
 
 +
Železniční pražce se impregnují chemickými látkami na bázi dehtových olejů.
 +
 
 +
 
 +
'''Impregnece dřeva'''
 +
 
 +
Je napouštění dřeva látkami, které zvyšují jeho trvanlivost, odolnost proti povětrnostním vlivům, proti hnilobě, parasitům, vodě, ohni a pod.
 +
 
 +
   
 +
'''Impregnační látky'''  
 +
 
 +
*roztoky anorg. solí,
 +
*tekuté zplodiny při suché destilaci dřeva n. uhlí, n. směsi solí s těmito látkami,
 +
*také roztoky rozl. pryskyřičných látek.  
 +
*nejrozšíř. jsou tyto způsoby:
 +
**napouštění síranem měďnatým (podle Boucherie),
 +
**chloridem zinečnatým (burnettování),
 +
**sublimátem,
 +
**fluoridem sodným a jeho směsemi s jin. látkami (Malenković, Novotný),
 +
**v menší míře roztokem chloridu sodného,
 +
**solí chromových,
 +
**boraxu a pod.
 +
*z org. látek se nejvíce užívá dehtového oleje
 +
 
 +
 
 +
'''Složení dehtového oleje'''
 +
 
 +
Hlavními složkami těchto olejů jsou většinou aromatické látky s bodem varu 200 - 360°C. Jedná se především o toxické látky, které mají karcinogenní účinky.Kumulují se v životním prostředí.
 +
Jsou to například:
 +
*naftalin, anthracen a fenoly
 +
*oleje z dehtu dřevného,
 +
*roztoky pryskyřic,
 +
*parafin, rozl. tuky a pod.
 +
 
 +
 
 +
'''Pražce jako odpad'''
 +
 
 +
Železniční pražce se řadí do kategorie nebezpečného odpadu z důvodu obsahu impregnačních látek, dehtu, těžkých kovů, olejů atd. Bez znalosti obsahu výše uvedených látek v odpadních pražcích nelze tyto odpady využít jako stavební materiál či k stavebním účelům. Pražce lze odstranit spálením v odpovídajícím zařízení, nikoli však v domácnostech.  
   −
A po vlastním textu stránky mohou být uvedeny následující informace (pokud následují, tak v tomto pořadí a na této úrovni nadpisu)
      
== Témata ==
 
== Témata ==
63

editací

Navigační menu