Diskuse:Kontaminované pražce

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Skupina F (MW)[editovat zdroj]

Text je jednoduchý, stručný a popisuje daný problém bez odbíhání od tématu. Struktura je jasná a řazení logické. Nicméně, neobsahuje naprosto žádné odkazy přímo v textu, ani interní (což je vzhledem k necelistvosti enviwiky pochopitelné), ale ani externí a ty by se určitě daly najít. Stránka nenabízí čtenáři - v případě zájmu - spojitost v obecnějším celku, odkazy na nějaké vedlejší informace spojené s heslem. Navrhuji použít odkazů alespoň na uváděné chemické látky jako např.: PCB, PAU, NEL, nebo třeba jen na některá slova př. nepolární. Také zařazení pražců do kategorie nebezpečných odpadů by mohlo být objasněno. Ne každý se vyzná v zákonech a tato kategorie přímo souvisí s kategorizací stanovenou odpadovým zákonem. Poslední výtkou je citace. V části impregnační látky jsou v závorkách uvedena nějaká jména bez roku publikování atd. Je to převzato ze seznamu, kde taky nejsou vysvětlena, to ale neomlouvá. Malenkovičů a Novotných existuje řada.

PS: Zajímalo by mě, kolikrát si tohle heslo v enviwiki někdo zadá. Víte, jaká je nejhorší práce??? Ta zbytečná! ;) (LH)

Skupina E (B)[editovat zdroj]

Osobně si nemyslím, že tvoření tohoto hesla byla zbytečná práce... Je jen třeba trochu ho "někam zasadit". Text se hemží spoustou chemických názvů, na něž by se mělo buď vztahovat nějaké vysvětlení přímo v textu nebo aspoň odkazovat. Také by se hodil aspoň stručný náznak nebo přímo popis cesty chemikálií do okolí železničních tratí (myšlena je tím půda? rostlinný pokryv?).

připomínky učitelů[editovat zdroj]

 • chybí zde souvislost s vlivem na ŽP a spojenými riziky, následky (podstatná informace ve vztahu ke smyslu enviwiki)
 • chybí propojení odkazů v textu se zdroji
 • nereflektování poznámek kolegů - tyto nedostatky mohly být vyřešeny

--PachmanovaL 14. 1. 2009, 11:10 (UTC)

 • nesplňuje rozsah
 • téměř nulová práce se zdroji (tedy odborná)
 • nepřijatelné heslo

--JaDlo 14. 1. 2009, 13:25 (UTC)


pomocná ruka[editovat zdroj]

 • v podstatě vše je ve výše zmíněných připomínkách
 • heslo přepracovat strukturně a tak, aby šel vygenerovat obsah
 • doplnit citaci zdrojů do textu a upravit tak, aby neodcházelo k pouhému kopírování zdrojů
 • uvést do vztahu s vlivem na ŽP (vliv na ekosystém v okolí tratí?, řeší se nějak?)
 • vytvořit vazbu na existující stránky wiki či enviwiki, či vytvořit podnět k tvorbě nových stránek, zejména u odborných termínů, názvů chem. sloučenin atd

--PachmanovaL 16. 1. 2009, 10:04 (UTC)