Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
bez shrnutí editace
Řádek 47: Řádek 47:  
Program Péče o přírodní prostředí Státního fondu životního prostředí ČR je finančním zdrojem vytvořeným na podporu ochrany a zlepšování životního prostředí. Základní přístupy k poskytování finančních prostředků z Fondu jsou definovány "Směrnicí Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR".  
 
Program Péče o přírodní prostředí Státního fondu životního prostředí ČR je finančním zdrojem vytvořeným na podporu ochrany a zlepšování životního prostředí. Základní přístupy k poskytování finančních prostředků z Fondu jsou definovány "Směrnicí Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR".  
   −
Cílem programu je podpora opatření k ochraně přírody a krajiny ve zvláště chráněných územích a ve volné krajině prováděná nad rámec běžných povinností vymezených zákonem č.114/11992 Sb, o ochraně přírody a krajiny a lesním zákonem č. 289/1995 Sb.
+
Cílem programu je podpora opatření k ochraně přírody a krajiny ve zvláště chráněných územích a ve volné krajině prováděná nad rámec běžných povinností vymezených zákonem č.114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny a lesním zákonem č. 289/1995 Sb.
      Řádek 58: Řádek 58:  
'''3. OP Infrastruktura'''
 
'''3. OP Infrastruktura'''
   −
OP Infrastruktura je jedním z pěti operačních programů zahrnutých do Rámce podpory společenství ČR a představuje podrobné rozpracování cílů a priorit uvedených v Národním rozvojovém plánu na období 2004 - 2006. Operační program dále rozvíjí Programový dodatek, který obsahuje priority a podrobné úpravy na úrovni jednotlivých opatření.  
+
OP Infrastruktura je jedním z pěti operačních programů zahrnutých do Rámce podpory společenství ČR a představuje podrobné rozpracování cílů a priorit uvedených v Národním rozvojovém plánu na období 2004 - 2006. .  
   −
Globálním cílem OP Infrastruktura je ochrana a zlepšování životního prostředí a rozvoj a zkvalitňování dopravní infrastruktury při respektování principů udržitelného rozvoje s důrazem na naplňování standardů EU.
+
Cílem OP Infrastruktura je ochrana a zlepšování životního prostředí a rozvoj a zkvalitňování dopravní infrastruktury při respektování principů udržitelného rozvoje s důrazem na naplňování standardů EU.
     
75

editací

Navigační menu