Diskuse:Státní fond životního prostředí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
  • Připomínky skupina C: Téma má pěkně udělanou kostru. V první části textu jsem nalezla nějaké překlepy a dvojitý nadpis. Zařadila bych kapitolu, kde SFŽP sídlí, z jakých orgánů se skládá, kdo ho tvoří, jak funguje. Nadpisy o programech bych rozčlenila na více úrovní - "Programy SFŽP" velký nadpis, jednotlivé programy menší nadpis. "Pomoc z Fondu soudržnosti jsou oprávněny čerpat ty členské státy..." - členské části čeho? „Maximální podíl podpory z Fondu soudržnosti představuje 85 % ze způsobilých výdajů. Přiznaná míra podpory však musí zohledňovat princip "znečišťovatel platí" a zohledňovat případný příjem generovaný projektem.“ - tuhle větu jsem pochopila až po více přečtení, chtělo by to uvést, že to platí pro výdaje nějakého projektu, myslela jsem, že se mluví stále o členských státech jako v 1.odstavci. Chybí rychlé odkazy v textu na jiné stránky v enviwiki, jiná související témata na enviwiki, citace.


Připomínky Skupiny E: Zbytečné jsou dva nadpisy nad sebou. Text občas působí zbytečně složitě, zejména použití zkratek by bylo vhodné až poté co jsou vysvětleny, nikoliv předtím. Nad nadpisem Příjmy chybí volný řádek a nad nadpisem Národní programy zas přebývá. Národní programy by chtělo více rozepsat, uvedení příkladů mi přijde nedostatečné. Chybí aktivní odkazy v textu.


Připomínky Skupiny D : Text začíná dvěma nadpisy. Malá chyba mi přijde nevynechaný řádek před nadpisem příjmy, ostatní podnadpisy ho mají. U výdajů by neškodilo alespoň pro přehlednost některý uvést. Mnoho použitých slov a spojení je vysvětleno až dodatečně a ztěžují celkovou orientaci textu. Obecně mi text nepřijde moc srozumitelný pro laika, pod většinou zmíněných věcí se těžko něco představuje ( např. národní programy, které nejsou vysvětleny a jsou použity pouze příklady). Zdroj je pouze jeden což mi přijde málo ( nepočítaje internet. ) Dobré by bylo použít i některé studie zabývající se touto problematikou. Aktivní odkazy chybí. Zbytek viz skupina C. Odkaz http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_%C5%BEivotn%C3%ADho_prost%C5%99ed%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky se ne zrovna povedl, je nutné ho opravit použitím externího odkazu viz : Titulek odkazu.. Též externí odkazy je pro lepší přehlednost zapisovat použitím Titulek odkazu kde se popis odkazu zobrazí místo www adresy odkazu.

připomínky učitelů[editovat zdroj]

  • chybí propojení zdrojů s textem
  • chybí propojení na enviwiki či wiki
  • nereflektujete připomínky kolegů

--PachmanovaL 14. 1. 2009, 11:12 (UTC)

  • velmi malý podíl samostatné práce, nedostatečná práce se zdroji

--JaDlo 14. 1. 2009, 13:28 (UTC)