Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 4 116 bajtů ,  1. 12. 2007, 12:11
Nová stránka: == Úvod == Téma populace a rozvoje je svázáno s kontroverzní diskusí Severu a Jihu o relativním vlivu velikosti populace nebo míry využívání zdrojů na světovou udržit...
== Úvod ==

Téma populace a rozvoje je svázáno s kontroverzní diskusí Severu a Jihu o relativním vlivu velikosti populace nebo míry využívání zdrojů na světovou udržitelnost. Například, jsou mnohé země Jihu přelidněné? Nebo je hlavním problémem míra spotřeby v zemích Severu?

Téma populace a rozvoje je ve výuce jedním z nejobtížnějších. Je tomu tak proto, že záležitosti populace se vztahují k mnoha tématům, jako například demografie, ekonomie, urbanizace, genderová problematika, náboženství, politika, potrava a výživa, zdraví a lidská práva atd. Z tohoto důvodu je těžké rozhodnout, kde je třeba začít, a jak plánovat vyváženou strukturu konceptů a témat tak, aby se učitel „strefil“ do potřeb výuky a zájmů studentů základních a středních škol.

Populace a rozvoj je také ve výuce citlivým tématem: zahrnuje zvažování záležitostí rodinného plánování – a v mnoha zemích je toto téma ovlivňováno náboženskými a politickými názory.

Také učitelé mají na tyto problémy svůj osobní názor, takže bývá důležité přistupovat k výuce tohoto citlivého tématu z pozic profesionální etiky.

== Cíle ==

*Rozeznat hlavní trendy v dynamice globálního populačního růstu;
*Ujasnit si důležitost populační problematiky ve vztahu k udržitelnému rozvoji;
*Uvědomit si vztahy mezi populací, prostředím a rozvojem;
*V populační problematice rozeznat důležitost genderových záležitostí a lidských práv;
*Zjistit, jaké možnosti nám výuka o populaci a rozvoji poskytuje, jaké jsou její základní výzvy a jaké zdroje jsou k dispozici.

== Témata ==

*[[Globální populační vzorce a trendy]]
*[[Porozumění populačnímu přírůstku]]
*[[Populace a udržitelný rozvoj]]
*[[Strategie populačního rozvoje]]
*[[Urbanizace|Problémy urbanizace]]

== Zdroje ==

UNESCO (2002): Teaching and Learning for Sustainable Future. Version 3.0 [http://www.unesco.org/education/tlsf/theme_c/uncofrm_c.htm Population and Development]

*UNFPA (1997): Population and Sustainable Development: Five Years after Rio, New York.

*Baudot, B. Sundberg, Moomaw, W. and Sadik, N. (eds) (1999): People and Their Planet: Searching for Balance, St Martins Press, New York.

*Brown, L., Gardner, G. and Halweilm B. (1999): Beyond Malthus: Nineteen Dimensions of the Population Challenge, W.W. Norton, New York.

*Chapman, A., Morgan, R. Smith and Petersen, R. (eds), (1999): Consumption, Population, and Sustainability : Perspectives from Science and Religion, Island Press, Washington DC.

*Demeny, P. and McNicoll, G. (1998): The Reader in Population and Development, St Martins Press, New York.

*Engelman, R. (1997): Why Population Matters, International edition, Population Action International, Washington DC.

*Freeman, J., Gupte, P. and Silverstein, L. (1999): All of Us: Selections on Population and Development, Earth Times Foundation, New York.

*Jiggins, J. (1994): Changing the Boundaries: Women-Centered Perspectives on Population and the Environment, Island Press, Washington DC.

*UNESCO (1999): Education and Population Dynamics: Mobilising Minds for a Sustainable Future, UNESCO, Paris.

*UNFPA (Annual) [http://www.unfpa.org/swp/swpmain.htm The State of the World Population Annual Report], United Nations Population Fund, New York.

== Internetové odkazy ==

[http://hdr.undp.org/reports/global/2001/en/indicator/indicator.cfm?File=index.html Indikátory lidského rozvoje]

[http://www.unfpa.org/links/links.htm Odkazy na více než 60 mezinárodních, národních a nevládních (NGO) stránek o Populaci a rozvoji]

[http://www.unescap.org/pop/data_sheet/data99.htm Populační a rozvojové indikátory pro Asii a oblast Pacifiku, 1999]

[http://www.un.org/popin/ Informační síť o populaci OSN (United Nations Population Information Network – POPIN)]

[http://www.unfpa.org/ Fond pro populaci OSN (United Nations Population Fund – UNFPA)]

[http://www.unfpa.org/modules/intercenter/index.htm Interaktivní centrum o populaci UNFPA (Interactive Population Centre)]

Navigační menu