Populace a rozvoj

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Úvod[editovat | editovat zdroj]

Téma populace a rozvoje je svázáno s kontroverzní diskusí Severu a Jihu o relativním vlivu velikosti populace nebo míry využívání zdrojů na světovou udržitelnost. Například, jsou mnohé země Jihu přelidněné? Nebo je hlavním problémem míra spotřeby v zemích Severu?

Téma populace a rozvoje je ve výuce jedním z nejobtížnějších. Je tomu tak proto, že záležitosti populace se vztahují k mnoha tématům, jako například demografie, ekonomie, urbanizace, genderová problematika, náboženství, politika, potrava a výživa, zdraví a lidská práva atd. Z tohoto důvodu je těžké rozhodnout, kde je třeba začít, a jak plánovat vyváženou strukturu konceptů a témat tak, aby se učitel „strefil“ do potřeb výuky a zájmů studentů základních a středních škol.

Populace a rozvoj je také ve výuce citlivým tématem: zahrnuje zvažování záležitostí rodinného plánování – a v mnoha zemích je toto téma ovlivňováno náboženskými a politickými názory.

Také učitelé mají na tyto problémy svůj osobní názor, takže bývá důležité přistupovat k výuce tohoto citlivého tématu z pozic profesionální etiky.

Cíle[editovat | editovat zdroj]

 • Rozeznat hlavní trendy v dynamice globálního populačního růstu;
 • Ujasnit si důležitost populační problematiky ve vztahu k udržitelnému rozvoji;
 • Uvědomit si vztahy mezi populací, prostředím a rozvojem;
 • V populační problematice rozeznat důležitost genderových záležitostí a lidských práv;
 • Zjistit, jaké možnosti nám výuka o populaci a rozvoji poskytuje, jaké jsou její základní výzvy a jaké zdroje jsou k dispozici.

Témata[editovat | editovat zdroj]

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

 • Chapman, A., Morgan, R. Smith and Petersen, R. (eds), (1999): Consumption, Population, and Sustainability : Perspectives from Science and Religion, Island Press, Washington DC.
 • UNFPA (Annual) The State of the World Population Annual Report, United Nations Population Fund, New York.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • UNESCO (2002): Teaching and Learning for Sustainable Future. Version 3.0 Population and Development
 • UNFPA (1997): Population and Sustainable Development: Five Years after Rio, New York.
 • Baudot, B. Sundberg, Moomaw, W. and Sadik, N. (eds) (1999): People and Their Planet: Searching for Balance, St Martins Press, New York.
 • Brown, L., Gardner, G. and Halweilm B. (1999): Beyond Malthus: Nineteen Dimensions of the Population Challenge, W.W. Norton, New York.
 • Demeny, P. and McNicoll, G. (1998): The Reader in Population and Development, St Martins Press, New York.
 • Engelman, R. (1997): Why Population Matters, International edition, Population Action International, Washington DC.
 • Freeman, J., Gupte, P. and Silverstein, L. (1999): All of Us: Selections on Population and Development, Earth Times Foundation, New York.
 • Jiggins, J. (1994): Changing the Boundaries: Women-Centered Perspectives on Population and the Environment, Island Press, Washington DC.
 • UNESCO (1999): Education and Population Dynamics: Mobilising Minds for a Sustainable Future, UNESCO, Paris.