Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 1 114 bajtů ,  27. 2. 2015, 10:38
bez shrnutí editace
 
{{Infobox případ
|obrázek = Canis lupus.jpg
|rozsah = Pomezí Slovenské republiky, České republiky a Polska
|téma = velké šelmy, myslivost, ochrana přírody
|konflikt = Ohrožení populace vlků v České republice a v Polsku legálním lovem na Slovensku
|úloha vědy = aktivní zapojení; z části se rekrutují z řad aktivních ochránců a z části také z řad myslivců
|komunikace probíhá = probíhá
|komunikace konstruktivní = konfliktní
|forma komunikace = zprostředkovaná
|trvání = 2006-dosud
|dořešena = nedořešena, dílčí pokrok
|dopad na žp = negativní dopad na žp
|dopad na komunitu = smíšený dopad na místní komunitu
|další = Spor o legální lov vlků na Slovensku je možné charakterizovat jako střet dvou názorů na funkci přírody. Na jedné straně stojí zájmy myslivců využívat ji k lovu a na té druhé ochranářská snaha o návrat velkých šelem do střední Evropy.
|kontakt = Mgr. Václav Mach
}}
==Podstata případu==
Vlci se vyznačují velkou pohyblivostí na rozsáhlém teritoriu, které může zasahovat na území několika států. Přesto je forma ochrany vlka obecného (Canis lupus) řízena na území různých států Evropy jinými pravidly. Na úrovni Evropské unie je vlk chráněn směrnicí 92/43/EEC („Směrnice o stanovištích“), kde je uveden jako druh v příloze IV., pro které jsou zakázány „veškeré formy úmyslného odchytu nebo usmrcování jedinců v přírodě".<ref name="EHS">Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin</ref> Díky tomu je vlk v České republice a v Polsku celoročně chráněn před lovem. Slovenská populace vlka je z uvedené přílohy vyjmuta, proto je situace na Slovensku rozdílná a je zde každoročně několik desítek jedinců odloveno na základě kvót stanovených slovenským ministerstvem zemědělství. Takto může dojít k odlovu vlků, kteří se vyskytují také v České republice a v Polsku. Vlci totiž, stejně jako ostatní zvířata, žádné státní hranice pří výběru svých teritorií nerespektují. V České republice je legálním lovem na Slovensku ohrožena beskydská populace vlků.
==Aktéři – místní hráči==
===Zastánci ukončení lovu vlka na Slovensku===
*'''Hnutí DUHA ''' je česká nevládní ekologická organizace, která mimo jiné podporuje návrat velkých šelem – vlků, rysů a medvědů – do českých hor.<ref>[http://www.hnutiduha.cz/nase-prace/lesy-priroda/temata/velke-selmy Web Hnutí DUHA]</ref> Jeho projekt „Vlčí hlídky“ je zaměřen především na monitoring velkých šelem a osvětu v příhraničních horách se Slovenskem. Jako nezbytný požadavek pro návrat vlků do české přírody prosazují zastavení legálního lovu vlka na Slovensku.<ref name="Duha">Tisková zpráva Hnutí DUHA OlomoucEvropská komise může pomoci vlkům v Beskydech – vyšetřuje odstřel na Slovensku [http://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/evropska-komise-muze-pomoci-vlkum-v-beskydech-vysetruje-odstrel-na-slovensku/ Dostupné online]</ref>*'''Pracownia na rzecz Wszystkich Istot ''' je polská nevládní ekologická organizace, která se zabývá ochranou velkých šelem – vlků, rysů a medvědů – v Polsku.<ref>[http://pracownia.org.pl/ Web Pracownia na rzecz Wszystkich Istot]</ref> Požaduje zastavení nebo omezení legálního lovu vlka na Slovensku.<ref name="Duha" />*'''Ministerstvo životního prostředí Polska ''' se v listopadu 2012 přidalo k ekologickým nevládním organizacím, které žádají omezení či úplný zákaz lovu vlka, a slovenskému ministrovi zemědělství poslalo oficiální žádost o zastavení lovu vlka v zóně podél slovensko-polských hranic. Požaduje zastavení odstřelu do té doby, než bude přesně stanovena a schválena slovensko-polská příhraniční zóna s celoroční ochranou vlka. Tímto krokem významně podpořilo snahy nevládních organizací.<ref name="Volfová" />*'''Ministerstvo životního prostředí České republiky ''' s intenzivním lovem vlků na Slovensku nesouhlasí. V minulosti se zasadilo o vytvoření zóny celoroční ochrany vlka v části slovenského okresu Čadca. Jeho role je více zdrženlivá, protože na rozdíl od polského ministerstva ve věci lovu vlka písemně neintervenovalo.<ref name="Duha" />
===Odpůrci celoroční ochrany vlka na Slovensku===
*'''Ministerstvo zemědělství a regionálního rozvoje Slovenské republiky ''' dozoruje odlovu vlka na Slovensku tím, že stanovuje roční kvótu odstřelu a v případě jejího naplnění lov pozastavuje. Toto ministerstvo dlouhodobě prosazuje a umožňuje lov vlka na Slovensku.<ref name="Rajský" />*'''Lovci a lovecká lobby ''' nejsou zastoupeni jednou konkrétní organizací, ale množstvím organizací a jednotlivců z myslivecké komunity. Veřejně se zasazují o pokračování legálního lovu vlka. Snaží se ovlivňovat veřejné mínění a kvůli jejich propojenosti s krajskými lesními úřady na Slovensku mohou mít vliv na podklady a návrhy, na základě kterých stanovuje ministerstvo zemědělství o ročních kvótách odlovu vlka.<ref>Machalová L, Kutal M: Lov vlků na Slovensku začíná. Omezuje jejich šíření do Česka? [http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/lov-vlku-na-slovensku-zacina-omezuje-jejich-sireni-do-ceska Dostupné online]</ref>
==Dozorující orgán ochrany vlků v Evropě==
*'''Lesoochranárske zoskupenie VLK ''' je slovenská nevládní ekologická organizace, která se dlouhodobě věnuje ochraně divoké přírody a vlků na Slovensku. Jedním z jeho cílů je ukončení legálního lovu vlka na Slovensku.<ref name="VLK">[http://www.wolf.sk/sk/vlky Web Lesoochranárske zoskupenie VLK]</ref>*'''Evropská komise ''' má na starosti kontrolovat, zda členské země Evropské unie naplňují závazky ochrany přírody, v případě vlka konkrétně směrnice rady 92/43/EEC, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Evropská komise zahájila v roce 2013 proti Slovensku speciální vyšetřování, tzv. infringement, kterým vyšetřuje porušení mezinárodní legislativy.<ref>Kutal M Evropská komise může pomoci vlkům v Beskydech [http://praha2.regiony24.cz/65-180652-evropska-komise-muze-pomoci-vlkum-v-beskydech Dostupné online]</ref>
==Úloha vědy a vědců==
Vědci jsou ve sporu zapojeni aktivně, protože se z velké části rekrutují z řad ochránců životního prostředí a z části také z řad myslivců. Právě ochránci životního prostředí se nejaktivněji zapojili do sčítání a monitoringu velkých šelem. Právě nejaktivnější ochránci vlka jsou spoluautoři publikace o výskytu velkých šelem v Evropě v jednom z nejprestižnějších vědeckých časopisů The Science.<ref>Chapron G, Kaczensky P, Linnell JDC, von Arx M, Huber D, Andren H, Lopez-Bao JV (...) Bufka L, Kutal M, Váňa M (...) Boitani L (2014) Recovery of large carnivores in Europe's modern human-dominated landscapes. Science 346 (1517): 1517-1519</ref> Na straně zastánců lovu vlka se vyjadřují odborníci z lesnických a zemědělských oborů, kteří sčítají hospodářské škody způsobené vlky.<ref name="Rajský" />
*Kutal M (2007) Představuje legální lov ochranu před pytláctvím?. Svět myslivosti 8 (12): 48 [http://www.selmy.cz/clanky/predstavuje-legalni-lov-ochranu-pred-pytlactvim/ Dostupné online]
*Koubek P, Červený J (2003) Mají velké šelmy šanci přežít v našich honitbách?. Myslivost (3): 12-3 [http://www.selmy.cz/clanky/maji-velke-selmy-sanci-prezit-v-nasich-honitbach/ Dostupné online]
 
{{licence cc|Mach, Václav}}
 
{{TAČRAA}}

Navigační menu