Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 1 002 bajtů ,  27. 2. 2015, 10:27
bez shrnutí editace
Slovenská vlčí populace není vyjmuta z přílohy II. směrnice 92/43/EEC, tedy ze seznamu druhů, pro něž platí požadavek vyhlášení zvláštních oblastí ochrany a přijetí vhodných opatření v těchto oblastech.<ref name="EHS" /> Slovensko vyhlásilo desítky významných lokalit pro vlka obecného, ale neučinilo opaření, která by předcházela jeho vyrušování, ani neposuzovalo vliv plánovaného lovu na vlčí populaci. Do roku 2013 se na Slovensku každoročně legálně ulovilo okolo 150 vlků, což při velikosti populace 200–400 zvířat mohlo představovat více než 50 % z průměrného počtu.
Od roku 2009 povolilo slovenské ministerstvo zemědělství, že se vlci mohli na Slovensku lovit bez omezení po dobu 4 měsíců (od 1. října do 31. ledna). V roce 2012 byla doba lovu zkrácena na 2,5 měsíce (od 1. listopadu do 15. ledna). V sezóně 2010/2011 byla kvóta lovu vlka stanovená na 150 jedinců<ref>Ministerstvo zemědělství SR Kvóta lovu vlka dravého v sezóně 2010/2011 - [http://www.wolf.sk/files/dokumenty/vlci/2010-2011/MZP_kvoty_vlk_2010-2011.pdf OnlineDostupné online]</ref> (uloveno bylo celkem 159), v sezóně 2011/2012 na 120 jedinců<ref>Ministerstvo zemědělství SR Kvóta lovu vlka dravého v sezóně 2011/2012 - [http://www.wolf.sk/files/dokumenty/vlci/2011-2012/MZP_kvoty_vlk_2011-2012.pdf OnlineDostupné online]</ref> (uloveno bylo celkem 135) a v sezóně 2012/2013 na 130 jedinců<ref>Ministerstvo zemědělství SR Kvóta lovu vlka dravého v sezóně 2012/2013 - [http://www.wolf.sk/files/dokumenty/vlci/2012-2013/MP_kvoty_vlk_2012-2013.pdf OnlineDostupné online]</ref> (uloveno bylo celkem 150). Stanovené kvóty byly každoročně překročeny, protože komunikace mezi krajskými lesními úřady a ministerstvem zemědělství byla pomalá a ministerstvo lov pozdastavilo se zpožděním.
Hlavním argumentem myslivců je vysoký stav vlčí populace na Slovensku, což způsobuje hospodářské škody. Populační přírůstek je podle myslivců až 50 % ročně a jeho současný stav prý převyšuje jeho početnost v minulosti, takže je jeho významná regulace racionální a neohrožuje jeho výskyt na Slovensku. Podle loveckých statistik byly v letech 2008 až 2012 škody způsobené vlkem vyčíslené na 2,7 miliónu EUR. Vlk se podílí nejen na odlovu spárkaté zvěře (jelen, srna a prase divoké), ale způsobuje hospodářské škody také na domácích zvířatech, jako jsou ovce, kozy a hovězí dobytek.<ref name="Rajský">Rajský M, Kaštier P (2014) Problematika vlka na Slovensku. Myslivost, duben 2014</ref>
<references />
==Literatura==
*Kutal M (2011) Nejistá situace vlků na česko-slovenském pomezí. Veronica 25 č. 2[http://www.selmy.cz/clanky/nejista-situace-vlku-na-cesko-slovenskem-pomezi/ Dostupné online]*Chapron G, Kaczensky P, Linnell JDC, von Arx M, Huber D, Andren H, Lopez-Bao JV (...) Bufka L, Kutal M, Váňa M (...) Boitani L (2014) Recovery of large carnivores in Europe's modern human-dominated landscapes. Science 346 (1517): 1517-1519[http://www.sciencemag.org/content/346/6216/1517.abstract Dostupné online]*Andreska J, Andreska D (2014) Vlk se vrátil. Přežije v Čechách? [http://vesmir.cz/2014/09/18/vlk-se-vraci-cech-tomu-neco-vlci-historie-biologie-prava/ Dostupné online] *Bufka L, Červený J, Koubek P (2005) Velké šelmy v České republice. Vesmír 84, 726, 2005/12[http://casopis.vesmir.cz/clanek/velke-selmy-v-ceske-republice-(2) Dostupné online]*Rajský M, Kaštier P (2014) Problematika vlka na Slovensku. Myslivost, duben 2014[http://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2014/Duben---2014/Problematika-vlka-na-Slovensku Dostupné online]*Kovařík P, Kutal M, Machar I (2014) Sheep and wolves: Is the occurrence of large predators a limiting factor for sheep grazing in the Czech Carpathians?. Journal for Nature Conservation 22 (5): 479–486[http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1617138114000636 Dostupné online]*Bartošová D, Kutal M (2014) Obtížný návrat vlků do České republiky. Ochrana přírody 2014 (3): 34-37[http://www.casopis.ochranaprirody.cz/Zamereno-na-verejnost/obtizny-navrat-vlku-do-ceske-republiky.html Dostupné online]*Kutal M (2009) Význam velkých šelem a jejich vliv na kořist: I. Početnost - jak moc regulují velké šelmy svou hlavní kořist?. Svět myslivosti 10 (12): 12[http://www.selmy.cz/clanky/vyznam-velkych-selem-a-jejich-vliv-na-korist/ Dostupné online]*Kutal M (2007) Představuje legální lov ochranu před pytláctvím?. Svět myslivosti 8 (12): 48[http://www.selmy.cz/clanky/predstavuje-legalni-lov-ochranu-pred-pytlactvim/ Dostupné online]*Koubek P, Červený J (2003) Mají velké šelmy šanci přežít v našich honitbách?. Myslivost (3): 12-3[http://www.selmy.cz/clanky/maji-velke-selmy-sanci-prezit-v-nasich-honitbach/ Dostupné online]

Navigační menu