Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
typo
Řádek 1: Řádek 1: −
== Anoxické čištění komunálních odpadních vod ==
  −
   
Proces, který probíhá ve vodním prostědí za nepřístupu kyslíku a pomocí činnosti mikroorganizmů.Je součástí biologického stupně čištění odpadních vod.
 
Proces, který probíhá ve vodním prostědí za nepřístupu kyslíku a pomocí činnosti mikroorganizmů.Je součástí biologického stupně čištění odpadních vod.
      
== Pojmy ==
 
== Pojmy ==
ČOV – [http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cist%C3%ADrna_odpadn%C3%ADch_vod Čistírna odpadních vod]
+
*ČOV – [http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cist%C3%ADrna_odpadn%C3%ADch_vod Čistírna odpadních vod]
 
+
*KOV – [http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpadn%C3%AD_voda Komunální odpadní vody]
KOV – [http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpadn%C3%AD_voda Komunální odpadní vody]
      
== Čištění komunálních odpadních vod ==
 
== Čištění komunálních odpadních vod ==
   
[http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpadn%C3%AD_voda Komunální odpadní vody](dále jen KOV) se svádí kanalizací do [http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cist%C3%ADrna_odpadn%C3%ADch_vod čistírny] odpadních vod, kde probíhá čištění nebo-li odstraňování nečistot. V čistírně projde voda několika stupni (fázemi) čištění, pro které jsou typické určité metody a postupy. Dochází k odstraňování mechanických nečistot i nečistot organického původu, přítomných ve vodě v různých formách (rozpuštěné, suspendované, nerozpuštěné atd.). Vyčištěná voda odchází po kontrole jejích vlastností do [[wikipedia:cs:Recipient_(vodohospodářství)|recipientu]] (obvykle do řeky).
 
[http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpadn%C3%AD_voda Komunální odpadní vody](dále jen KOV) se svádí kanalizací do [http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cist%C3%ADrna_odpadn%C3%ADch_vod čistírny] odpadních vod, kde probíhá čištění nebo-li odstraňování nečistot. V čistírně projde voda několika stupni (fázemi) čištění, pro které jsou typické určité metody a postupy. Dochází k odstraňování mechanických nečistot i nečistot organického původu, přítomných ve vodě v různých formách (rozpuštěné, suspendované, nerozpuštěné atd.). Vyčištěná voda odchází po kontrole jejích vlastností do [[wikipedia:cs:Recipient_(vodohospodářství)|recipientu]] (obvykle do řeky).
   −
----
+
===Obecné postupy čištění KOV===
'''Obecné postupy čištění KOV'''
  −
 
   
Znečištění je možno odstraňovat několika technologickými postupy: buď samostatnými, nebo častěji na sebe navazujícími. K čištění vod se nejčastěji používají tyto postupy ([http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ci%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_odpadn%C3%ADch_vod metody čištění]):
 
Znečištění je možno odstraňovat několika technologickými postupy: buď samostatnými, nebo častěji na sebe navazujícími. K čištění vod se nejčastěji používají tyto postupy ([http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ci%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_odpadn%C3%ADch_vod metody čištění]):
   −
'''Mechanické čištění''' (fyzikálně-chemické) zahrnuje předčistění pomocí lapáků písku, česlí. Dále sem patří sedimentace kalu a nečistot v usazovacích nádržích, k odstranění tuků a olejovitých látek se používají lapáky olejů a tuků. V dosazovácích pak probíhá nejjemnější sedimentace (poslední fáze čištění - sedimentuje [[vodárenský kal]] , než voda odteče do recipientu).
+
===Mechanické čištění===
 +
(fyzikálně-chemické) zahrnuje předčistění pomocí lapáků písku, česlí. Dále sem patří sedimentace kalu a nečistot v usazovacích nádržích, k odstranění tuků a olejovitých látek se používají lapáky olejů a tuků. V dosazovácích pak probíhá nejjemnější sedimentace (poslední fáze čištění - sedimentuje [[vodárenský kal]] , než voda odteče do recipientu).
   −
'''Biologické čištění''' využívá schopností mikroorganismů rozkládat organickou hmotu. Jedná se o urychlení samočistících pochodů, které probíhají v přírodních povrchových vodách, pomocí aktivovaného kalu a vytvoření vhodných podmínek pro jeho činnost.
+
===Biologické čištění===
 +
využívá schopností mikroorganismů rozkládat organickou hmotu. Jedná se o urychlení samočistících pochodů, které probíhají v přírodních povrchových vodách, pomocí aktivovaného kalu a vytvoření vhodných podmínek pro jeho činnost.
   −
'''Chemické čištění''' se u KOV uplatňuje méně. Jeho hlavní použití je při čištění průmyslových odpadních vod. Jde o procesy jako je např. srážení nebo neutralizace.
+
===Chemické čištění===
 +
se u KOV uplatňuje méně. Jeho hlavní použití je při čištění průmyslových odpadních vod. Jde o procesy jako je např. srážení nebo neutralizace.
    
== Biologické čištění KOV ==
 
== Biologické čištění KOV ==
   
Nebo-li také bilogický stupeň čištění, který následuje za mechanickým předčištěním. Jeho úkolem je odstranění [http://cs.wikipedia.org/wiki/Koloid koloidních] a rozpuštěných organických látek pomocí kolonií mikroorganismů tzv. aktivovaného kalu. Aktivovaný kal se přidává do znečištěné vody v tzv. aktivačních nádržích.
 
Nebo-li také bilogický stupeň čištění, který následuje za mechanickým předčištěním. Jeho úkolem je odstranění [http://cs.wikipedia.org/wiki/Koloid koloidních] a rozpuštěných organických látek pomocí kolonií mikroorganismů tzv. aktivovaného kalu. Aktivovaný kal se přidává do znečištěné vody v tzv. aktivačních nádržích.
   Řádek 36: Řádek 31:     
== Anoxické čištění ==
 
== Anoxické čištění ==
   
K anoxickému čištění dochází při anaerobním biologckém čištění vod. Je to zvláštní případ anaerobního procesu, který je specifický chybějícím rozpuštěným kyslíkem ve vodě a činností anoxických bakterií (součástí aktivovaného kalu), které rozkládají rozpuštěné organické látky.
 
K anoxickému čištění dochází při anaerobním biologckém čištění vod. Je to zvláštní případ anaerobního procesu, který je specifický chybějícím rozpuštěným kyslíkem ve vodě a činností anoxických bakterií (součástí aktivovaného kalu), které rozkládají rozpuštěné organické látky.
   Řádek 45: Řádek 39:     
== Literatura ==
 
== Literatura ==
 
+
*[1] Herle J. & Bareš P.(1990): Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění, Praha s.78-85[Citováno 2008-11-26]
[1] Herle J. & Bareš P.(1990): Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění, Praha s.78-85[Citováno 2008-11-26]
+
*[2] Richter M.(2005): Technologie ochrany ŽP, část I. Čištění odpadních vod, skripta FŽP, Ústí n. L.[Citováno 2008-11-26]
 
  −
[2] Richter M.(2005): Technologie ochrany ŽP, část I. Čištění odpadních vod, skripta FŽP, Ústí n. L.[Citováno 2008-11-26]
  −
 
      
== Externí odkazy ==
 
== Externí odkazy ==
 
+
*Enviweb: Water: Archive of articles: Biotechnologické postupy při čištění odpadních vod[online]. c2008 [citováno 26. 11. 2008]. Dostupný z WWW http://www.enviweb.cz/?env=_archiv_gdiib_en&search=anoxi
Enviweb: Water: Archive of articles: Biotechnologické postupy při čištění odpadních vod[online]. c2008 [citováno 26. 11. 2008]. Dostupný z WWW
+
*Topolwater: Terminologický slovník[online]. c2008 [citováno 26. 11. 2008]. Dostupný z WWW http://www.topolwater.com/cov-slovnik.htm
http://www.enviweb.cz/?env=_archiv_gdiib_en&search=anoxi
+
*Wikipedie: Čistírna odpadních vod[online]. c2008 [citováno 26. 11. 2008]. Dostupný z WWW http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cist%C3%ADrna_odpadn%C3%ADch_vod
 
  −
Topolwater: Terminologický slovník[online]. c2008 [citováno 26. 11. 2008]. Dostupný z WWW
  −
http://www.topolwater.com/cov-slovnik.htm
  −
 
  −
Wikipedie: Čistírna odpadních vod[online]. c2008 [citováno 26. 11. 2008]. Dostupný z WWW
  −
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cist%C3%ADrna_odpadn%C3%ADch_vod
  −
 
      
== Související stránky ==
 
== Související stránky ==
 
+
*[[Voda]]
[[Voda]]
+
*[[Ochrana vod]]
 
+
*[[Hospodaření s vodou v budově]]
[[Ochrana vod]]
+
*[[Kořenová čistírna odpadních vod]]
 
  −
[[Hospodaření s vodou v budově]]
  −
 
  −
[[Kořenová čistírna odpadních vod]]
 

Navigační menu