Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Odebráno 4 378 bajtů ,  4. 3. 2011, 22:52
bez shrnutí editace
Řádek 71: Řádek 71:  
Dále následují podrobnější informace k jednotlivým bodům.
 
Dále následují podrobnější informace k jednotlivým bodům.
   −
=== Infobox ===
  −
{{Podrobně|Wikipedie:Infobox}}
  −
  −
Slouží k jednotnému a přehlednému shrnutí základních údajů o článku daného druhu; stejná struktura naplněná jinými údaji se vyskytuje ve všech článcích tohoto druhu. Příkladem může být [[Šablona:Infobox řeka|Infobox řeka]] používaný v článcích o [[řeka|řekách]].
      
=== Obrázek ===
 
=== Obrázek ===
{{Podrobně|Nápověda:Obrázky}}
   
Pokud existuje obrázek ilustrující téma článku, měl by být uveden hned na jeho začátku. Takový obrázek se zobrazí vpravo od textu úvodu. Někdy je vhodnější obrázek přesunout až na konec úvodu, aby se zobrazil ve volném prostoru vedle obsahu a nezužoval prostor pro úvod.
 
Pokud existuje obrázek ilustrující téma článku, měl by být uveden hned na jeho začátku. Takový obrázek se zobrazí vpravo od textu úvodu. Někdy je vhodnější obrázek přesunout až na konec úvodu, aby se zobrazil ve volném prostoru vedle obsahu a nezužoval prostor pro úvod.
   Řádek 89: Řádek 84:  
Jestliže je popis hesla delší a je rozdělen do několika odstavců, první odstavec by měl být vždy stručný a měl by obsahovat výstižný a krátký popis hesla. Podrobnosti můžete vložit do dalších odstavců.
 
Jestliže je popis hesla delší a je rozdělen do několika odstavců, první odstavec by měl být vždy stručný a měl by obsahovat výstižný a krátký popis hesla. Podrobnosti můžete vložit do dalších odstavců.
   −
Neváhejte v prvních odstavcích (i jinde) vložit [[hypertext]]ové odkazy na další související články Wikipedie. Jako odkazy se také systematicky označují letopočty, přesná data pak jako dvojice odkazů na den v roce a rok (např. <code><nowiki>[[4. únor]]a [[2006]]</nowiki></code>). Nebojte se „červených odkazů“, tedy takových, které vedou na neexistující články – na tom není nic špatného a třeba právě díky tomu vašemu se někdo článek rozhodne založit. Je však u těchto odkazů dobré ověřit, zda již daný pojem ve Wikipedii není popsán ve článku s mírně odlišným názvem nebo v rámci jiného článku (nezapomeňte, že se můžete odkazovat i na podkapitoly článku).
+
Neváhejte v prvních odstavcích (i jinde) vložit [[w:hypertext|hypertextové]] odkazy na další související články. Nebojte se „červených odkazů“, tedy takových, které vedou na neexistující články – na tom není nic špatného a třeba právě díky tomu vašemu se někdo článek rozhodne založit. Je však u těchto odkazů dobré ověřit, zda již daný pojem ve není popsán ve článku s mírně odlišným názvem nebo v rámci jiného článku (nezapomeňte, že se můžete odkazovat i na podkapitoly článku).
 
  −
Nezapomínejte však, že [[Wikipedie:Co Wikipedie není|Wikipedie není]] výkladový slovník, takže nemá smysl odkazovat na běžná slova použitá v jejich normálním významu. K tomu viz zejména [[:en:Wikipedia:Only make links that are relevant to the context]].
  −
 
  −
==== Příklad vhodně provázaného úvodu ====
  −
 
  −
: '''Kovářství''' je [[řemeslo]] zabývající se [[zpracování kovů|zpracováním]] [[železo|železa]], [[ocel]]i a zřídka i jiných [[kov]]ů, zpravidla za tepla.
  −
 
  −
: Kovářství patřilo k nejvýznamnějším oborům lidské činnosti; lze říci, že schopnost zpracovávat [[železná ruda|železnou rudu]] patří k jednomu ze základních hledisek, podle nichž hodnotíme vyspělost [[starověk]]ých [[civilizace|civilizací]]. Podle stupně vývoje lze hodnotit nejen kvalitu zpracování předmětů, ale i stupeň [[specializace]].
  −
 
  −
: V dnešní době je kovářství ve [[vyspělé země|vyspělých zemích]] okrajovým a spíše [[umění|uměleckým]] řemeslem; kvůli zániku mnoha oborů navazuje kovářství dnešní doby ve velké míře na kovářství vesnické, kde kovář prováděl veškerou práci s železem za tepla. Ceny kovářských výrobků jsou dnes velmi vysoké a z důvodu nedostatku kovářů mají stoupající tendenci.
  −
 
  −
=== Seznamy ===
  −
Často využívaným prvkem, který dotváří strukturu textu článku, jsou seznamy. Ty umožňují z textu vyčlenit skupinu vzájemně souvisejících hesel a graficky zvýrazní vazby mezi nimi. Není ale vhodné seznamy nadužívat; encyklopedický článek má být tvořen souvislým textem.
  −
 
  −
Pokud je seznam samostatným heslem, měl by v ideálním případě splňovat následující kritéria:
     −
# Úvod. Má poutavý úvod, který představí, co je předmětem seznamu a definuje jeho rozsah a kritéria, na jejichž základě byly položky do seznamu zahrnuty.
+
Hypertextové odkazy mohou být dvojího druhu:
# Srozumitelnost. Srozumitelným způsobem pokrývá definovanou oblast. Je-li to možné, zahrnuje kompletní výčet všech položek, v ostatních případech alespoň všech důležitých položek, případně také poznámky obsahující užitečné informace o jednotlivých položkách.
+
* vniřní na jiný článek Enviwiki - tedy na pojmy, související úzce s obsahem Enviwiki - způsobem <nowiki>[[Název jiného článku v Envviwiki]] případně [[Název jiného článku v Envviwiki|text který se objeví čtenáři]]</nowiki>
# Struktura. V seznamu je snadné se orientovat a pokud to může této orientaci napomoci, je dělen na podkapitoly a obsahuje také nástroje k řazení položek v tabulkách.
+
* do Wikipedie (na pojmy nespadající přímo do oblasti životního prostředí) - - způsobem <nowiki>[[w:Název českého článku ve Wikipedii|text, který se objeví čtenáři]] případně [[w:xx:Název článku ve Wikipedii v jazyce xx|text který se objeví čtenáři]]</nowiki>
# Vizuální přitažlivost. Vhodným způsobem využívá různých možností rozvržení, formátování, tabulek, případně i barev. Měly by ho doprovázet obrázky vhodné k danému tématu s&nbsp;výstižnými popisky.
     −
Příklady seznamů, které tato kritéria splňují, lze spatřit na [[Wikipedie:Nejlepší články#Seznamy]] a [[Wikipedie:Dobré články#Seznamy]].
+
Nezapomínejte však, že Enviwiki není výkladový slovník, takže nemá smysl odkazovat na běžná slova použitá v jejich normálním významu.
   −
Technický postup, jak seznamy vytvořit, je na [[Nápověda:Jak editovat stránku#Tabulka wiki příkazů]]. Základy práce s tabulkami jsou popsány na [[Nápověda:Tabulky]], nebo podrobně v angličtině na [[:en:Help:Table]].
      
=== Sekce a podsekce ===
 
=== Sekce a podsekce ===
Řádek 127: Řádek 105:     
Před nadpisem a případně i mezi nadpisem a dalším textem vynechte jednu řádku. Na vzhledu se to neprojeví (pokud omylem nevynecháte řádků více, pak vznikají prázdné odstavce a rušivé bílé místo), ale zdrojový kód je tak přehlednější. Podobně není podstatné, je-li mezi rovnítky a nadpisem mezera, kód bude jen o něco čitelnější.
 
Před nadpisem a případně i mezi nadpisem a dalším textem vynechte jednu řádku. Na vzhledu se to neprojeví (pokud omylem nevynecháte řádků více, pak vznikají prázdné odstavce a rušivé bílé místo), ale zdrojový kód je tak přehlednější. Podobně není podstatné, je-li mezi rovnítky a nadpisem mezera, kód bude jen o něco čitelnější.
  −
Pokud sekce [[Wikipedie:Rozdělování článků|shrnuje obsah jiného, specializovanějšího článku]], odkažte na něj hned pod nadpisem standardizovaným způsobem, nejlépe pomocí šablony {{šablona|podrobně}}.
  −
  −
Nadpis ''nepatří'' hned na začátek článku; tam má být shrnující [[#Úvod|úvod]]. (Nadpis sekce totožný s názvem článku by se jednak opakoval hned po nadpisu celé stránky, a případně vygenerovaný obsah stránky by odsunul text pod sebe.)
  −
  −
=== Závěrečné sekce ===
  −
[[Wikipedie:Dokonalý článek|Každý dobrý encyklopedický článek]] by měl končit sekcemi uvádějícími použité prameny a další dostupné zdroje.
  −
  −
Podle uvážení autora je možnost si vybrat ze dvou řešení závěrečných sekcí, pořadí jednotlivých sekcí je také volné, sekce ''Externí odkazy'' by ale měla být poslední:
  −
  −
<pre>
  −
== Literatura ==
  −
== Reference ==
  −
== Související články ==
  −
== Externí odkazy ==
  −
</pre>
  −
  −
nebo
  −
  −
<pre>
  −
== Odkazy ==
  −
=== Literatura ===
  −
=== Reference ===
  −
=== Související články ===
  −
=== Externí odkazy ===
  −
</pre>
  −
  −
Na nejvhodnější pořadí a uspořádání jsou různé názory, viz [[{{TALKPAGENAME}}|diskuse]] a [[Wikipedie:Hlasování/Reference nahoře nebo dole?|hlasování]]. Pokud úpravy editora nespočívají v zařazení nové závěrečné sekce s příslušným obsahem nebo odstranění některé ze stávajících, považuje se za nevhodné přepisovat dříve zvolené řešení závěrečných sekcí jiným.
      
Nevkládejte však bezhlavě na konec všech článků tuto zakončovací čtveřici. Aby byla stránka přehlednější, použijte ve svém článku jen ty nadpisy, u nichž bude nějaký obsah.  
 
Nevkládejte však bezhlavě na konec všech článků tuto zakončovací čtveřici. Aby byla stránka přehlednější, použijte ve svém článku jen ty nadpisy, u nichž bude nějaký obsah.  
Řádek 160: Řádek 110:  
==== Literatura ====
 
==== Literatura ====
   −
Tato sekce by měla odkazovat doporučenou literaturu v jiné než elektronické formě, ať už byla při tvorbě článku použita, nebo jen může čtenáři posloužit jako další zdroj informací. Literatura by měla být uvedena jako seznam s použitím [[:Kategorie:Šablony pro citování|citačních šablon]]:
+
Tato sekce by měla odkazovat doporučenou literaturu v jiné než elektronické formě, ať už byla při tvorbě článku použita, nebo jen může čtenáři posloužit jako další zdroj informací. Literatura by měla být uvedena jako seznam s použitím citačních šablon:
    
* {{Šablona|Citace monografie}}
 
* {{Šablona|Citace monografie}}
Řádek 167: Řádek 117:     
==== Reference ====
 
==== Reference ====
{{Podrobně|Wikipedie:Reference}}
   
Sekce by měla obsahovat přesné odkazy na [[WP:věrohodné zdroje|věrohodné zdroje]] potvrzující skutečnosti uváděné v článku. V textu se vytváří pomocí značek <code><nowiki><ref></ref></nowiki></code>, mezi nimiž je uveden zdroj daného tvrzení. Je vhodné i zde užívat [[:Kategorie:Šablony pro citování|citační šablony]]. Obsah všech referencí se vypíše v místě značky <code><nowiki><references/></nowiki></code>, která by se měla vkládat právě v této sekci. Občas se tyto značky ale používají i pro vytváření poznámek pod čarou (viz [[Wikipedie:Poznámky]]).
 
Sekce by měla obsahovat přesné odkazy na [[WP:věrohodné zdroje|věrohodné zdroje]] potvrzující skutečnosti uváděné v článku. V textu se vytváří pomocí značek <code><nowiki><ref></ref></nowiki></code>, mezi nimiž je uveden zdroj daného tvrzení. Je vhodné i zde užívat [[:Kategorie:Šablony pro citování|citační šablony]]. Obsah všech referencí se vypíše v místě značky <code><nowiki><references/></nowiki></code>, která by se měla vkládat právě v této sekci. Občas se tyto značky ale používají i pro vytváření poznámek pod čarou (viz [[Wikipedie:Poznámky]]).
  
2 625

editací

Navigační menu