Paintball, airsoft a jejich vliv na životní prostředí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto téma jsem si zvolil, neboť mám k těmto dvěma adrenalinovým sportům velice blízko. Sám jsem aktivním hráčem airsoftu a občas nepohrdnu ani jeho slavnější, americkou variantou, paintballem. Pokud bych se zeptal kohokoliv, jestli by mi mohl říci, jaká vidí největší úskalí těchto sportů ve vztahu k životnímu prostředí, jistě by jeho odpověď byla ve smyslu: ,,Po lese se válejí barevné kuličky.‘‘ nebo ,,Všude na stromech je barva od paintballových střel‘‘. Rád bych se tedy ve své práci zabýval touto problematikou a snažil se vymezit závažnost a dopad na životní prostředí.

Paintbal[editovat | editovat zdroj]

Obecné informace[editovat | editovat zdroj]

Paintball je moderní, adrenalinový sport pocházející z Ameriky. Podle některých pramenů se počátek tohoto sportu objevil na Australských rančích, kde si místní rančeři zjednodušovali značkování dobytka vyrobením jednoduchých předchůdců paintballových zbraní. Z Austrálie se po té tento sport rozšířil do Ameriky, kde je velice populární. (JONES C., 2011)

Cíl hry[editovat | editovat zdroj]

Cílem hry je vyřadit protihráče zásahem kuličkou naplněnou barvou vystřelenou ze speciální zbraně poháněné CO2 nebo O2. Tento sport se po té dá rozdělit na dvě varianty a to hra na přesně vymezených hřištích (přesně dané překážky s přesnými rozměry, upravený terén atd.) tedy sportovní paintball, a hra v terénu (např. v lese, opuštěných budovách, lesech atd.) tedy military paintball. Sportovní paintball se dále odlišuje v mnoha věcech, kupříkladu hráči nemají oblečené maskovací uniformy ale týmové dresy, hra je mnohem dynamičtější, zbraně mají omezenou úsťovou rychlost a v neposlední řadě se v tomto typu paintballu pořádají oficiální soutěže (ligy, turnaje atd.). Oproti tomu military paintball je spíše zážitková činnost. Nejedná se o žádné oficiální soutěžení, ale spíše o volnočasovou zábavu. Hráči se rozdělí do dvou nebo více týmů, vymezí si libovolný prostor a může se začít hrát. (JONES C., 2011)

Airsoft[editovat | editovat zdroj]

Obecné informace[editovat | editovat zdroj]

Airsoft je rychle rozvíjející se moderní sport, jehož prameny sahají na východ Asie, konkrétně pak do Japonska. Vznik se datuje do 80. let 20. století. V Japonsku platil zákaz ostrých zbraní a tak místní lidé vymýšleli alternativy. Konstrukčně snadné vzduchové zbraně byla skvělá varianta, ze kterých se následně vyvinuli plnohodnotné airsoftové zbraně. Jako důkaz je fakt, že největší produkce těchto zbraní pochází právě z této oblasti. (ŠULC, 2011)

Cíl hry[editovat | editovat zdroj]

Cílem hry je podobně jako v paintballu vyřadit protihráče zásahem plastovou kuličkou. Airsoft se hraje pouze v military formě, což znamená, že se nepořádají žádné oficiální turnaje. Ani není divu, neboť zásah kuličkou nezanechává barevnou stopu jako je tomu v paintballu, tudíž by nebylo možné poznat zásah hráče. Z toho je zřejmé, že airsoft je převážně o fair play. V České republice je tento sport brán jako víkendová zábava, kde se parta lidí sejde na nějakém opuštěném, členitém místě, rozdělí se na dva týmy a jdou si zahrát.

Problémy těchto sportů ve vztahu k životnímu prostředí[editovat | editovat zdroj]

Jako první a největší problém těchto sportů, jak jsem již v úvodu zmiňoval, je střelivo, které se samozřejmě již ze země nesbírá (v případě paintballu, kdy se kulička při dopadu rozprskne to ani nelze). Nejprve bych se rád zamyslel nad kuličkami z paintballových zbraní. Kulička je složena z obalu, který je nejčastěji vyroben převážně z glukózy. Tento obal je téměř shodný svým obalem s kapslemi používaných ve zdravotnictví. Není divu, největší společnost vyrábějící tyto kuličky je bývalá farmaceutická společnost. Náplň kuliček je směs barviva velmi podobného potravinářskému, které je smícháno s hustým olejem. Složení je uzpůsobeno tak, aby nebylo možné ho snadno setřít. To má své výhody i nevýhody. Hráč zasažený takovouto kuličkou nemá šanci si v průběhu hry tuto barvu smýt a tím se vyhnout vyřazení ze hry. Negativum však je přidání většího množství oleje do barvy, který představuje vyšší zátěž pro životní prostředí. (Paintball Jemnice dostupné z http://www.paintball-jemnice.cz/faq)

Snažil jsem se dohledat přesné složení náplně kuliček, ale v podstatě žádná společnost své přesné složení neuvádí. Všichni výrobci se ovšem shodují na tom, že jejích barvivo je naprosto nezávadné a netoxické. Problém tedy bude pouze u onoho oleje, který slouží pro zahuštění. Pokud budeme uvažovat, že průměrné množství náplně v kuličce je cca 3 gramy a průměrný počet vystřílených kuliček (dle Paintball Jemnice dostupné z http://www.paintball-jemnice.cz/faq) je 400 na jednoho hráče na jednu paintballovou akci nebo dle (ERIN, 2016) 200 kuliček za hodinu hraní, kde lze uvažovat 3 hodiny čistého hrání. Pokud tyto čísla zprůměrujeme a budeme počítat, že se na paintballovou akci sejde 15 lidí a každý vystřílí 500 kuliček, vyjde nám číslo 22,5 kg barviva smíchaného s olejem, které zůstane po takovéto akci v přírodě. Když jsem se k tomuto číslu dopočítal, přišlo mi až příliš vysoké, ale je tomu bohužel tak. Je to jako vylít 2 velké kýble, které se využívají například k úklidu, naplněné barvou a olejem do lesa. Na druhou stranu si osobně myslím, že i když toto množství vypadá hrozivě, když si ho člověk představí na jednom místě, v praxi jsou kuličky všude v okolí, tudíž se nikdy nesejdou na jednom místě. Nehrozí tedy žádná lokální ekologická katastrofa jako například znečištění vodního toku atd. Myslím si, že paintball z tohoto hlediska nepředstavuje téměř žádnou hrozbu pro životní prostředí.

Airsoft je co se týče střeliva a znečištění životního prostředí trochu jiná kategorie. Hráči po sobě střílejí plastovými kuličkami o průměru 6mm. Oproti paintballu je jeden hráč schopen bez problémů za den vystřílet 2000 kuliček. Jako průměrnou hodnotu bych ze své praxe uvedl číslo 1000 kuliček. Toto číslo se může zdát na první pohled vysoké, ale je nutné uvědomit si, že airsoftové zbraně jsou plně automatické a dokáží vystřelit i 20 kuliček za vteřinu. Pokud tedy podržíte spoušť pouhé 2 sekundy, což je takový standartní čas, který máte na to, než si vás některý z protihráčů všimne, na váš cíl se za tyto 2 sekundy řítí 40 kuliček vystřelených úsťovou rychlostí kolem 150 m/s. I celkový počet hráčů na takovýchto airsoftových akcích je značně vyšší než jak je tomu u paintballu. Schází se běžně kolem 20 – 40 hráčů, ale jsou každý měsíc i akce, kde se potká 100 a více airsoftových nadšenců. Při 100 lidech, kde každý vystřelí 1000 kuliček, je číslo kuliček, které zůstávají po akci ležet na zemi opravdu vysoké: 100 000 plastových kuliček. Toto číslo můžeme přepočítat na kg čistého plastu. Výsledek je při průměru 0.25g na jednu kuličku 25 kg plastu. To se opět zdá jako velmi vysoké číslo. Samozřejmě, že takovéto množství kuliček není centralizováno na jednom místě, ale je rozprostřeno po zpravidla velkém prostoru. Houbař, který by procházel takovýmto lesem, by sotva kdy narazil na zemi na nějakou kuličku. Navíc v dnešní době již většina výrobců zařazuje do své nabídky tzv. BIO kuličky, při jejichž výrobě se využívá kukuřičná mouka a jiné přírodní materiály. Toto střelivo je speciálně navrženo pro šetrnost k životnímu prostředí a má garanci rozložení se v přírodě do několika měsíců. Tímto se v podstatě naprosto eliminuje negativní vliv airsoftu na životní prostředí co se týče střeliva.

Informace a složení kuliček převzato z (Airsoftpro dostupné z https://airsoftpro.cz/cz/?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=2039&virtuemart_category_id=1040)

Jako vetší problém pro životní prostředí bych u obou sportů viděl chování hráčů. Často jsem byl na takovýchto akcích svědkem naprosto nezodpovědného chování, které čítalo převážně pohazování odpadků do přírody. Hráč v zápalu boje prostě neměl čas několik vteřin, aby uklidil obal od sušenky do kapsy a tak ho prostě hodil na zem vedle sebe a pokračoval ve hře. Pokud bych měl mluvit o vícedenních akcích, kde hráči přenocovávají v tábořištích, musel bych se za ně občas stydět. Tábořiště po ukončení hry vypadá jako malá skládka. Na druhou stranu se často sami organizátoři akce starají o úklid takovéhoto místa.

Závěr[editovat | editovat zdroj]

Největší problém těchto dvou sportů ve vztahu k životnímu prostředí není samotný sport, ale pouze nezodpovědné chování účastníků. Je to dle mého názoru částečně způsobeno věkem hráčů, který, neboť se jedná o velmi mladé sporty, je velmi nízký. Zákonem je určen limit 18 let pro držení takovéto zbraně, v praxi to funguje tak, že je zbraň oficiálně v držení například rodiče a dítě se může s jeho písemným souhlasem účastnit libovolné airsoftové nebo paintballové akce. U takovéto věkové kategorie se pak není čemu divit, že jejich úcta k životnímu prostředí není ani zdaleka tak vysoká, jak by měla být. Takovéto chování pak vrhá špatné světlo na celý sport. Naštěstí existuje spousta slušných hráčů, kteří alespoň částečně vyrovnávají tuto skupinu.

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

  • URL Srov. ŠULC, J. O airsoftu [online]. c2011 [cit. 2019-4-28]. Dostupné z http://airsoft.cz/co-je-to-airsoft/o-airsoftu.
  • The history of airsoft [online] [cit. 2019-4-28]. Dostupné z https://www.airsoftstation.com/the-history-of-airsoft/
  • ANELLY K. Airsoft gun history [online] c2018 [cit. 2019-4-28]. Dostupné z https://www.streetdirectory.com/travel_guide/120271/technology/airsoft_gun_history.html
  • JONES C. Why call gun a marker? [online] c2011 [cit. 2019-4-28].  https://nicolpawn.ca/paintball-blog.php/2011/05/27/history-of-paintball-markers
  • Paintball Jemnice [online] [cit. 2019-4-28]. Dostupné z http://www.paintball-jemnice.cz/faq
  • ERIN Determining How many paintballs to buy [online] c2016 [cit. 2019-4-28].   https://acpaintball.com/tag/how-many-paintballs-do-i-need/
  • Airsoftpro [online] [cit. 2019-4-28]. Dostupné z https://airsoftpro.cz/cz/?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=2039&virtuemart_category_id=1040