Obecné transformační tendence ve vzdělání

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Delorsův koncept čtyř pilířů:

- učit se poznávat, to znamená osvojovat si nástroje pochopení světa a rozvinout dovednosti potřebné k učení se;

- učit se jednat, to znamená naučit se tvořivě zasahovat do svého životního (tzn. přírodního i společenského) prostředí;

- učit se být, to znamená porozumět vlastní osobnosti a jejímu utváření v souladu s obecně přijímanými morálními hodnotami;

- učit se žít společně, učit se žít s ostatními, to znamená umět spolupracovat s ostatními, a moci se tak podílet na životě společnosti, nalézt v ní své místo.

Témata[editovat | editovat zdroj]

Vzdělávací systémy v krizi?

Rovnováha pilířů

Transformační proudy ve vzdělávání

Transformace vzdělání v ČR - hlavní tendence

Místo EV v procesu transformace

Projevy změn[editovat | editovat zdroj]

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

Delors, J. et al. (1997): Učení je skryté bohatství (formulovala Mezinárodní komise UNESCO Vzdělávání pro 21. století). Praha, UIV, s. 125.

Dewey, J. (1916) Education and Democracy. New York: Macmillan.

Viz též https://en.wikisource.org/wiki/Portal:Education