Natura 2000

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Informace o tomto tématu lze nalézt také v článku Natura 2000 na české Wikipedii.

Informace o tomto tématu lze nalézt také v článku Natura 2000 na anglické Wikipedii. Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). Přitom je ovšem důležité sladění zájmů ochrany přírody s šetrným hospodařením v příslušných lokalitách.

Hlavními zásadami tvorby soustavy NATURA 2000 jsou :

  • Odborné vymezení území
  • Trvale udržitelné hospodaření
  • Komunikace s vlastníky a uživateli

Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají dva nejdůležitější právní předpisy EU na ochranu přírody: směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků („směrnice o ptácích“) a směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin („směrnice o stanovištích“). Směrnice ve svých přílohách vyjmenovávají, pro které druhy rostlin, živočichů a typy přírodních stanovišť mají být lokality soustavy Natura 2000 vymezeny.

Česká republika: Požadavky obou směrnic byly začleněny do zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 218/2004 Sb. Podle směrnice o ptácích jsou vyhlašovány ptačí oblasti – PO (v originále Special Protection Areas – SPA) a podle směrnice o stanovištích evropsky významné lokality – EVL (v originále Sites of Community Importace - SCI). Společně tvoří tyto dva typy lokalit soustavu Natura 2000.

Zdroje[editovat | editovat zdroj]