Metoda transferu hodnot

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

K ocenění přírodních statků se používají různé metody oceňování, jako např. metoda cestovních nákladů, metoda hedonické ceny a metoda podmíněného hodnocení, které jsou však zdlouhavé i finančně nákladné. Poměrně rychlou a levnou je metoda transferu hodnot („benefit transfer method“), která je schopna nahradit klasické metody a umožnit tak rychlejší rozhodování.[1]

Definice[editovat | editovat zdroj]

O transferu hodnot najdeme v literatuře několik výkladů. „Boyle a Bergstrom definují transfer hodnot následovně: Transfer existujících odhadů netržních hodnot na novou studii, která je odlišná od studie, pro kterou byly hodnoty původně odhadnuty. Je to jednoduché použití druhotných dat na novou oblast.“[2] Desvousges a další popisují transfer hodnot na příkladu řeky.[2] „Řeka, kde existující studie byla provedena, se nazývá oblast původní studie („study site“) a řeka, u které se uvažuje o zlepšení kvality, se nazývá oblast nové studie („policy site“). Odhadované přínosy jsou přeneseny z původní studie na novou studii.“[2]

Hodnotou se rozumí ochota jednotlivce nebo domácností [1]„platit za zlepšení nebo zachování stávající kvality životního prostředí."[3]

Podmínky uplatnění metody[editovat | editovat zdroj]

Aby byla metoda přínosná, je třeba dodržet následující podmínky:[4]

 • oblast původní studie a nové studie by se měly podobat
 • přírodní statek, který je předmětem studie, by měl být podobný v obou oblastech
 • kvalitní provedení původní studie

Třídění[editovat | editovat zdroj]

Metoda transferu přínosů se dělí na dva základní typy. Transfer jednotkové hodnoty („unit value transfer“), který se dále dělí na prostý transfer jednotky („simple unit transfer“) a transfer jednotky s úpravou příjmů („unit transfer with income adjustment“). Druhým typem je transfer funkce („function transfer“), který se dělí na transfer funkce hodnot („benefit function transfer“) a meta analýzu („meta analysis“).[5]

Transfer jednotkové hodnoty[editovat | editovat zdroj]

Prostý transfer jednotky[editovat | editovat zdroj]

Při aplikace tohoto typu transferu se vezme odhad ochoty platit, který byl zjištěn při provádění původní studie a bez úprav se převede na oblast nové studie. Ochota platit bývá nejčastěji vyjádřena jako průměrná nebo střední hodnota.[6] Metoda vychází z toho, že přírodní statek má pro jednotlivce stejnou hodnotu v obou oblastech.[5]

WTPS = WTPP[6]

WTP = ochota platit („willingness to pay“), S = oblast původní studie, P = oblast nové studie

Celkovou hodnotu oblasti nové studie dostaneme vynásobením množství obyvatel žijících v dané oblasti průměrnou ochotou platit, která byla zjištěna v původní studii.[6]

Nevýhodou je malá přesnost, protože nezohledňuje odlišnosti mezi oblastí původní a nové studie. Na výši WTP má vliv výše příjmů, úroveň vzdělání a věk obyvatel. Dále hrají roli i preference jednotlivců ve využití environmentálního statku. Např. jedná-li se o nějaký vodní zdroj, je ho možno využít buď ke koupání, nebo k chytání ryb. Neplatí, že když dojde k většímu zkvalitnění vody, bude ochota platit větší. Jestliže se v oblasti bude nacházet více srovnatelných substitutů, ochota lidí platit bude menší.[6][1]

Transfer jednotky s úpravou příjmů[editovat | editovat zdroj]

Pokud se oblast původní studie a oblast nové studie nachází v zemích s rozdílnou výší příjmů obyvatelstva, je vhodnější použít typ transferu jednotky s úpravou příjmů. [7] „WTP nové studie získáme vynásobením WTP původní studie s poměrem průměrného příjmu domácností z oblasti nové studie a průměrného příjmu domácností z oblasti původní studie.“[7]

WTPP = WTPS(YP/YS)e[6]

Y = příjem na obyvatele, e = důchodová elasticita WTP

Důchodová elasticita WTP vyjadřuje odhad, jak výše příjmu ovlivňuje výši WTP. Poměr WTP a Y v obou oblastech se rovná, jestliže hodnota důchodové elasticity je 1 (WTPP/WTPS) = YP/YS.[6]

Transfer funkce[editovat | editovat zdroj]

Transfer funkce hodnot[editovat | editovat zdroj]

Podstatou tohoto typu transferu je, že převádí funkci hodnot z původní studie na novou studii. Je přesnější, protože zohledňuje odlišnosti mezi oblastí původní a nové studie.[5] Metoda počítá s tím, že v obou oblastech jsou stejní činitelé, kteří ovlivňují WTP.[7]

WTPP získáme dosazením hodnot, např. A,B,C,Y zjištěných v oblasti nové studie, do rovnice WTPS, která byla stanovena v původní studii. Rovnice odhadnutá v oblasti původní studie může vypadat následovně:[6]

WTPS = a0 + a1A + a2B + a3C + a4Y

A, B, C, = činitelé WTP (např. věk, příjem a vzdělání) , „ai = koeficienty, které kvantifikují změnu ve WTP následkem změny činitelů“[6]

Meta analýza[editovat | editovat zdroj]

Na rozdíl od předchozích typů transferu, meta analýza vychází z více původních studií. Při této metodě můžeme postupovat dvěma způsoby, podle toho zda rozptyl mezi hodnotami WTP získanými z jednotlivých studií je významný nebo ne. Pokud není, hodnoty WTP zprůměrujeme a získanou hodnotu aplikujeme v oblasti nové studie. Při velkých rozdílech v hodnotách WTP vezmeme prostřední hodnotu ze všech WTP, které byly zjištěny v jednotlivých studiích. Odhad bude tím přesnější, čím bude rozptyl WTP menší.[6] Čerpání výsledků z více studií zajišťuje, že je tento transfer přesnější, což je jeho výhodou. Nevýhodou této metody je, že je náročná na čas a finanční prostředky, na rozdíl od předchozích typů.[8]

Databáze transferu hodnot[editovat | editovat zdroj]

Za účelem usnadnění aplikace této metody byly vytvořeny databáze původních studií. Jednou z takových je EVRI.[6] „Je to databáze empirických studií ekonomické hodnoty environmentálních přínosů a účinků na lidské zdraví.“[1] Tato databáze obsahuje okolo 1600 záznamů o jednotlivých studiích. Obsahem každého záznamu, ke kterému mají pouze přístup ti, kteří uhradí předplatné, je základní přehled o původní studii (např. o tématu studie, zjištěné hodnotě apod.) Existence takové databáze šetří finanční prostředky na vyhledávací proces. [6]

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 LORINCZOVÁ, E.: Tranfer přínosů, 2001, [citace 2010-04-11]. Dustupný z www: <http://iris.env.cz/www/zamest.nsf/defc72941c223d62c12564b30064fdcc/a4a9cf588cef9bcac1256ac300346a59?OpenDocument Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „Lorinczová“ použit vícekrát s různým obsahem Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „Lorinczová“ použit vícekrát s různým obsahem
 2. 2,0 2,1 2,2 CLARK, D., GRIFFIN, R., NOVOTNÝ, V.:The application of benefit transfer in a Wisconsin Watershed, Free University of Brussels, 2002, [citace 2010-04-17]. Dostupný z www: <http://www.ecomod.net/Conferences/EcoMod2002/papers/alp.pdf >
 3. Šauer, P.: Kapitoly z environmentální ekonomie a politiky i pro neekonomy, 1. vydání, Univerzita Karlova v Praze, 2007, str. 164, ISBN 978-80-87076-06-4>
 4. VŠE - Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku: Ekonomické hodnocení projektů a politiky v oblasti životního prostředí: praktický průvodce / [překlad Zdeněk Svoboda], Praha 2000, 173, ISBN 80-245-0009-4
 5. 5,0 5,1 5,2 NAVRUD, S., BERGLAND, O.: Value Transfer and Environmental Policy, Cambridge Research for the Environment 2001, 20, [cit. 2010-04-17]. Dostupný z www: <http://www.clivespash.org/eve/PRB8-edu.pdf >
 6. 6,00 6,01 6,02 6,03 6,04 6,05 6,06 6,07 6,08 6,09 6,10 PEARCE, D.,ATKINSON, G., MOURATO, S.: Cost – benefit analysis and the environment - recent developments, OECD Publishing 2006, 318, [cit. 2010-04-15]. Dostupný z www: <http://www.lne.be/themas/beleid/milieueconomie/downloadbare-bestanden/ME11_cost-benefit%20analysis%20and%20the%20environment%20oeso.pdf>
 7. 7,0 7,1 7,2 ROZAN, A.: Benefit Transfer: A Comparison of WTP for Air Quality between France and Germeny, Université Louis Pasteur, [cit. 2010-04-15]. Dostupný z www: <http://www.soc.uoc.gr/calendar/2000EAERE/papers/PDF/F1-Rozan.PDF>
 8. DUMAS, Christopher F. – SCHUHMANN, Peter W.: Measuring the Economic Benefits of Water Quality Improvement with Benefit Transfer: An Introduction for Noneconomists, University of North Carolina at Wilmington 2005, [cit. 2010-04-11]. Dostupný z www <http://www.appstate.edu/~whiteheadjc/eco3660/Dumas.pdf>