Kvalita lidského života a doprava

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Kvalitou života se zabývá řada studií, ale odborníci se dosud neshodli na obecně platné definici. Jedná se o mnohorozměrný koncept, jenž odráží míru uspokojení jednotlivých potřeb v různých oblastech života. Obvykle se setkáváme s jeho třemi rozměry – fyzický (zdravotní stav), psychický (sebeovládání, uspokojení, štěstí, láska, morálka, životní očekávání atd.) a společenský (společenské sítě, sociální podpora, výše příjmů, vzdělání, zaměstnání, společenství, znečištění, doprava atd.).

Rozeznáváme objektivní a subjektivní indikátory kvality života. Objektivní představují vnější životní podmínky, např. ekonomické a technické podmínky; subjektivní představují hodnocení těchto podmínek jedincem. Jedním z aspektů QoL je doprava; měřit jej lze oběma skupinami indikátorů a nejčastěji zahrnuje většinu aspektů udržitelné mobility.

Doprava měření kvality života významně ovlivňuje, zejména v městských oblastech. Na jedné straně zhoršuje hodnotu tohoto indikátoru prostřednictvím znečištění ovzduší a hluku; na straně druhé umožňuje přístup ke zboží a službám. Na dopravní alternativy je tedy v rámci tohoto konceptu podrobněji nahlíženo jak z hlediska druhů dopravy, tak ve smyslu vyhovění osobám s různými potřebami mobility.

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

ASI project: State-of-the-art report on Life Quality assessment in the field of transport and mobility. Deliverable D2. Sonja Forward, September 2003

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související stránky[editovat | editovat zdroj]

Kvalita života