Kategorie:Využití území

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
  • Struktura a využití území (Landcover, Land use); Vývoj půdního fondu dle jednotlivých kategorií (zemědělská a nezemědělská půda) – trend
  • Funkce krajiny
  • Významné jednotky z hlediska zachování krajiny (Územní systémy ekologické stability (ÚSES); Významné krajinné prvky; Dřeviny rostoucí mimo les; Přírodní parky)
  • Změny v krajině