Indikátory rozvoje (čehokoli)

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Soubory rozvojových indikátorů mohou být užity na všech úrovních: místních, národních a globálních – kde jsou užívány ke sledování pokroku k vytčeným cílům. Vcelku tyto indikátory poskytují integrovaný pohled na prosperitu lidské společnosti ve všech jejích formách.

Rozvojové indikátory jsou důležitým nástrojem k monitoringu pokroku směrem k (udržitelnosti lidské společnosti). Pomáhají určit, kde bylo dosaženo úspěchů a kde je potřeba vyvinout větší úsilí. Při užívání indikátorů je však potřeba být opatrný, protože:

  • Indikátory jsou čísla. Sumarizují různé vlivy, které působí na lidskou zkušenost (lásky, štěstí, zdraví atd.) a vyjadřují je čísly. Pro vzdělání může být problémem, indikátory se týkají rozvoje lidských bytostí.
  • Indikátory by se neměly užívat izolovaně. Žádný indikátor není důkazem čehokoli – alespoň ne sám o sobě. Pouze když je užíván v kombinaci s jinými indikátory, mohou být nalezeny víceméně spolehlivé vzorce (takto byl vytvořen např. Index lidského rozvoje, který má měřit průměrný pokrok ve třech dimenzích lidského rozvoje v různých státech: délka života, znalosti a úroveň bydlení. Jako sdružený index obsahuje index lidského rozvoje tři proměnné: naději na dožití, dosažené vzdělání, což je gramotnost dospělých a kombinovaná procenta studujících v základních, středních a vysokých školách; a dále reálné HDP na obyvatele.
  • Indikátory jsou průměrné hodnoty. Shrnují všechny rozdíly v dané zemi do jediného čísla. Mohou tak zakrývat rozdíly v rozvoji různých regionů dané země (například v urbánních a venkovských), neberou ohled na lidi různého věku, různých příjmů, na životní zkušenosti lidí z různých etnických skupin atd. A pokud nejsou vytvářeny s ohledem na pohlaví, zakrývají také odlišné zkušenosti mužů a žen.