Index živé planety

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Index živé planety (anglicky: Living Planet Index - LPI) je ukazatel vypovídající o biodiverzitě, který mapuje jak environmentální, tak i sociální prostředí na Zemi.

Metodologie[editovat | editovat zdroj]

Index je velmi náročný na data, která je obtížné získat, oproti tomu je poměrně jednoduchý, co se týče metodologie (struktury). V podstatě se jedná o agregaci (aritmetický průměr) tří složek. Každé komponentě je tak dána stejná důležitost. Výsledný index se skládá se z těchto indexů:

  • Suchozemského indexu živé planety (terrestrial living planet system)
  • Sladkovodního indexu živé planety (freshwater living planet system)
  • Mořského indexu živé planety (marine living planet system)

Index má pak značnou vypovídající hodnotu o snižující se biologické rozmanitosti, tedy o zmenšujícím se přírodním kapitálu. Zpracovává se již čtyřicet let, a to stejnou metodikou, která sleduje velké množství přírodních druhů. Ukazatel mapuje 3 600 populací, 1300 obratlovců, 695 suchozemských druhů, 274 mořských a 344 sladkovodních druhů (přičemž se sbírají data z celého světa).[1] Výsledky z roku 2003 jsou pak ve srovnání s rokem 1970 značně znepokojivé. Suchozemský index vykazuje pokles o 31%, mořský o 27% a sladkovodní o 28%, k zdaleka největšímu úbytku přitom došlo v tropické oblasti, kde je biologická rozmanitost největší (což je alarmující vzhledem ke skutečnosti, že pokles rozmanitosti známých druhů byl zcela jistě doprovázen i masivním úbytkem druhů ještě neobjevených). Úbytek biodiverzity je pak přímo úměrný narůstajícímu zatěžování ekosystémů - ekologické stopě. Problémy se zmenšováním biodiverzity - a pokusy o její řešení - se zabývá úmluva o biologické rozmanitosti (Convention on Biological Diversity - CBD) a předpokládá se, že bude i jedním z hlavních témat na kongresu v australském Sydney zaměřeném na Rozvojovou agendu po roce 2015.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Informace o tomto tématu lze nalézt také v článku Living Planet Index na anglické Wikipedii.

Reference[editovat | editovat zdroj]

Literatura k dalšímu studiu[editovat | editovat zdroj]

  • Loh, J., Green, R.E., Ricketts, T., Lamoreux, J., Jenkins, M., Kapos, V., and Randers, J., 2005. The Living Planet Index: using species population time series to track trends in biodiversity. Phil. Trans. R. Soc. B. 360: 289–295.
  • Loh, J., Collen, B., McRae, L., Holbrook, S., Amin, R., Ram, M., and Baillie, J. (2006) Living Planet Index. Living Planet Report (ed. By J. Loh & S. Goldfinger), WWF, Gland, Switzerland. (pdf)
  • Collen, B., McRae, L., Kothari, G., Mellor, R., Daniel, O., Greenwood, A., Amin, R., Holbrook, S. and Baillie, J. (2008) Living Planet Index. 2010 and beyond: rising to the biodiversity challenge (ed. By J. Loh), WWF, Gland, Switzerland. (pdf)
  • UNEP (2006) Report on the eighth meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity In: CBD, editor. pp. 374.


Externí zdroje[editovat | editovat zdroj]
Tato stránka vznikla za podpory projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

MOSUR.jpeg

<!dočasně deaktivováno> </noinclude> -->